การเปิดใช้งานและกำหนดค่ารหัสเอกสารที่ไม่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Id ของเอกสารสามารถช่วยให้ มีการจัดการเอกสารหรือระเบียน เปิดใช้งานบริการ ID ของเอกสารสำหรับสารบนไซต์เมื่อต้องการเพิ่มรหัสเอกสารลงในแต่ละไฟล์บนไซต์

ในบทความนี้

ภาพรวม

ย้ายไฟล์ ด้วยรหัสเอกสาร

การเรียกใช้งาน เปิดใช้งาน และกำหนดค่า ID ของเอกสาร

การเปิดใช้งานฟีเจอร์ ID ของเอกสารของไซต์คอลเลกชัน

เปิดใช้งาน และกำหนดค่าการใช้ id ของเอกสารในไซต์คอลเลกชัน

ภาพรวม

Id ของเอกสารช่วยให้คุณจัดการเอกสารของคุณ โดยให้เป็นวิธีง่าย ๆ เพื่อติดตามรายการโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ถ้าสัญญาทางกฎหมายจะย้ายจากไลบรารีเอกสารบนไซต์หนึ่งไปยังไลบรารีเอกสารบนไซต์อื่น สัญญาจะกลายเป็นเรื่องง่ายที่จะค้นหาโดยยึดตามรหัสเอกสาร เอกสารรหัสถูกกำหนดโดยอัตโนมัติเมื่อต้องการอัปโหลดเอกสาร และ ID นี้จะเป็นไปตามรายการตลอดวงจรชีวิตทั้งหมด นอกจากนี้คุณสามารถกำหนด id ของเอกสารกับชุดเอกสาร

การติดตามรายการต่างๆ ด้วยรหัสเอกสาร

เมื่อบริการรหัสเอกสารถูกเปิดใช้งานครั้งแรก เอกสารใหม่ในไซต์คอลเลกชันจะโดยอัตโนมัติถูกมอบหมายรหัสใหม่ ตัวจับเวลางานมีการจัดกำหนดการเพื่อให้ id ของเอกสารในไซต์คอลเลกชันที่มีอยู่แล้ว

นอกจากนี้ เมื่อบริการถูกเปิดใช้งาน คอลัมน์ใหม่จะถูกเพิ่มอัตโนมัติชนิดเนื้อหาเอกสารและชุดเอกสาร คอลัมน์ ID ของเอกสารแสดงหมายเลขที่กำหนดให้กับรายการ

ก่อนที่จะใช้ฟีเจอร์ ID ของเอกสารในระบบการจัดการเนื้อหาของคุณ คุณต้องก่อนเปิดใช้งานสำหรับแต่ละไซต์คอลเลกชันอยู่ในเอกสารของคุณ

ย้ายไฟล์ ด้วยรหัสเอกสาร

ในSharePoint Online ID เอกสารจะถูกย้ายไปกับไฟล์นั้นตามปกติ อย่างไรก็ตาม เมื่อไซต์ปลายทางมีบริการรหัสเอกสารที่เปิดใช้งาน เอกสารนั้นจะไม่มีรหัสเอกสาร

สำหรับSharePoint Server วิธีเดียวที่จะเก็บ ID ของเอกสารในไซต์คือการ ใช้หน้าเนื้อหาของไซต์และโครงสร้างของ ผู้ดูแลระบบในการตั้งค่าไซต์ ในขณะที่การย้ายเอกสาร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไซต์เนื้อหาและโครงสร้าง ดูที่ทำงานกับเนื้อหาของไซต์และโครงสร้าง

คัดลอกไฟล์ที่ มี ID ของเอกสาร

เมื่อทำสำเนาของไฟล์ รหัสเอกสารใหม่ถูกสร้างขึ้นสำหรับสำเนา ตัวอย่างเช่น ไฟล์ถูกดาวน์โหลดจากไซต์หนึ่ง และอัปโหลดไปยังอีกเป็นสำเนา อย่างไรก็ตาม เมื่อไซต์ปลายทางมีบริการรหัสเอกสารที่เปิดใช้งาน คัดลอกจะไม่มีรหัสเอกสาร

การเรียกใช้งาน เปิดใช้งาน และกำหนดค่า ID ของเอกสาร

เมื่อต้องการใช้ id ของเอกสารเพื่อติดตามเอกสารหรือระเบียนแรก ที่คุณต้องสองขั้นตอนต่อไปนี้:

การเปิดใช้งานฟีเจอร์ ID ของเอกสารของไซต์คอลเลกชัน

หมายเหตุ: ลำดับที่เปิดใช้งานฟีเจอร์ ID ของเอกสารที่คุณต้องการให้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

 1. ไปที่ไซต์คอลเลกชันระดับบนสุด

 2. คลิก การกระทำในไซต์ แล้วคลิก การตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ฟีเจอร์ของไซต์คอลเลกชัน

 4. ถัดจากบริการ ID ของเอกสาร ให้คลิก เปิดใช้งาน ไอคอนแสดงสถานะใช้งานอยู่จะปรากฏอยู่ถัดจากรายการและฟีเจอร์ดังกล่าวจะถูกเปิดใช้งานสำหรับไซต์คอลเลกชันปัจจุบัน

เปิดใช้งาน และกำหนดค่าการใช้ id ของเอกสารในไซต์คอลเลกชัน

เมื่อคุณเปิดใช้งานฟีเจอร์ ID ของเอกสารสำหรับคอลเลกชันไซต์ที่ระบุใด ๆ เอกสารทั้งหมดในไซต์คอลเลกชันจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติรหัสเอกสาร โปรดจำไว้ว่า โดยขึ้นอยู่กับจำนวนของเอกสารที่มีอยู่ในไซต์คอลเลกชันของคุณ กระบวนการนี้สามารถใช้เวลาสักครู่

หมายเหตุ: ลำดับการเปิดใช้งาน และกำหนดค่าฟีเจอร์ ID ของเอกสารที่คุณต้องการให้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

 1. ไปที่ไซต์คอลเลกชันระดับบนสุด

 2. คลิก การกระทำในไซต์ แล้วคลิก การตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การตั้งค่ารหัสเอกสาร

 4. บนหน้าการตั้งค่ารหัสเอกสาร ในส่วนกำหนดรหัสเอกสาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเครื่องหมายถูกในเครื่องหมายกำหนดรหัสเอกสาร กล่องกาเครื่องหมาย

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดใช้งานการกำหนด id ของเอกสารสำหรับแรกภายในไซต์คอลเลกชัน ข้อความปรากฏขึ้น: การกำหนดค่าของฟีเจอร์ ID ของเอกสารมีการจัดกำหนดการจะเสร็จสมบูรณ์ตามกระบวนการแบบอัตโนมัติ ซึ่งหมายความ ว่า งานตัวจับเวลารับผิดชอบในการทำให้เสร็จสมบูรณ์การมอบหมายของ id ของเอกสารไปยังเอกสารทั้งหมดในไซต์คอลเลกชัน เวลาใช้สำหรับกระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของเอกสารในไซต์คอลเลกชันของคุณ

 1. เมื่อต้องการตั้งค่าสตริงของอักขระหรือตัวเลขแบบกำหนดเองที่จะผนวกเข้ากับตอนต้นของ ID ของเอกสารแต่ละตัวโดยอัตโนมัติ ให้ใส่สตริงนั้นภายใต้ เริ่มรหัสด้วย…

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งค่ารหัสเอกสารทั้งหมดใหม่… ถ้าต้องการเพิ่มส่วนนำหน้าให้กับ ID ของเอกสารที่มีอยู่ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชันของคุณโดยอัตโนมัติ

 3. ในส่วนขอบเขตการค้นหาค้นหา ID เอกสาร เลือกไซต์เพื่อใช้เป็นขอบเขตการค้นหาเพื่อค้นหา ID

 4. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อบริการรหัสเอกสารถูกเปิดใช้งานใด ๆ ที่ระบุไซต์คอลเลกชัน คอลัมน์จะถูกเพิ่มลงในเอกสารและชุดเอกสารชนิดเนื้อหาเป็นระดับไซต์คอลเลกชัน คอลัมน์ ID ของเอกสารถูกใช้เพื่อแสดงหมายเลขที่กำหนดให้กับรายการ

Top ของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×