การเปิดใช้งานเนื้อหาเพื่อให้สามารถค้นหาได้

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เนื้อหาสามารถแสดงได้จากหลายแหล่ง เช่น คอลัมน์ ไลบรารี และเพจ เจ้าของไซต์สามารถตัดสินใจว่าจะให้แสดงเนื้อหาในผลลัพธ์การค้นหาหรือไม่ การกำหนดสิทธิ์บนเนื้อหายังมีผลว่าจะแสดงเนื้อหาในผลลัพธ์การค้นหาหรือไม่ การทำความเข้าเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่การกำหนดสิทธิ์และการตั้งค่าการค้นหาทำงาน สามารถช่วยให้แน่ใจว่าผู้อื่นจะสามารถเข้าถึงเอกสารและไซต์ที่ถูกต้องได้

คุณต้องการทำอะไร

วางแผนเพื่อทำให้เนื้อหาของคุณพร้อมใช้งานในผลลัพธ์การค้นหา

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าการค้นหาและสิทธิ์

แสดง หรือซ่อนเนื้อหาบนไซต์ในผลลัพธ์การค้นหา

แสดง หรือซ่อนเนื้อหาจากรายการหรือไลบรารีในผลลัพธ์การค้นหา

เลือกว่าจะรวมเนื้อหาของหน้า ASPX ในผลลัพธ์การค้นหา

ไม่รวมเนื้อหาในคอลัมน์จากผลลัพธ์การค้นหา

งานที่เกี่ยวข้อง

วางแผนเพื่อให้แสดงเนื้อหาในผลลัพธ์การค้นหา

ถ้าคุณเป็นเจ้าของไซต์ คุณจะสามารถใช้การตั้งค่าเพื่อควบคุมว่าจะให้แสดงเนื้อหาในผลลัพธ์การค้นหาหรือไม่ เนื้อหาจะปรากฏในหลายๆที่ รวมถึง ไซต์ รายการ ไลบรารี Web Parts และคอลัมน์ ตามค่าเริ่มต้น เนื้อหาที่มีอยู่ในไซต์ ไลบรารี เพจ Web Part หรือคอลัมน์ใหม่ จะถูกตระเวนและแสดงในผลลัพธ์การค้นหา สิทธิ์ที่กำหนดให้กับ รายการ ไลบรารี ไซต์ และอื่นๆ ยังมีผลว่าจะให้ผู้ดูสามารถเห็นเนื้อหาในผลลัพธ์การค้นหาหรือไม่

เจ้าของไซต์และเจ้าของเนื้อหาอาจสามารถเลือกว่าจะให้แสดงเนื้อหาในผลลัพธ์การค้นหาหรือไม่ ตามค่าเริ่มต้น เนื้อหาของไซต์จะแสดงในผลลัพธ์การค้นหาด้วย ถ้าเจ้าของหรือผู้ดูแลไซต์ระบุว่าจะไม่แสดงเนื้อหาของไซต์ในผลลัพธ์การค้นหา การตั้งค่าผลลัพธ์การค้นหาอื่นๆ เช่น การตั้งค่าผลลัพธ์การค้นหาสำหรับรายการ ไลบรารี เพจ ASPX และคอลัมน์จะไม่มีผลใดๆ

เช่นเดียวกัน ถ้าผู้เจ้าของหรือผู้ดูแลไซต์ไม่ให้แสดงเนื้อหาของรายการหรือไลบรารีในผลลัพธ์การค้นหา การไม่รวมคอลัมน์จะไม่มีผลใดๆ เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทราบว่ามีการตั้งค่าใดที่สืบทอดมาจากระดับที่สูงกว่าเพื่อที่จะสามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านบนของหน้า

ทำความเข้าใจกับการตั้งค่าการค้นหาและการกำหนดสิทธิ์

หนึ่งในความรับผิดชอบของเจ้าของไซต์คือการควบคุมผู้ที่จะสามารถเข้าถึงเนื้อหา คุณสามารถให้สิทธิ์บางคนเพื่ออ่านและเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ให้สิทธิ์บางคนอ่านเนื้อหาได้อย่างเดียว และป้องกันไม่ให้คนอื่นๆ ดูเนื้อหาทั้งหมดได้ เพื่อรองรับความยืดหยุ่นนี้ คุณสามารถใช้กลุ่มการกำหนดสิทธิ์ ซึ่งกำหนดระดับของสิทธิ์นั้นๆ เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงไซต์หรือเนื้อหา เจ้าของไซต์จะกำหนดให้ผู้ใช้อยู่ในกลุ่มความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม เจ้าของไซต์สามารถจัดการให้ผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาในผลลัพธ์การค้นหา ได้โดยใช้การตั้งค่าสิทธิ์ร่วมกับการตั้งค่าผลลัพธ์การค้นหา

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่า สุทธากำลังทำงานเอกสาร Request for Proposal (RFP) ใน Microsoft Office Word และทำงานร่วมกับทีมที่มีสมาชิก 10 คน ไซต์ทีมของสุทธามีผู้ใช้ 50 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกของไซต์ สุทธายังไม่พร้อมที่จะให้ทุกคนในทีมดู RFP ดังนั้น เมื่ออัปโหลด RFP ไปยังไซต์ทีม สุทธาจะกำหนดสิทธิ์เพื่อให้ทีมที่มี 10 คนสามารถดูและแก้ไขได้เท่านั้น จนกว่าสมาชิกทั้ง 50 คนจะได้รับสิทธิ์ให้อ่านได้ เฉพาะสมาชิก 10 คนที่ได้รับสิทธิ์ให้ดูเอกสารเท่านั้นที่จะเห็นเอกสารที่แสดงในผลลัพธ์การค้นหา แนวคิดนี้เรียกว่า การตัดแต่งความปลอดภัย

สิทธิ์สามารถนำไปใช้กับ รายการ ไซต์ มุมมอง และ Web Parts และสามารถกำหนดได้เองตามดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบ นอกจากนี้ สิทธิ์สามารถขึ้นอยู่กับสิทธิ์อื่นด้วย ทั้งหมดนี้จะมีผลกับสิ่งที่ผู้ใช้จะเห็นในผลลัพธ์การค้นหา ดังนั้น มีความจำเป็นที่คุณจะต้องทำความคุ้นเคยกับรูปแบบสิทธิ์ของ SharePoint รูปแบบสิทธิ์ของไซต์หรือองค์กรของคุณ หรือเพื่อวางแผนว่ารูปแบบสิทธิ์ใดที่จะใช้กับไซต์ของคุณก่อนที่คุณจะเพิ่มเนื้อหา

หมายเหตุ: เพิ่ง อัปโหลดเอกสารอาจไม่ได้ทันทีปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา อาจมีสาเหตุช่วงเวลาที่คุณต้องการตั้งค่าตัวตระเวนค้นหา เมื่อตระเวนเนื้อหา จะปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา

ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนเนื้อหาบนไซต์ในผลลัพธ์การค้นหา

เป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถเลือกได้หรือไม่เนื้อหาบนไซต์ของคุณปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา ตามค่าเริ่มต้น เนื้อหาของไซต์ทั้งหมดปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา บุคคลที่จะดูผลลัพธ์การค้นหาต้องมีสิทธิ์ในการดูเนื้อหา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ คุณต้องมีระดับสิทธิ์จัดการสิทธิ์ ระดับสิทธิ์นี้จะถูกรวมอยู่ในกลุ่มเจ้าของ "ชื่อไซต์"

 1. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แสดงเนื้อหาในผลลัพธ์การค้นหา

 2. คลิกการกระทำในไซต์ แล้ว คลิกการตั้งค่าไซต์.

 3. ภายใต้ การดูแลไซต์ คลิก ความพร้อมใช้งานของการค้นหาและการทำงานแบบออฟไลน์

 4. ในเนื้อหาของไซต์การทำดัชนีส่วน ภายใต้อนุญาตให้ไซต์นี้ปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา เลือกใช่ เพื่ออนุญาตให้เนื้อหาของไซต์จะปรากฏในผลลัพธ์การค้นหาหรือไม่ เพื่อ ป้องกันไม่ให้ปรากฏขึ้นในการค้นหาเนื้อหา ผลลัพธ์

  หมายเหตุ: เมื่อคุณป้องกันเนื้อหาของไซต์ปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา เนื้อหาของไซต์ย่อยของไม่ถูกบล็อกโดยอัตโนมัติจากปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหาสำหรับไซต์นั้น เมื่อต้องการบล็อกเนื้อหาของไซต์ย่อยจากปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหาบนไซต์ คุณต้องทำสิ่งต่อไปนี้สำหรับไซต์ย่อย: ในส่วนเนื้อหาของไซต์การทำดัชนี ภายใต้อนุญาตให้ไซต์นี้ปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา เลือกไม่

แสดงหรือซ่อนเนื้อหาจากรายการหรือไลบรารีในผลลัพธ์การค้นหา

ถ้าคุณเป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถตัดสินใจว่าจะให้แสดงข้อมูลในรายการและไลบรารีบนไซต์ของคุณในผลลัพธ์การค้นหาหรือไม่ ตามค่าเริ่มต้น รายการและไลบรารีทั้งหมดจะถูกกำหนดให้แสดงข้อมูลทั้งหมดในผลลัพธ์การค้นหา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ คุณต้องมีจัดการรายการระดับสิทธิ์ กลุ่ม Designer และเจ้าของ "ชื่อไซต์" ประกอบด้วยระดับสิทธิ์นี้ เมื่อคุณไม่มีสิทธิ์จัดการรายการ เมนูที่อธิบายไว้ในขั้นตอนนี้จะไม่พร้อมใช้งาน

 1. นำทางไปยังไซต์ที่มีรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. หาและคลิกรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการกำหนดเอง

 3. คลิกการกระทำในไซต์ แล้ว คลิกการตั้งค่าไซต์.

 4. ภายใต้ ผู้ดูแลไซต์ ให้คลิก ไลบรารีและรายการของไซต์

 5. คลิกรายการหนึ่งจากรายการ ตัวอย่างเช่น กำหนด “เอกสารที่ใช้ร่วมกัน” เอง

 6. บนเพจ การตั้งค่ารายการ ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้คลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 7. ในส่วน ค้นหา ภายใต้ อนุญาตให้แสดงรายการจากไลบรารีเอกสารนี้ในผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือก ใช่ เพื่อให้แสดงข้อมูลทั้งหมดในรายการหรือไลบรารีในผลลัพธ์การค้นหา หรือ ไม่ เพื่อไม่ให้แสดงข้อมูลทั้งหมดในผลลัพธ์การค้นหา

ด้านบนของหน้า

เลือกว่าจะให้แสดงเนื้อหาของเพจ ASPX ในผลลัพธ์การค้นหาหรือไม่

ถ้าคุณเป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถควบคุมว่าจะให้แสดงเนื้อหาของเพจ ASPX ในผลลัพธ์การค้นหาหรือไม่ ขณะที่คุณสร้างไซต์ เพจเนื้อหาจำนวนมากจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น default.aspx, allitems.aspx สำหรับแกลเลอรี Web Part ของคุณ, editform.aspx เป็นฟอร์มแก้ไขข้อมูลสำหรับรายการข้อความประกาศของคุณ และอื่นๆอีกมาก นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเพจ ASPX แบบกำหนดเองได้ด้วย ตามค่าเริ่มต้น เมื่อ Web Part ที่แสดงบนเพจ ASPX ใช้ข้อมูลจากรายการหรือไลบรารีที่มีสิทธิ์แบบจำกัด หรือการกำหนดสิทธิ์ในรายละเอียด เนื้อหาของเพจ ASPX ใดๆ บนไซต์นั้นจะไม่แสดงในผลลัพธ์การค้นหา ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ดูเนื้อหานั้น

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่ามีเอกสาร 5 ฉบับแสดงใน Web Part สำหรับเอกสารที่ใช้ร่วมกันบนไซต์ทีมที่มีสมาชิก 50 คน โดยที่เอกสารฉบับหนึ่งมีสิทธิ์แบบจำกัด ที่อนุญาตให้เฉพาะสมาชิกบางรายสามารถเห็นได้เท่านั้น เนื้อหาจะถูกซ่อนไม่ให้แสดงในผลลัพธ์การค้นหาของไซต์นั้นโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเนื้อหาในเอกสารนั้นจะไม่แสดงขึ้นมาเมื่อผู้ใช้ทำการค้นหา ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เนื้อหาของเพจ ASPX เปิดเผยต่อผู้ใช้ที่ไม่ควรเห็นเนื้อหานั้น

คุณอาจเลือกที่จะละเว้นตั้งค่านี้เพื่อแสดงเนื้อหาทั้งหมดในผลลัพธ์การค้นหาไม่ว่าสิทธิ์จะเป็นอย่างไร ในกรณีนี้ เนื้อหาทั้งหมดจะแสดงในผลลัพธ์การค้นหา แต่ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์อาจไม่สามารถเข้าถึงเอกสารจริงได้ อีกทางเลือกหนึ่งได้แก่ การไม่รวมเนื้อหา ASPX ใดๆในผลลัพธ์การค้นหา โดยไม่สนใจสิทธิ์ที่กำหนดบนเนื้อหานั้น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ คุณต้องมีระดับสิทธิ์จัดการสิทธิ์ ระดับสิทธิ์นี้จะถูกรวมอยู่ในกลุ่มเจ้าของ "ชื่อไซต์"

 1. ไปที่ไซต์ที่คุณต้องการควบคุม Web Part ในผลลัพธ์การค้นหา

 2. คลิกการกระทำในไซต์ แล้ว คลิกการตั้งค่าไซต์.

 3. ภายใต้ การดูแลไซต์ คลิก ความพร้อมใช้งานของการค้นหาและการทำงานแบบออฟไลน์

 4. ในการทำดัชนี ASPX หน้าเนื้อหาส่วน ภายใต้ไซต์นี้ไม่ประกอบด้วยการกำหนดสิทธิ์ ระบุลักษณะการทำดัชนีหน้าของไซต์ ASPX เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ดัชนี Web Part ถ้าไซต์นี้ประกอบด้วยสิทธิ์ที่กำหนด

เมื่อสิทธิ์ของเพจ ASPX แตกต่างจากไซต์แม่ เนื้อหาบนไซต์จะไม่แสดงในผลลัพธ์การค้นหา

ดัชนี Web Part ทั้งหมดบนไซต์นี้เสมอ

แสดงเนื้อหาของเพจ ASPX ทั้งหมดในไซต์ที่แสดงในผลลัพธ์การค้นหาไม่ว่าจะกำหนดสิทธิ์อย่างไร

ไม่เคยทำดัชนี Web Part ใด ๆ บนไซต์นี้

ซ่อนเนื้อหาของเพจ ASPX ทั้งหมดในไซต์ที่แสดงในผลลัพธ์การค้นหาไม่ว่าจะกำหนดสิทธิ์อย่างไร

ด้านบนของหน้า

ไม่รวมเนื้อหาในคอลัมน์ในผลลัพธ์การค้นหา

ถ้าคุณเป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถควบคุมว่าจะให้เนื้อหาในบางคอลัมน์ที่ระบุในรายการหรือไลบรารีปรากฏในผลลัพธ์การค้นหาหรือไม่ ตามค่าเริ่มต้น เนื้อหาทั้งหมดจะแสดงในผลลัพธ์การค้นหา การตั้งค่านี้มีประโยชน์เมื่อคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลที่สำคัญปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ คุณต้องมีระดับสิทธิ์จัดการสิทธิ์ ระดับสิทธิ์นี้จะถูกรวมอยู่ในกลุ่มเจ้าของ "ชื่อไซต์"

 1. ไปยังไซต์ที่มีรายการหรือไลบรารี

 2. คลิกการกระทำในไซต์ แล้ว คลิกการตั้งค่าไซต์.

 3. ภายใต้ ผู้ดูแลไซต์ ให้คลิก คอลัมน์ที่ค้นหาได้

 4. ในส่วน คอลัมน์ที่ถูกแยกออกจากการทำดัชนีการค้นหา ภายใต้ แยกออก ให้เลือกกล่องที่อยู่ถัดจาก ชื่อคอลัมน์ สำหรับคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการให้รวมอยู่ในผลลัพธ์การค้นหา


  หมายเหตุ: คอลัมน์ที่ปรากฏจะเป็นคอลัมน์ที่เป็นของไซต์ปัจจุบันที่คุณทำงานอยู่

ด้านบนของหน้า

งานที่เกี่ยวข้อง

กำหนดขอบเขตสำหรับการค้นหา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×