การเปิดใช้งานเครื่องมือรายการเป็นเป้าหมายการค้นหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เหตุผลด้านความปลอดภัย เครื่องมือรายการจะเริ่มต้นถูกปิดใช้งานเป็นเป้าหมายสำหรับการค้นหาจากเครื่องมืออื่น ๆ เมื่อเปิดใช้งานสำหรับเครื่องมือ นักออกแบบสามารถแล้วเปิดใช้งานมุมมองที่เลือกเป็นเป้าหมายสำหรับการค้นหา

  1. เข้าสู่ตัวออกแบบ

  2. คลิก การตั้งค่าและตัวเลือก

  3. บนแท็บ การตั้งค่า ให้เลือก อนุญาตให้เครื่องมือนี้สามารถให้ข้อมูลสำหรับการค้นหาที่กำหนดไว้ในพื้นที่ทำงานนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×