การเผยแพร่คุณสมบัติของเขตข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่นำไปใช้กับ Access web apps

คุณสมบัติบางอย่างของเขตข้อมูลสามารถสืบทอดได้ เมื่อคุณสร้างตัวควบคุมที่ยึดตามเขตข้อมูล การตั้งค่าคุณสมบัติจะถูกรวมเข้ากับตัวควบคุมใหม่ด้วย  ซึ่งสืบทอดมาจากเขตข้อมูลที่คุณกำหนดให้ตัวควบคุมนั้นยึดตาม เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่สืบทอดได้ของเขตข้อมูลในมุมมองออกแบบของตาราง คุณสามารถให้ Access ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวกันนั้นกับตัวควบคุมใดๆ ก็ได้ที่ยึดตามเขตข้อมูลดังกล่าว กระบวนการนี้  คือการให้ Access ทำการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ  ซึ่งเรียกว่า การเผยแพร่

การตั้งค่าคุณสมบัติ คำอธิบาย ที่มาจากการเผยแพร่ถูกแสดงอยู่บนแถบสถานะ

1. เมื่อคุณเปลี่ยนคุณสมบัติที่มีเขตข้อมูลที่สืบทอดได้...

2. .. .and เลือกที่จะอัปเดตคุณสมบัติตั้งทุก...

3. .. ระบบการตั้งค่าคุณสมบัติใหม่จะปรับปรุงโดยอัตโนมัติทุกเขตข้อมูลจะใช้

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอัปเดตคุณสมบัติ คำอธิบาย ของเขตข้อมูล คุณสามารถให้ Access ทำการเปลี่ยนแปลงเดียวกันกับตัวควบคุมที่ผูกกับเขตข้อมูลนั้น เพื่อที่แถบสถานะจะแสดงคำอธิบายใหม่เมื่อฟอร์มถูกเปิดและตัวควบคุมที่ใช้เขตข้อมูลนั้นถูกเลือก

การอัปเดตคุณสมบัติที่สืบทอดได้

  1. ทำการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่สืบทอดได้ตามความเหมาะสม ปุ่ม ตัวเลือกการอัปเดตคุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น

  2. คลิกที่ปุ่มตัวเลือกการอัปเดตคุณสมบัติ แล้ว บนเมนูดรอปดาวน์ คลิ กอัปเดสืบทอดคุณสมบัติทุกใช้เขตข้อมูล กล่องโต้ตอบปรับปรุงคุณสมบัติ เปิดขึ้น และแสดงรายการของวัตถุฐานข้อมูลที่ใช้เขตข้อมูล

  3. ในกล่องโต้ตอบ การอัปเดตคุณสมบัติ ให้เลือกรายการทั้งหมดที่คุณต้องการให้อัปเดตโดยอัตโนมัติ แล้วคลิก ใช่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×