การเปิดไซต์ SharePoint Online บนโทรศัพท์ Nokia (Symbian OS)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเข้าถึงไซต์ SharePoint Online บนอุปกรณ์ Nokia (Symbian OS) ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ การเชื่อมต่อไปยังไซต์ของคุณด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณให้ความยืดหยุ่นในการเข้าถึงข้อมูลบนไซต์ ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน เข้าถึงเอกสารที่แชร์ ดูเนื้อหาไซต์ที่มีการอัปเดต หรือเชื่อมต่อกับงานของคุณได้ตลอดเวลา

ประสบการณ์ในการลงชื่อเข้าใช้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของการรับรองความถูกต้องที่เปิดใช้งานสำหรับโดเมนการลงชื่อเข้าใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์การลงชื่อเข้าใช้ ให้ดูที่ส่วน "ประสบการณ์ในการลงชื่อเข้าใช้" ในบทความ ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อทำงานกับไซต์ SharePoint Online

ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปิดไซต์ของคุณ

เปิดไซต์ทีมของคุณ

  1. เปิดเบราว์เซอร์ แล้วพิมพ์ URL สำหรับไซต์ทีมของคุณลงในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์

  2. แตะ ไป

  3. เมื่อหน้าจอการเข้าสู่ระบบของ Microsoft Office 365 ปรากฏขึ้น ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อเข้าใช้

  4. คุณควรจะสามารถดูเวอร์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ของไซต์ทีมของคุณได้

เปิดเว็บไซต์สาธารณะ

  1. เปิดเบราว์เซอร์ แล้วใส่ URL สำหรับเว็บไซต์สาธารณะลงในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์

  2. แตะ ไป

  3. คุณควรจะสามารถดูเว็บไซต์สาธารณะในเบราว์เซอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×