การเผยแพร่คุณสมบัติของเขตข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บางคุณสมบัติของเขตข้อมูลสามารถสืบทอดได้ เมื่อคุณสร้างตัวควบคุมโดยยึดตามเขตข้อมูล การตั้งค่าคุณสมบัติจะถูกรวมไว้กับตัวควบคุมใหม่นี้ โดยสืบทอดมาจากเขตข้อมูลที่ตัวควบคุมของคุณยึดตาม เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเขตข้อมูลที่สามารถสืบทอดได้ในมุมมองออกแบบของตาราง คุณสามารถให้ Microsoft Office Access ทำการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับตัวควบคุมใดๆ ที่ยึดตามเขตข้อมูลนั้นอยู่แล้วได้ กระบวนการนี้ กล่าวคือการให้ Access ทำการเปลี่ยนแปลงให้โดยอัตโนมัติ เรียกว่าการเผยแพร่

การตั้งค่าคุณสมบัติ คำอธิบาย ที่มาจากการเผยแพร่ถูกแสดงอยู่บนแถบสถานะ

1. เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเขตข้อมูลที่สืบทอดได้...

2. ...และเลือกที่จะปรับปรุงการตั้งค่าคุณสมบัตินี้จากทุกแห่ง...

3. ...การตั้งค่าคุณสมบัติใหม่จะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติในที่ใดก็ตามที่เขตข้อมูลถูกใช้

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปรับปรุงคุณสมบัติ คำอธิบาย ของเขตข้อมูล คุณสามารถให้ Access ทำการเปลี่ยนแปลงเดียวกันกับตัวควบคุมที่ผูกกับเขตข้อมูลนั้น เพื่อที่แถบสถานะจะ้แสดงคำอธิบายใหม่เมื่อฟอร์มถูกเปิดและตัวควบคุมที่ใช้เขตข้อมูลนั้นถูกเลือก

การปรับปรุงคุณสมบัติที่สืบทอดได้

  1. ทำการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับคุณสมบัติที่สืบทอดได้ ปุ่ม ตัวเลือกการปรับปรุงคุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น

  2. คลิกปุ่ม ตัวเลือกการปรับปรุงคุณสมบัติ จากนั้นบนเมนูแบบหล่นลง ให้คลิก ปรับปรุง คุณสมบัติที่สืบทอดได้ ทุกตำแหน่งที่ใช้ เขตข้อมูล กล่องโต้ตอบ ปรับปรุงคุณสมบัติ จะเปิดขึ้น และแสดงรายการวัตถุฐานข้อมูลที่ใช้เขตข้อมูลนั้น

  3. ในกล่องโต้ตอบ การปรับปรุงคุณสมบัติ ให้เลือกรายการทั้งหมดที่คุณต้องการให้ปรับปรุงโดยอัตโนมัติ แล้วคลิก ใช่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×