การเปิดไซต์ SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปิดไซต์ Microsoft SharePoint เพื่อแก้ไขจากภายใน Microsoft Office SharePoint Designer 2007 หรือ Windows Internet Explorer ได้

เมื่อต้องการเปิดไซต์ SharePoint คุณต้องมีสิทธิ์อันเหมาะสม ถ้าคุณไม่สามารถเปิดไซต์ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดไซต์จาก Office SharePoint Designer 2007

เปิดไซต์จาก Internet Explorer

เปิดไซต์จาก Office SharePoint Designer 2007

เมื่อต้องการเปิดไซต์ SharePoint คุณต้องมีสิทธิ์ดูสำหรับไซต์นั้นเป็นอย่างน้อย สิทธิ์นี้จะถูกรวมไว้อยู่ตามค่าเริ่มต้นในระดับสิทธิ์ควบคุมทั้งหมด ออกแบบ สนับสนุน และอ่าน ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็น ให้ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

เคล็ดลับ: อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับกระบวนงานต่อไปนี้ ถ้าคุณเปิดไซต์เมื่อเร็วๆ นี้ คุณสามารถชี้ไปที่ ไซต์ที่ไปเมื่อเร็วๆ นี้ บนเมนู แฟ้ม แล้วคลิกไซต์ที่คุณต้องการเปิด

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก เปิดไซต์

  กล่องโต้ตอบ เปิดไซต์ จะเปิด

  กล่องโต้ตอบ 'เปิดไซต์'

  ตามค่าเริ่มต้น กล่องโต้ตอบ เปิดไซต์ จะเปิดโดยมี เว็บไซต์ ถูกเลือกอยู่บนแถบ My Places และแสดงไซต์ทั้งหมดที่ได้เปิดโดยใช้ Office SharePoint Designer 2007

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิดไซต์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่องรายการใหญ่ ให้คลิกไซต์ที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก เปิด

  • ในกล่อง ชื่อไซต์ ให้พิมพ์ URL ของไซต์ที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก เปิด

   ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ http://My_server/My_site

   หมายเหตุ: จะไม่มีชื่อโฟลเดอร์หรือไซต์ปรากฏในกล่อง ชื่อไซต์ จนกว่าคุณจะพิมพ์หรือคลิกลูกศร

 3. ถ้าในปัจจุบันมีไซต์หรือแฟ้มอื่นเปิดอยู่ ไซต์จะเปิดในหน้าต่างใหม่

คำแนะนำ   

 • ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Office SharePoint Designer 2007 ก็จะเปิดไซต์ล่าสุดที่คุณทำงานโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการให้โปรแกรมเปิดเพจ .htm ใหม่ที่ยังไม่มีชื่อเมื่อเริ่มโปรแกรม บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกโปรแกรมประยุกต์ บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ เริ่มต้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดเว็บไซต์ล่าสุดโดยอัตโนมัติเมื่อ SharePoint Designer เริ่มขึ้น

 • เมื่อต้องการเอาไซต์ออกจากรายการในกล่องโต้ตอบ เปิดไซต์ ให้คลิกขวาไซต์ แล้วคลิก เอาออก บนเมนูทางลัด การเอาไซต์ออกจากรายการไม่ใช่การลบไซต์นั้น แค่ลบการเชื่อมโยงไปยังไซต์นั้นในกล่องโต้ตอบนี้เท่านั้น (เมื่อต้องการเลือกการเชื่อมโยงและเอาหลายการเชื่อมโยงออกในการดำเนินการครั้งเดียว ให้คลิก เปิด บนเมนู แฟ้ม ในกล่องโต้ตอบ เปิดแฟ้ม ให้คลิก เว็บไซต์ ในแถบ My Places แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกเพื่อเลือกการเชื่อมโยงที่คุณต้องการเอาออก เมื่อเลือกเชื่อมโยงทั้งหมดแล้ว ให้คลิกขวาสิ่งที่เลือก แล้วคลิก เอาออก บนเมนูทางลัด)

ด้านบนของหน้า

เปิดไซต์จาก Internet Explorer

คุณสามารถเรียกดูเพจใดๆ ในไซต์ SharePoint แล้วเปิดไซต์เพื่อแก้ไขใน Office SharePoint Designer 2007 ได้ Internet Explorer จะเปิดทั้งเพจปัจจุบันและไซต์ปัจจุบัน

เมื่อต้องการเปิดไซต์ SharePoint คุณต้องมีสิทธิ์ดูสำหรับไซต์นั้นเป็นอย่างน้อย สิทธิ์นี้จะถูกรวมไว้อยู่ตามค่าเริ่มต้นในระดับสิทธิ์ควบคุมทั้งหมด ออกแบบ สนับสนุน และอ่าน ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็น ให้ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 • ใน Internet Explorer ให้เรียกดูเพจในไซต์ แล้วบนเมนู แฟ้ม ให้คลิก แก้ไขด้วย Microsoft Office SharePoint Designer

ถ้าปัจจุบันมีไซต์หรือแฟ้มอื่นเปิดอยู่ใน Office SharePoint Designer 2007 ไซต์จะเปิดในหน้าต่างใหม่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×