การเปิด Inquire Add-in

สิ่งสำคัญ: ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน Office บนพีซีที่ใช้ Windows RT ฟีเจอร์ Inquire จะสามารถใช้งานได้ในเวอร์ชัน Office Professional Plus และ Office 365 Professional Plus เท่านั้น ให้อ่าน เวิร์กบุ๊ก Excel 2010 ที่มี Power Pivot จะไม่ทำงานใน Excel 2013 บางเวอร์ชันต้องการดูว่าคุณกำลังใช้ Office เวอร์ชันใดใช่หรือไม่

คุณต้องการใช้เครื่องมือใน Spreadsheet Inquire Add-in ของ Excel แต่คุณไม่เห็นแท็บ Inquire ใน Ribbon ของ Excel คุณจำเป็นต้องเปิด Inquire Add-in ก่อน

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > Add-In

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก COM Add-in ไว้แล้วในกล่อง จัดการ แล้วคลิก ไป
    จัดการ COM Add-in

  3. ในกล่องโต้ตอบ COM Add-In ตรวจดูให้แน่ใจว่ากล่องที่อยู่ถัดจาก Inquire Add-in ได้ถูกเลือกไว้แล้ว

หมายเหตุ    ถ้าคุณไม่เห็นรายการของ Inquire Add-in ในกล่องโต้ตอบ COM Add-In นั่นเป็นเพราะเวอร์ชันของ Office หรือ Excel ของคุณไม่มี Add-in นี้รวมอยู่ หรือผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณทำให้ Add-in นี้ไม่พร้อมใช้งาน Microsoft Office Professional Plus 2013 ประกอบด้วย Inquire Add-in สำหรับ Excel

หลังจากเปิด Add-in แล้ว แท็บ Inquire จะปรากฏขึ้นใน Excel

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×