ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
การเปิดใช้งานและกำหนดค่าการกำหนดเวอร์ชันสำหรับรายการหรือไลบรารี

การเปิดใช้งานและกำหนดค่าการกำหนดเวอร์ชันสำหรับรายการหรือไลบรารี

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ติดตาม และจัดการข้อมูลบนช่วงเวลากับการกำหนดเวอร์ชันในSharePoint รายการและไลบรารี ดู และการกู้คืนรุ่นก่อนหน้าจากประวัติของรายการ

เมื่อเปิดใช้งาน เวอร์ชันที่ใหม่จะถูกเพิ่มลงในประวัติของสินค้าหลังจากบันทึกการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเวอร์ชันที่จัดเก็บและการมองเห็นของแบบร่างหรือเวอร์ชันรองสำหรับแต่ละรายการและไลบรารี

เปิดใช้งาน และกำหนดค่าการกำหนดเวอร์ชันใน SharePoint Online รายการหรือไลบรารี

 1. ไปไลบรารีหรือรายการที่คุณต้องการเปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชัน

 2. คลิกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่ารูปเฟือง จากนั้น คลิกการตั้งค่าไลบรารี หรือการตั้งค่ารายการ

  เมนูการตั้งค่า ด้วยการตั้งค่าไลบรารีที่เลือก หรือ เมนูการตั้งค่า ด้วยการตั้งค่ารายการที่ถูกเน้น

 3. คลิกการตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน บนหน้าการตั้งค่า

  การโต้ตอบตั้งค่าไลบรารี ด้วยเลือกการกำหนดเวอร์ชัน
 4. ในหน้าการตั้งค่าเวอร์ชัน คุณมีการตั้งค่าต่อไปนี้พร้อมใช้งาน:

  • สำหรับไลบรารีเอกสาร

   • อนุมัติเนื้อหาสำหรับรายการที่ส่งออก

   • สร้างเวอร์ชันทุกครั้งที่คุณแก้ไขไฟล์ในไลบรารีเอกสารนี้โดยใช้เวอร์ชันหลักเท่านั้น หรือเวอร์ชันหลัก และ เวอร์ชันรอง

   • จำกัดจำนวนเวอร์ชันและแบบร่างการเก็บรักษาไว้

   • ตั้งค่าบุคคลที่สามารถดูรายการแบบร่าง

   • จำเป็นต้องมีเอกสารที่จะตรวจสอบก่อนที่พวกเขาสามารถแก้ไข

  • สำหรับรายการ

   • อนุมัติเนื้อหาสำหรับรายการที่ส่งออก

   • สร้างเวอร์ชันทุกครั้งที่คุณแก้ไขข้อมูลในรายการ

   • จำกัดจำนวนเวอร์ชันและแบบร่างการเก็บรักษาไว้

   • ตั้งค่าบุคคลที่สามารถดูรายการแบบร่างในรายการ

 5. คลิก ตกลง

เมื่อต้องการดู คืนค่า หรือลบเวอร์ชันก่อนหน้าใน SharePoint Online รายการหรือไลบรารี

เมื่อต้องการคืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสาร ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปรายการหรือไลบรารีรายการหรือเอกสารที่คุณต้องการดูประวัติ

 2. คลิกที่จุดไข่ปลา (...) ที่อยู่ถัดจากรายการคุณต้องการดูประวัติ

 3. คลิกประวัติเวอร์ชัน

  เมนูคลิกขวาของไลบรารีเอกสารที่เน้น ประวัติเวอร์ชัน อยู่

  ถ้าคุณไม่เห็นประวัติเวอร์ชัน คลิกเพิ่มเติม แล้ว คลิ กประวัติเวอร์ชัน

 4. ในกล่องโต้ตอบประวัติเวอร์ชัน โฮเวอร์เมาส์เหนือลิงก์วันที่ในเวอร์ชันก่อนหน้า และคลิกลูกศรลงเพื่อแสดงเมนู

  ปุ่มโต้ตอบดรอปดาวน์ของเวอร์ชัน
 5. ในเมนู คุณสามารถทำสิ่งต่อไป

  เวอร์ชันรายการเมนู
  • ดู เอกสารปัจจุบัน ซึ่งจะนำที่กล่องโต้ตอบที่คุณสามารถแก้ไข คืนค่า หรือลบ ตลอดจนดูสถานะการอนุมัติปัจจุบัน

  • คืนค่า เอกสาร ตัวเลือกนี้จะแสดงกล่องโต้ตอบแบบสอบถามถ้า คุณต้องการทำให้เอกสารได้รับอนุมัติในขณะนี้ นั้นจะเพิ่มเวอร์ชันใหม่

  • ลบ เอกสาร ตัวเลือกนี้จะแสดงกล่องโต้ตอบแบบสอบถามถ้า คุณไม่แน่ใจว่า คุณต้องการส่งรายการไปยังถังรีไซเคิล

  • ปฏิเสธเวอร์ชันนี้ นี้เท่านั้นแสดงขึ้นบนเอกสารที่ได้รับอนุมัติ แทนที่จะลบ ออก

 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกX มุมบนขวา

เปิดใช้งาน และกำหนดค่าการกำหนดเวอร์ชันใน 2016 ใน SharePoint 2013 รายการ หรือไลบรารี

 1. ไปไลบรารีหรือรายการที่คุณต้องการเปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชัน

 2. คลิกไลบรารี หรือรายการ ใน ribbon

  แท็บไลบรารีและเรียกดูบน ribbon หรือ แท็บรายการที่เลือกบน ribbon

 3. คลิกการตั้งค่าไลบรารี หรือตั้งค่ารายการ ในกลุ่มการตั้งค่า

  ตั้งค่าไลบรารี SharePoint ปุ่มบน Ribbon หรือ ตั้งค่ารายการบน ribbon

 4. คลิกการตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน บนหน้าการตั้งค่า

  การโต้ตอบตั้งค่าไลบรารี ด้วยเลือกการกำหนดเวอร์ชัน
 5. ในหน้าการตั้งค่าเวอร์ชัน คุณมีการตั้งค่าต่อไปนี้พร้อมใช้งาน:

  • สำหรับไลบรารีเอกสาร

   กล่องโต้ตอบตัวเลือกการกำหนดเวอร์ชัน
   • อนุมัติเนื้อหาสำหรับรายการที่ส่งออก

   • สร้างเวอร์ชันทุกครั้งที่คุณแก้ไขไฟล์ในเอกสารไลบรารีนี้ ทั้งสองเวอร์ชันหลักเท่า นั้น หรือเวอร์ชันหลัก และ เวอร์ชันรอง

   • จำกัดจำนวนเวอร์ชันและแบบร่างการเก็บรักษาไว้

   • ตั้งค่าบุคคลที่สามารถดูรายการแบบร่าง

   • จำเป็นต้องมีเอกสารที่จะตรวจสอบก่อนที่พวกเขาสามารถแก้ไข

  • สำหรับรายการ

   • อนุมัติเนื้อหาสำหรับรายการที่ส่งออก

   • สร้างเวอร์ชันทุกครั้งที่คุณแก้ไขข้อมูลในรายการ

   • จำกัดจำนวนเวอร์ชันและแบบร่างการเก็บรักษาไว้

   • ตั้งค่าบุคคลที่สามารถดูรายการแบบร่างในรายการ

 6. คลิก ตกลง

เมื่อต้องการปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชันใน SharePoint 2013 หรือ 2016 รายการหรือไลบรารี

ทำตามขั้นตอนเดียวกันสำหรับการเปิดใช้งาน แต่ไม่มีการกำหนดเวอร์ชัน ให้คลิกบนหน้าการตั้งค่าเวอร์ชัน คุณยังสามารถตรวจสอบไม่ ได้สำหรับอนุมัติเนื้อหา

เมื่อต้องการดู คืนค่า หรือลบเวอร์ชันก่อนหน้า

เมื่อต้องการคืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสาร ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปรายการหรือไลบรารีรายการหรือเอกสารที่คุณต้องการดูประวัติ

 2. ใน ribbon ให้คลิกไฟล์ หรือคลิกรายการ ถ้าไม่มี ribbon คลิกที่จุดไข่ปลา (...) ถัดจากรายการคุณต้องการดูประวัติ

 3. คลิกประวัติเวอร์ชัน

  แท็บไฟล์ที่เน้น ประวัติเวอร์ชัน อยู่

  ถ้าคุณไม่เห็นประวัติเวอร์ชัน คลิกที่จุดไข่ปลา (...) ในกล่องโต้ตอบที่ แล้ว คลิ กประวัติเวอร์ชัน

 4. ในกล่องโต้ตอบประวัติเวอร์ชัน โฮเวอร์เมาส์เหนือลิงก์วันที่ในเวอร์ชันก่อนหน้า และคลิกลูกศรลงเพื่อแสดงเมนู

  ปุ่มโต้ตอบดรอปดาวน์ของเวอร์ชัน
 5. ในเมนู คุณสามารถทำสิ่งต่อไป

  เวอร์ชันรายการเมนู
  • ดู เอกสารปัจจุบัน ซึ่งจะนำที่กล่องโต้ตอบที่คุณสามารถแก้ไข คืนค่า หรือลบ ตลอดจนดูสถานะการอนุมัติปัจจุบัน

  • คืนค่า เอกสาร ตัวเลือกนี้จะแสดงกล่องโต้ตอบแบบสอบถามถ้า คุณต้องการทำให้เอกสารได้รับอนุมัติในขณะนี้ นั้นจะเพิ่มเวอร์ชันใหม่

  • ลบ เอกสาร ตัวเลือกนี้จะแสดงกล่องโต้ตอบแบบสอบถามถ้า คุณไม่แน่ใจว่า คุณต้องการส่งรายการไปยังถังรีไซเคิล

  • ปฏิเสธเวอร์ชันนี้ นี้เท่านั้นแสดงขึ้นบนเอกสารที่ได้รับอนุมัติ แทนที่จะลบ ออก

 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกX มุมบนขวา

เปิดใช้งาน และกำหนดค่าการกำหนดเวอร์ชันใน SharePoint 2010 รายการหรือไลบรารี

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งาน และกำหนดค่าการกำหนดเวอร์ชันในรายการหรือไลบรารี

 1. นำทางไปยังรายการหรือไลบรารีที่คุณวางแผนที่จะทำงานใน ถ้าชื่อปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างเปิดใช้ด่วน คลิกทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว เลือกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. บน ribbon ในกลุ่มเครื่องมือรายการ หรือเครื่องมือไลบรารี คลิกแท็บรายการ หรือไลบรารี

 3. คลิกการตั้งค่ารายการ หรือการตั้งค่าไลบรารี

  ปุ่มการตั้งค่ารายการบน Ribbon ของ SharePoint หรือ ปุ่ม การตั้งค่าไลบรารี บน Ribbon ของไลบรารี SharePoint Foundation

  หน้ารายการหรือไลบรารีตั้งค่าเปิดขึ้น

 4. ภายใต้การตั้งค่าทั่วไป คลิกการตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน

  Undersettings เลือกการตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน

  ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน เปิดขึ้น

  ตั้งค่าเวอร์ชันหลัก และ เวอร์ชันรอง จำเป็นต้องมีการอนุมัติ ระบุว่า ใครสามารถดูรายการ และจำเป็นต้องเช็คเอาท์
 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  สำหรับไลบรารีเอกสารในประวัติเวอร์ชันของรายการ ส่วน ภายใต้สร้างเวอร์ชันทุกครั้งที่คุณแก้ไขไฟล์ในไลบรารีเอกสารนี้ได้อย่างไร เลือกได้ทั้งเวอร์ชันหลักเท่านั้น หรือเวอร์ชันหลักและเวอร์ชันรอง

  สำหรับรายการในประวัติเวอร์ชันของรายการ ส่วน ภายใต้สร้างเวอร์ชันทุกครั้งที่คุณแก้ไขข้อมูลในรายการนี้ได้อย่างไร คลิกใช่

 6. ทำหรือไม่ก็ได้: เลือกจำนวนเวอร์ชันที่คุณต้องการเก็บไว้ในรายการ

 7. เพิ่มเติม: สำหรับรายการ เลือกจำนวนเวอร์ชันอนุมัติที่คุณต้องการเก็บรักษาไว้แบบร่าง ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกใช่ ในส่วนการอนุมัติเนื้อหา

  สำหรับไลบรารี ตั้งค่าตัวเลขภายใต้เก็บแบบร่างสำหรับจำนวนเวอร์ชันหลักต่อไปนี้

 8. เพิ่มเติม: ระบุผู้ใช้ที่สามารถดูแบบร่างของรายการ ในรายการ ตัวเลือกนี้ได้เฉพาะเมื่อต้องการการอนุมัติเนื้อหาสำหรับรายการที่ส่ง ถูกตั้งค่าเป็นใช่ ในส่วนการรับรองเนื้อหา

  เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ผู้ใช้ใด ๆ ที่สามารถอ่านรายการ เลือกนี้ช่วยให้การเข้าถึงทุกคนที่มีสิทธิ์ในการอ่านไปยังไซต์

  • เฉพาะผู้ที่สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ เลือกนี้จำกัดมุมมองแบบร่างของผู้ใช้มีสิทธิ์ในการแก้ไข

  • เฉพาะผู้ใช้ที่ผู้ที่สามารถอนุมัติรายการ (และผู้เขียนข้อมูล) เลือกนี้จำกัดมุมมองเฉพาะเดิมผู้เขียนรายการและผู้ใช้มีสิทธิ์ในการอนุมัติข้อมูลในรายการ

 9. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ และกลับไปยังหน้าการตั้งค่า

ด้านบนของหน้า

ปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชันใน SharePoint 2010 รายการหรือไลบรารี

ทำตามขั้นตอนเดียวกันสำหรับการเปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชัน แต่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

สำหรับไลบรารีเอกสารในประวัติเวอร์ชันของรายการ ส่วน ภายใต้สร้างเวอร์ชันทุกครั้งที่คุณแก้ไขไฟล์ในไลบรารีเอกสารนี้ได้อย่างไร เลือกไม่มีการกำหนดเวอร์ชัน ไว้

สำหรับรายการในประวัติเวอร์ชันของรายการ ส่วน ภายใต้สร้างเวอร์ชันทุกครั้งที่คุณแก้ไขข้อมูลในรายการนี้ได้อย่างไร คลิกไม่

คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ดู คืนค่า หรือลบเวอร์ชันใน SharePoint 2010 รายการหรือไลบรารี

 1. ไปรายการหรือไลบรารีรายการหรือเอกสารที่คุณต้องการดูประวัติ

 2. คลิกลูกศรถัดจากเอกสารหรือรายการที่คุณต้องการดูประวัติของเวอร์ชัน แล้ว คลิ กประวัติเวอร์ชัน

  เมนูดรอปดาวน์จากเอกสารด้วยประวัติเวอร์ชันที่ถูกเน้น
 3. ในกล่องโต้ตอบประวัติเวอร์ชัน โฮเวอร์เมาส์เหนือลิงก์วันที่ในเวอร์ชันก่อนหน้า และคลิกลูกศรลงเพื่อแสดงเมนู

  Vesrion กับแบบดรอปดาวน์ด้วยมุมมองที่ถูกเน้น
 4. ในเมนู คุณสามารถทำสิ่งต่อไป

  • ดู เอกสารปัจจุบัน ซึ่งจะนำที่กล่องโต้ตอบที่คุณสามารถแก้ไข คืนค่า หรือลบ ตลอดจนดูสถานะการอนุมัติปัจจุบัน

   กล่องโต้ตอบประวัติเวอร์ชันของ SharePoint 2010

   จากกล่องโต้ตอบมุมมอง คุณอาจไม่สามารถแก้ไข แม้ว่าจะปิดใช้งาน เมื่อต้องการแก้ไข เลือกแก้ไขคุณสมบัติ จากเมนูแบบหล่นลงในไฟล์หรือรายการ

  • คืนค่า เอกสาร ตัวเลือกนี้จะแสดงกล่องโต้ตอบแบบสอบถามถ้า คุณต้องการทำให้เอกสารได้รับอนุมัติในขณะนี้ นั้นจะเพิ่มเวอร์ชันใหม่

   ดรอปดาวน์เวอร์ชันกับคืนค่าที่ถูกเน้น
  • ลบ เอกสาร ตัวเลือกนี้จะแสดงกล่องโต้ตอบแบบสอบถามถ้า คุณไม่แน่ใจว่า คุณต้องการส่งรายการไปยังถังรีไซเคิล

   ประวัติเวอร์ชันกับลบที่ถูกเน้นบนเวอร์ชัน
  • ยกเลิกการประกาศเวอร์ชันนี้ แสดงเมื่อคุณกำลังใช้การอนุมัติ และการประกาศบนเอกสารหรือรายการของคุณ

   การกำหนดเวอร์ชันแบบดรอปดาวน์กับยกเลิกการประกาศที่ถูกเน้น
 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกX มุมบนขวาถ้ายังไม่มีปิดกล่องโต้ตอบเวอร์ชันได้

เปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชันในรายการใน SharePoint 2007

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีนั้นใน เปิดใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

  1. คลิกการตั้งค่า เมนู การตั้งค่า แล้ว คลิ กตั้งค่ารายการ หรือการตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

   เลือกตัวเลือกการตั้งค่าไลบรารีเอกสารจากเมนูการตั้งค่า
 2. ภายใต้การตั้งค่าทั่วไป คลิกการตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชันเพื่อเปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชัน การอนุมัติ และต้องการเช็คอิน
  • สำหรับข้อมูลในรายการ เพื่อระบุว่า มีติดตามเวอร์ชัน คลิกสร้างเวอร์ชันทุกครั้งที่คุณแก้ไขข้อมูลในรายการ ในส่วนประวัติเวอร์ชันของรายการ

  • สำหรับไฟล์ เพื่อระบุว่า มีติดตามเวอร์ชันชนิดเดียวเท่านั้น คลิกสร้างเวอร์ชันหลัก ในส่วนประวัติเวอร์ชันของเอกสาร

  • สำหรับไฟล์ เพื่อระบุว่า มีติดตามทั้งเวอร์ชันหลัก และ เวอร์ชันรอง คลิกสร้างเวอร์ชันหลักและเวอร์ชันรอง (แบบร่าง) ในส่วนประวัติเวอร์ชันของเอกสาร

 4. คุณสามารถระบุจำนวนเวอร์ชันของรายการหรือไฟล์เพื่อเก็บไว้ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในส่วนประวัติเวอร์ชันของรายการ หรือส่วนประวัติเวอร์ชันของเอกสาร:

  • เมื่อต้องการระบุจำนวนเวอร์ชันของข้อมูลในรายการที่ถูกจัดเก็บไว้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บจำนวนเวอร์ชันต่อไปนี้ และจากนั้น พิมพ์หมายเลขเวอร์ชันที่คุณต้องการเก็บ

  • เมื่อต้องการระบุจำนวนเวอร์ชันหลักของไฟล์เอกสารที่เก็บอยู่ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บจำนวนเวอร์ชันหลักต่อไปนี้ และจากนั้น พิมพ์หมายเลขของเวอร์ชันหลักที่คุณต้องการเก็บ

  • เมื่อต้องการระบุจำนวนเวอร์ชันรองเอกสารที่จะเก็บ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บแบบร่างสำหรับจำนวนเวอร์ชันหลักต่อไปนี้ แล้ว พิมพ์จำนวนของเวอร์ชันหลักที่คุณต้องการเก็บแบบร่าง (เวอร์ชันรอง)

 5. คลิก ตกลง

ปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชันในรายการใน SharePoint 2007

ทำตามขั้นตอนในการเปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชัน แต่ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน คลิกไม่มีการกำหนดเวอร์ชัน

การกำหนดเวอร์ชันและการอนุมัติถูกปิดใช้งาน

ดู คืนค่า หรือลบเวอร์ชันใน SharePoint 2007 รายการหรือไลบรารี

 1. ไปรายการหรือไลบรารีรายการหรือเอกสารที่คุณต้องการดูประวัติ

 2. คลิกลูกศรถัดจากเอกสารหรือรายการที่คุณต้องการดูประวัติของเวอร์ชัน แล้ว คลิ กประวัติเวอร์ชัน

  เมนูดรอปดาวน์จากเอกสารด้วยประวัติเวอร์ชันที่ถูกเน้น
 3. ในกล่องโต้ตอบประวัติเวอร์ชัน โฮเวอร์เมาส์เหนือลิงก์วันที่ในเวอร์ชันก่อนหน้า และคลิกลูกศรลงเพื่อแสดงเมนู

  Vesrion กับแบบดรอปดาวน์ด้วยมุมมองที่ถูกเน้น
 4. ในเมนู คุณสามารถทำสิ่งต่อไป

  • ดู เอกสารปัจจุบัน ซึ่งจะนำที่กล่องโต้ตอบที่คุณสามารถแก้ไข คืนค่า หรือลบ ตลอดจนดูสถานะการอนุมัติปัจจุบัน

   ดูกล่องโต้ตอบเวอร์ชัน

   จากกล่องโต้ตอบมุมมอง คุณลบ หรือคืนค่ารายการ หรือกลับไปยังประวัติเวอร์ชัน

  • คืนค่า เอกสาร ตัวเลือกนี้จะแสดงกล่องโต้ตอบแบบสอบถามถ้า คุณต้องการทำให้เอกสารได้รับอนุมัติในขณะนี้ นั้นจะเพิ่มเวอร์ชันใหม่

   การกำหนดเวอร์ชันแบบดรอปดาวน์บนไฟล์ด้วยการคืนค่าที่ถูกเน้น
  • ลบ เอกสาร ตัวเลือกนี้จะแสดงกล่องโต้ตอบแบบสอบถามถ้า คุณไม่แน่ใจว่า คุณต้องการส่งรายการไปยังถังรีไซเคิล

   การกำหนดเวอร์ชันแบบดรอปดาวน์บนแฟ้มที่มีตัวเลือกการลบที่ถูกเน้น
  • ยกเลิกการประกาศเวอร์ชันนี้ แสดงเมื่อคุณกำลังใช้การอนุมัติ และการประกาศบนเอกสารหรือรายการของคุณ

   ไฟล์เผยแพร่แบบดรอปดาวน์ด้วยตัวเลือกนี้เวอร์ชันที่ถูกเน้นยกเลิกประกาศ
 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกX มุมบนขวาถ้ายังไม่มีปิดกล่องโต้ตอบเวอร์ชันได้

ตั้งค่าอื่น ๆ ที่มีผลต่อการกำหนดเวอร์ชัน

คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าอื่น ๆ ที่มีผลต่อการกำหนดเวอร์ชัน ในรายการหรือไลบรารี คุณสามารถกำหนดให้เนื้อหาที่ได้รับการอนุมัติ ในไลบรารี คุณสามารถกำหนดให้ไฟล์ถูกเช็คเอาท์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและตั้งค่าเหล่านี้ ดูกำหนดเวอร์ชันทำงานไรในรายการหรือไลบรารีได้อย่างไร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×