การเปิดใช้งานแม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: เยี่ยมชม www.microsoft.com สำหรับข้อมูลล่าสุด และแบบครอบคลุมมากที่สุด

เปิดใช้งานเทมเพลตฟอร์มการไซต์คอลเลกชันทำให้ฟอร์มพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ภายในไซต์คอลเลกชัน เมื่อต้องการเปิดใช้งานฟอร์ม แม่แบบภายในไซต์คอลเลกชันจำเป็นต้องว่า คุณมีสิทธิ์เปิดใช้งานฟีเจอร์บนไซต์คอลเลกชัน นอกจากนี้จะเป็นไปได้สำหรับผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันเปิดใช้งานเทมเพลตฟอร์มที่จากหน้าการดูแลไซต์คอลเลกชัน

  1. บนแถบนำทางด้านบน คลิกการจัดการแอปพลิเคชัน

  2. บนหน้าจัดการแอปพลิเคชัน ในส่วนInfoPath Forms Services คลิกเทมเพลตฟอร์มที่จัดการ

  3. บนหน้าจัดการเทมเพลตฟอร์มที่ ในรายการของเทมเพลตฟอร์มที่ ชี้ไปที่แบบฟอร์มที่คุณต้อง การเปิดใช้งาน คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้ว คลิกเปิดใช้งานกับไซต์คอลเลกชัน บนเมนูที่ปรากฏขึ้น

  4. บนหน้าการเปิดใช้งานเทมเพลตฟอร์ม ถ้าไซต์คอลเลกชันที่คุณต้องการเปิดใช้งานไม่ปรากฏในรายการไซต์คอลเลกชัน ในส่วนเปิดใช้งานสถาน คลิกเปลี่ยนไซต์คอลเลกชัน บนเมนูไซต์คอลเลกชัน

    1. ในหน้าต่างเลือกไซต์คอลเลกชัน เลือก URL สำหรับไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถค้นหา URL โดยใช้กล่องค้นหา URL และคุณสามารถเปลี่ยนแอปพลิเคชันบนเว็บถ้าจำเป็น โดยใช้เมนูแอปพลิเคชันบนเว็บ

    2. คลิก ตกลง

  5. บนหน้าการเปิดใช้งานเทมเพลตฟอร์ม คลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×