การเพิ่มกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันหรือตัวควบคุมเฟรมลงในเวิร์กชีต

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้กล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันหรือตัวควบคุมเฟรมเพื่อจัดกลุ่มตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องกัน (เช่น ปุ่มตัวเลือก กล่องกาเครื่องหมาย หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันอย่างมาก) ให้เป็นหน่วยที่มองเห็นได้หน่วยเดียว

เรียนรู้เกี่ยวกับกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันและตัวควบคุมเฟรม

กล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันและตัวควบคุมเฟรมเป็นวัตถุสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีป้ายชื่อที่เลือกได้ ใช้กล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันหรือตัวควบคุมเฟรมเพื่อจัดระเบียบรายการที่เกี่ยวข้องที่เห็นบนฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ในการสั่งซื้อของลูกค้า ให้จัดกลุ่ม ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขบัญชีของลูกค้า หรือในฟอร์มการสั่งซื้อ ให้จัดกลุ่มรายการสินค้าที่มีอยู่

ตัวอย่างของตัวควบคุมกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันของแถบเครื่องมือฟอร์ม
กล่องกลุ่ม (ตัวควบคุมฟอร์ม)
ตัวอย่างของตัวควบคุมกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกัน ActiveX
ตัวควบคุมเฟรม (ตัวควบคุม ActiveX)

 1. ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา อยู่ ให้แสดงแท็บขึ้น

การแสดงแท็บ นักพัฒนา

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก กำหนด Ribbon เอง

 2. ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา แล้วคลิก ตกลง

 1. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกแทรก และภายใต้ตัวควบคุมฟอร์ม คลิกกลุ่มกล่อง รูปปุ่ม

กลุ่ม ตัวควบคุม

 1. คลิกบนเวิร์กชีตในตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันปรากฏขึ้น

 2. ใช้ที่จับ (กล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ด้านข้างของกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกัน) เพื่อปรับขนาดตัวควบคุมได้ตามต้องการ

 3. วางตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องไว้ภายใน กล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกัน

ตัวอย่างเช่น

 • กล่องกาเครื่องหมาย เช่น รายการของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการสั่งซื้อ

 • ป้ายชื่อและกล่องข้อความ เช่น ข้อมูลชื่อและที่อยู่

 • ปุ่มตัวเลือกที่ระบุชุดตัวเลือกที่ไม่เหมือนกัน เช่น เล็ก กลาง หรือใหญ่

 • เมื่อต้องการระบุคุณสมบัติตัวควบคุม ให้คลิกขวาที่ตัวควบคุมนั้น แล้วคลิก จัดรูปแบบตัวควบคุม

 1. ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา อยู่ ให้แสดงแท็บขึ้น

  การแสดงแท็บ นักพัฒนา

  1. คลิกแท็บ ไฟล์ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก กำหนด Ribbon เอง

  2. ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา แล้วคลิก ตกลง

 2. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกแทรก และภายใต้ตัวควบคุม ActiveX คลิกตัวควบคุมเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวควบคุมเพิ่มเติม ให้เลือก Microsoft Forms 2.0 Frame (กรอบ Microsoft Forms 2.0) จากรายการตัวควบคุมที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. คลิกบนเวิร์กชีตในตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของตัวควบคุมเฟรมปรากฏขึ้น

 5. เมื่อต้องการแก้ไขตัวควบคุม ActiveX ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 6. เมื่อต้องการระบุคุณสมบัติตัวควบคุม บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกคุณสมบัติ รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่ตัวควบคุม จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติแต่ละรายการ ให้เลือกคุณสมบัตินั้นแล้วกด F1 เพื่อแสดงหัวข้อ วิธีใช้ Visual Basic คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อคุณสมบัติในช่อง ค้นหา ของวิธีใช้ Visual Basic ได้อีกด้วย ส่วนต่อไปนี้จะสรุปคุณสมบัติที่พร้อมใช้งาน

  สรุปคุณสมบัติตามประเภทหน้าที่การใช้งาน

ถ้าคุณต้องการระบุ

ใช้คุณสมบัตินี้

ทั่วไป:

โหลดตัวควบคุมหรือไม่เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊ก (ละเว้นสำหรับตัวควบคุม ActiveX)

AutoLoad (Excel)

ตัวควบคุมสามารถรับโฟกัสและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือไม่

Enabled (ฟอร์ม)

แก้ไขตัวควบคุมได้หรือไม่

Locked (ฟอร์ม)

ชื่อของตัวควบคุม

Name (ฟอร์ม)

วิธีการแนบตัวควบคุมไว้กับเซลล์ที่อยู่ใต้ตัวควบคุม (ลอยอย่างอิสระ ย้ายโดยไม่ปรับขนาด หรือย้ายและปรับขนาด)

Placement (Excel)

พิมพ์ตัวควบคุมได้หรือไม่

PrintObject (Excel)

แสดงหรือซ่อนตัวควบคุม

Visible (ฟอร์ม)

ข้อความ:

แอตทริบิวต์ของฟอนต์ (ตัวหนา ตัวเอียง ขนาด ขีดทับ ขีดเส้นใต้ และน้ำหนัก)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (ฟอร์ม)

ข้อความอธิบายบนตัวควบคุมที่ระบุหรืออธิบายตัวควบคุม

Caption (ฟอร์ม)

ขนาดและตำแหน่ง:

ความสูงหรือความกว้างเป็นพอยต์

Height, Width (ฟอร์ม)

ระยะห่างระหว่างตัวควบคุมและขอบซ้ายหรือขอบบนของเวิร์กชีต

Left, Top (ฟอร์ม)

การจัดรูปแบบ:

สีพื้นหลัง

BackColor (ฟอร์ม)

สีของเส้นขอบ

BorderColor (ฟอร์ม)

สีพื้นหน้า

ForeColor (ฟอร์ม)

ตัวควบคุมมีเงาหรือไม่

Shadow (Excel)

ลักษณะที่ปรากฏที่มองเห็นได้ของเส้นขอบ (แบน ยกขึ้น ยุบตัว แกะสลัก หรือนูน)

SpecialEffect (ฟอร์ม)

รูป:

บิตแมปที่จะแสดงในตัวควบคุม

Picture (ฟอร์ม)

ตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพพื้นหลัง (ซ้ายบน ขวาบน กึ่งกลาง เป็นต้น)

PictureAlignment (ฟอร์ม)

วิธีการแสดงรูปภาพพื้นหลังบนตัวควบคุม (ครอบตัด ยืด หรือย่อ/ขยาย)

PictureSizeMode (ฟอร์ม)

คุณต้องการเรียงสำเนารูปภาพหลายชุดต่อกันในตัวควบคุมหรือไม่

PictureTiling (ฟอร์ม)

คีย์บอร์ดและเมาส์:

ไอคอนเมาส์แบบกำหนดเอง

MouseIcon (ฟอร์ม)

ชนิดของตัวชี้ที่จะปรากฏเมื่อผู้ใช้วางเมาส์เหนือวัตถุใดๆ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน ลูกศร หรือรูปตัว I)

MousePointer (ฟอร์ม)

เฉพาะเฟรม:

ชนิดของเส้นขอบที่ใช้ แบบเส้นเดียวหรือไม่มี

BorderStyle (ฟอร์ม)

ตัวควบคุมมีแถบเลื่อนแนวตั้ง แถบเลื่อนแนวนอน หรือทั้งสองอย่าง

ScrollBars (ฟอร์ม)

การกระทำที่ดำเนินการเมื่อผู้ใช้ออกจากตัวควบคุมตัวสุดท้ายบนเฟรมหรือหน้า (ฟอร์มทั้งหมดหรือฟอร์มปัจจุบัน)

Cycle (ฟอร์ม)

แถบเลื่อนยังคงมองเห็นได้หรือไม่เมื่อไม่ต้องการใช้

KeepScrollBarsVisible (ฟอร์ม)

ความสูงหรือความกว้างเป็นพอยต์ของพื้นที่ทั้งหมดที่สามารถดูได้ด้วยการเลื่อนแถบเลื่อน

ScrollHeight, ScrollWidth (ฟอร์ม)

ระยะห่างเป็นพอยต์ของขอบด้านซ้ายหรือด้านบนของฟอร์มแบบตรรกะจากขอบด้านซ้ายหรือด้านบนของเฟรม

ScrollLeft, ScrollTop (ฟอร์ม)

เปลี่ยนขนาดของรูปในเฟรมมากน้อยเพียงใด

Zoom (ฟอร์ม)

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณมีแผนที่จะใช้ตัวควบคุมเฟรมบ่อยครั้ง ให้เพิ่มตัวควบคุมเฟรมนั้นลงในเวิร์กชีต "ตัวควบคุมที่บันทึกไว้" แล้วบันทึกเวิร์กชีตนั้นเพื่อนำกลับมาใช้อีก ครั้งต่อไปที่คุณต้องการตัวควบคุมเฟรม ให้เปิดเวิร์กชีตนั้น แล้วคัดลอกตัวควบคุมเฟรมไปยังฟอร์มเวิร์กชีตที่คุณกำลังแก้ไข

 • ปุ่มตัวเลือกทั้งหมดในเฟรมจะไม่เหมือนกันตามค่าเริ่มต้น

 • คุณยังสามารถใช้ปุ่มสลับภายในเฟรมเพื่อเลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างฟอร์มการสั่งซื้อที่มีรายการสินค้าที่มีอยู่โดยมีปุ่มสลับนำหน้าแต่ละรายการได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×