การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการผสานฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณเปิดใช้งานการผสานฟอร์มสำหรับแม่แบบฟอร์ม ผู้ใช้ของคุณจะสามารถรวมข้อมูลจากหลายฟอร์มที่แตกต่างกันซึ่งยึดตามแม่แบบฟอร์มนั้นลงในฟอร์มใหม่ได้ การทำเช่นนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อผู้ใช้ของคุณต้องการเปรียบเทียบหรือสรุปข้อมูลจากหลายฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการซึ่งทีมงานกรอกฟอร์มรายงานสถานะรายสัปดาห์จะสามารถผสานข้อมูลจากฟอร์มหลายฟอร์มลงในฟอร์มสรุปเดียวให้กรรมการบริษัทได้

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อฟอร์มหลายจะผสานลงในฟอร์มเดี่ยว ข้อมูลเท่านั้นที่จะผสานเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในตารางเสริมแถว หรือส่วนการทำซ้ำ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวควบคุมกล่องข้อความ rich text หรือตัวควบคุมรายการ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถระบุว่า ควรต้องผสานข้อมูลในตัวควบคุมชนิดอื่น ๆ มีสิ่งสำคัญโปรดสังเกตว่า แม้ว่าข้อมูลอยู่ในตัวควบคุมที่ไม่สนับสนุนการผสาน หรือที่ไม่มีการดำเนินการผสานระบุ ข้อมูลในรูปแบบต้นฉบับจะไม่ถูกลบเมื่อคุณเริ่มจดหมายเวียนฟอร์มเหล่านั้น ผู้ใช้ของคุณยังคงสามารถดูข้อมูลต้นฉบับของพวกเขา โดยการเปิดแต่ละฟอร์มแยก

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเปิดใช้งานการผสานฟอร์มสำหรับแม่แบบฟอร์ม ผู้ใช้ของคุณยังสามารถผสานฟอร์มที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ InfoPath Forms ใน Microsoft Office Outlook 2007 หรือในไลบรารีเอกสารบนไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services ได้อีกด้วย

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการผสานฟอร์มสำหรับแม่แบบฟอร์ม ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

 2. ภายใต้ ประเภท ให้คลิก ขั้นสูง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปิดการใช้งานการผสาน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการผสานฟอร์ม

  • เมื่อต้องการเปิดการใช้งานการผสาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการผสานฟอร์ม

   เปิดใช้งานผู้ใช้สามารถผสานฟอร์ม โดยใช้รหัสการกำหนดเองที่คุณระบุ

   เมื่อต้องการทำให้ผู้ใช้สามารถผสานฟอร์มโดยใช้โค้ดแบบกำหนดเองได้ หลังจากคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการผสานฟอร์ม ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ผสานโดยใช้โค้ดแบบกำหนดเอง

   2. คลิก แก้ไข แล้วพิมพ์หรือวางโค้ดในหน้าต่าง Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA) ที่ปรากฏขึ้น

    หมายเหตุ: 

    1. เมื่อต้องการเพิ่ม หรือแก้ไขโค้ดที่มีการจัดการ คุณต้องมีMicrosoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA) ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ Microsoft .NET Framework 2.0 และ Microsoft XML Core Services 6.0 จะต้องติดตั้งก่อนที่คุณได้ติดตั้ง VSTA การติดตั้ง VSTA ในแผงควบคุม เปิดเพิ่มหรือเอาโปรแกรม ค้นหาระบบ Microsoft Office 2007 แล้วคลิกเปลี่ยนแปลง

    2. ผสานฟอร์ม โดยใช้โค้ดแบบกำหนดเองไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่เบราว์เซอร์กัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×