การเปิด แก้ไข และปรับปรุงแฟ้มจากไซต์ SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเชื่อมต่อไลบรารี Microsoft SharePoint กับ Microsoft Outlook 2010 ทำให้คุณสามารถดู และแก้ไขไฟล์ไลบรารี SharePoint ใน Outlook คุณสามารถทำงานกับไฟล์ SharePoint แม้ว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SharePoint

หมายเหตุ: ฟีเจอร์อธิบายไว้ในบทความนี้ได้ดีที่สุดกับ SharePoint 2010 หรือ SharePoint 2007 ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าองค์กรของคุณใช้เวอร์ชันใดของ Microsoft SharePoint ขอให้ผู้ดูแลระบบ SharePoint ของคุณ

เมื่อมีการเชื่อมต่อ Outlook กับไลบรารี SharePoint เช่นไลบรารีเอกสาร ไลบรารีนั้นจะแสดงรายการเป็นโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทาง Outlook ในโฟลเดอร์รายการ SharePoint ไฟล์ SharePoint เพิ่มขนาดของกล่องจดหมายเข้า ของคุณบนเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณได้เนื่องจากสำเนาของไฟล์ SharePoint จะถูกบันทึกในไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณคลิกไฟล์ ตัวอย่างปรากฏในบานหน้าต่างการอ่าน

คุณต้องการทำสิ่งใด

เข้าถึงไฟล์ไลบรารี SharePoint ใน Outlook

การดาวน์โหลดแฟ้มจากไลบรารี SharePoint มาที่ Outlook

เปิดไฟล์จากไลบรารี SharePoint ใน Outlook

แก้ไขไฟล์จากไลบรารี SharePoint ใน Outlook

เพิ่มไฟล์ในไลบรารี SharePoint ด้วยส่งข้อความอีเมล

เข้าถึงไฟล์ไลบรารี SharePoint ใน Outlook

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ เปิดไลบรารีบนไซต์ SharePoint

  ถ้าคุณไม่สามารถค้นหาไลบรารี คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของไลบรารี

 2. บนแท็บไลบรารี ในกลุ่มการเชื่อมต่อและส่งออก คลิกเชื่อมต่อกับ Outlook

Connect to Outlook command

 1. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้เปิดโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก อนุญาต

  ใน Outlook ไลบรารีจะถูกเพิ่มลงในบานหน้าต่างนำทางในรายการ SharePoint ที่มีชื่อโฟลเดอร์ใหม่

  ไฟล์ในไลบรารีทำงานคล้ายกับข้อความอีเมล คลิกเพื่อแสดงตัวอย่างไฟล์ในบานหน้าต่างการอ่าน หรือดับเบิลคลิกที่ไฟล์เพื่อเปิดสมุดงาน คลิกขวาไฟล์สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าไลบรารีมีโฟลเดอร์ย่อย และคุณต้องการสามารถเข้าถึงไฟล์ใน Outlook ทั้งหมด ดูไลบรารีของระดับบนสุด และเชื่อมต่อกับ Outlook ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณกำลังทำงานในโฟลเดอร์ย่อยของไลบรารี แล้ว เชื่อมต่อไลบรารีไปยัง Outlook เฉพาะเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่เชื่อมต่อ

  • เมื่อต้องการเข้าถึงเฉพาะเนื้อหาของโฟลเดอร์เดียวใน Outlook มีสองตัวเลือก ถ้าไม่เปิดโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณต้องการเข้าถึงใน Outlook ชี้ไปยังโฟลเดอร์ คลิกลูกศรเปิดเมนู ที่ปรากฏขึ้น จากนั้น คลิการเชื่อมต่อกับ Outlook ถ้าถูกเปิดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ ทำตามขั้นตอนในการเชื่อมต่อไลบรารี บนเมนูการกระทำ คลิกเชื่อมต่อกับ Outlook

  • หลังจากที่คุณเชื่อมต่อไลบรารีไปยัง Outlook แล้ว คุณจะสามารถเชิญสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ให้เชื่อมต่อเข้ากับไลบรารีดังกล่าวได้ โดยคลิกขวาที่ชื่อไลบรารีใน Outlook แล้วคลิก ใช้โฟลเดอร์นี้ร่วมกัน

ด้านบนของหน้า

การดาวน์โหลดแฟ้มจากไลบรารี SharePoint มาที่ Outlook

ถ้าไฟล์ใด ๆ ใหม่จะพร้อมใช้งานในไลบรารี SharePoint ไฟล์เหล่านั้นปรากฏในกลุ่มพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด ในรายการข้อความ คุณสามารถทำเครื่องหมายแฟ้มที่จะดาวน์โหลดคำสั่งส่ง/รับ ถัดไปในระหว่าง หรือคุณดาวน์โหลดไฟล์ทันทีถ้ามีการเชื่อมต่อไปยังไซต์ SharePoint

 1. ในรายการข้อความ ในกลุ่ม มีให้สำหรับการดาวน์โหลด ให้คลิกขวาที่แฟ้มที่คุณต้องการดาวน์โหลด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกไฟล์หลายกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่ส่วนหัวของแต่ละไฟล์

 2. คลิกทำเครื่องหมายเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

หมายเหตุ: ถ้าการแสดงตัวอย่างแสดงไฟล์ที่ยังไม่ถูกดาวน์โหลดมายัง คลิกดาวน์โหลดเอกสารนี้

ด้านบนของหน้า

เปิดไฟล์จากไลบรารี SharePoint ใน Outlook

หลังจากไฟล์ถูกดาวน์โหลดไปยัง Outlook คุณสามารถเปิดแฟ้มได้ตลอดเวลา เช่นเมื่อคุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์ เมื่อต้องการระบุว่า ไฟล์มี ที่ด้านบนสุดของรายการข้อความ คลิกจัดเรียงตาม แล้ว คลิ กความพร้อมใช้งาน ไฟล์ใด ๆ ที่ไม่ได้ดาวน์โหลดปรากฏในกลุ่มพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด

 1. ในจดหมายหรือรายการโฟลเดอร์ ในบานหน้าต่างนำทาง ขยายโฟลเดอร์รายการ SharePoint แล้ว เลือกชื่อของไลบรารี SharePoint

 2. เมื่อต้องการเปิดไฟล์ ดับเบิลคลิกที่ชื่อไฟล์ ถ้าได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันแหล่งมาของแฟ้ม คลิกเปิด ถ้าคุณทราบว่า มีความปลอดภัยที่ต้องทำ

 3. ถ้าไฟล์มีการอัพเดบนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint หลังจากดาวน์โหลดใน Outlook คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เปิดไฟล์เวอร์ชันล่าสุด คลิกใช่ หรือไม่ โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเปิดสำเนาบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือคัดลอกการปรับปรุงจากเซิร์ฟเวอร์ SharePoint

  แฟ้มจะเปิดขึ้นในโปรแกรมที่สร้างแฟ้มนั้น ถ้าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมนั้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

ด้านบนของหน้า

แก้ไขไฟล์จากไลบรารี SharePoint ใน Outlook

หลังจากไฟล์ถูกดาวน์โหลดไปยัง Outlook คุณสามารถเปิดแฟ้มได้ตลอดเวลา เช่นเมื่อคุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์ เมื่อต้องการระบุว่า ไฟล์มี ที่ด้านบนสุดของรายการข้อความ คลิกจัดเรียงตาม แล้ว คลิ กความพร้อมใช้งาน ไฟล์ใด ๆ ที่ไม่ได้ดาวน์โหลดปรากฏในกลุ่มพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นทำการเปลี่ยนแปลงไปยังไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ในขณะที่คุณกำลังทำงานกับเอกสาร เช็คเอาท์ไฟล์ เมื่อเปิดแฟ้มที่คุณเช็คเอาท์ โปรแกรมเปิดในโหมดแก้ไข คุณสามารถเริ่มการทำการเปลี่ยนแปลงในทันที

 1. ในจดหมายหรือรายการโฟลเดอร์ ในบานหน้าต่างนำทาง ขยายโฟลเดอร์รายการ SharePoint และจากนั้น เลือกชื่อของไลบรารี SharePoint

 2. เมื่อต้องการเปิดไฟล์ ดับเบิลคลิกที่ชื่อไฟล์ ถ้าได้รับการพร้อมท์เพื่อยืนยันต้นฉบับของไฟล์ คลิเปิด ถ้าคุณทราบว่า มีความปลอดภัยต้องทำ

 3. ถ้าไฟล์มีการอัพเดบนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint หลังจากดาวน์โหลดใน Outlook อยู่คุณอาจได้รับการพร้อมท์ให้เปิดแฟ้มรุ่นที่ใหม่ที่สุด คลิกใช่ หรือไม่ โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเปิดสำเนาบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือคัดลอกการปรับปรุงจากเซิร์ฟเวอร์ SharePoint

  ไฟล์เปิดขึ้นในโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้น ถ้าคุณมีโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าไฟล์ถูกสร้างขึ้นในโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ SharePoint เช่นโปรแกรม Microsoft Office แถบข้อความอาจปรากฏที่ด้านบนของเอกสาร

 4. ในแถบข้อความ คลิกแก้ไขแบบออฟไลน์

  ข้อความอาจปรากฏขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานแบบออฟไลน์ เช่นลิงก์ ไปยังโฟลเดอร์แบบร่างของ SharePoint บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และไปยังตัวเลือกการแก้ไขแบบออฟไลน์ สำหรับโปรแกรมของคุณ

 5. หลังจากที่คุณได้ทำแก้ไขไฟล์ บันทึกไฟล์เหมือนที่คุณทำเป็นปกติ

 6. ปิดแฟ้ม

  ถ้าการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณปิดไฟล์ กล่องโต้ตอบแก้ไขแบบออฟไลน์ อาจปรากฏขึ้นเพื่อ ช่วยให้คุณสามารถอัปเดตการเปลี่ยนแปลงของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งาน กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นเมื่อคุณปิดไฟล์ อย่างไรก็ตาม อาจปรากฏขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อใหม่ และเปิดไฟล์นั้น

 7. คลิกอัปเด อัปเดตไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์

 8. ถ้าไฟล์ถูกเช็คเอาท์ บุคคลอื่นไม่สามารถดูการเปลี่ยนแปลงจนกว่าคุณเช็คอินไฟล์ ถ้าไฟล์ถูกเช็คเอาท์ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เช็คอินไฟล์ เมื่อต้องการเช็คอินไฟล์ คลิกใช่

  คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เช่นรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับไฟล์หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้

 9. ถ้าคุณทำงานกับไฟล์ในขณะที่คุณกำลังทำงาน โดยไม่มีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ไม่ได้รับพร้อมท์ให้อัปเดไฟล์เมื่อคุณปิดเอกสารนั้น เมื่อต้องการอัปเดตไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ เปิดไฟล์อีกครั้ง ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมที่คุณต้อง และปิดแฟ้มนั้นแล้ว เมื่อกล่องโต้ตอบแก้ไขแบบออฟไลน์ ปรากฏ คลิกอัปเดต

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้เช็คเอาท์ไฟล์ก่อน และบุคคลอัปเดตไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ข้อความปรากฏขึ้นเพื่อ แจ้งให้ทราบข้อขัดแย้งในการเปลี่ยนแปลง ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณจะเปลี่ยนแปลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มไฟล์ไปยังไลบรารี SharePoint โดยการส่งข้อความอีเมล

ถ้าไซต์ SharePoint และไลบรารีของคุณถูกตั้งค่าให้ได้รับข้อความอีเมล คุณสามารถเพิ่มไฟล์ในไลบรารี โดยการส่งเป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความ ถ้าคุณทำเช่นนี้ คุณไม่มีการเชื่อมต่อไลบรารี SharePoint กับ Outlook

ก่อนที่คุณสามารถส่งข้อความไปยังไลบรารี คุณต้องทราบว่าถูกตั้งค่าไลบรารีให้รับอีเมลแฟ้มที่แนบมาและที่อยู่อีเมใดจะใช้

 1. เมื่อต้องการค้นหาอยู่อีเมสำหรับไลบรารี ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • มองหาในสมุดรายชื่อ ถ้าอยู่อีเมลที่ไม่มี คุณสามารถรับจากบุคคลที่ตั้งค่าไลบรารี แล้ว คุณสามารถเพิ่มรายการที่ติดต่อของคุณเพื่อให้คุณสามารถได้ง่ายหาได้ในภายหลัง

  • ดูคำอธิบายของไลบรารีบนไซต์ SharePoint ซึ่งปรากฏขึ้นภายใต้ชื่อเรื่องของไลบรารี เจ้าของไซต์อาจเพิ่มอยู่อีเมไลบรารีให้กับคำอธิบาย

  • ดูการตั้งค่าอีเมลสำหรับไลบรารี นี้จำเป็นต้องมีสิทธิ์ในการดูการตั้งค่าไลบรารี:

   1. ในเว็บเบราว์เซอร์ เปิดไซต์ นั้นเพื่อเปิดไลบรารี คลิกชื่อไลบรารี

    ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นคลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

   2. บนเมนูการตั้งค่า คลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

    ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

   3. ถ้าไลบรารีถูกเปิดใช้งานการรับข้อความ อยู่อีเมลที่ปรากฏภายใต้ข้อมูลรายการ ที่อยู่ถัดจากที่อยู่อีเมล

    องค์กรของคุณอาจมีต่างหากรายการอีเมล ซึ่งมีชื่อว่า SharePoint กลุ่ม ซึ่งทำให้สมาชิกสามารถส่งข้อความไปยังอีกบุคคลหนึ่ง อยู่ของกลุ่ม SharePoint สามารถประกอบด้วยอยู่ของไลบรารีเพื่อที่ว่าเมื่อคุณส่งข้อความไปยังสมาชิกของกลุ่ม สิ่งที่แนบมาของข้อความจะถูกเพิ่มไปยังไซต์ SharePoint โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลระบบ SharePoint ของคุณคุณสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมในไลบรารี SharePoint ขององค์กรของคุณ

 2. ใน Outlook สร้างข้อความ และเพิ่มไฟล์เป็นสิ่งที่แนบมาแล้ว

 3. ในกล่องถึง หรือสำเนาถึง ใส่อยู่อีเมของไลบรารี SharePoint ถ้าองค์กรของคุณใช้ในกลุ่ม SharePoint ที่มีไลบรารี ใช้อยู่อีเมของกลุ่ม SharePoint แทน

 4. คลิก ส่ง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×