การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตั้งค่า ActiveX ในไฟล์ Office

ดูวิธีทำงานกับตัวควบคุม ActiveX ที่อยู่ในไฟล์ของคุณ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและวิธีการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX โดยใช้แถบข้อความและศูนย์ความเชื่อถือ คุณยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุม ActiveX และวิธีที่ตัวควบคุม ActiveX สามารถปรับปรุงไฟล์ของคุณได้

ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนตั้งค่า ActiveX ในบทความ TechNet ที่ชื่อว่า วางแผนการตั้งค่าด้านความปลอดภัยสำหรับตัวควบคุม ActiveX สำหรับ Office 2010

ในบทความนี้

เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX เมื่อแถบข้อความปรากฏขึ้น

เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX หนึ่งครั้งเมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏขึ้น

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตัวควบคุม ActiveX ใน Word, Access, Excel, PowerPoint, Publisher และ Visio

คำอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวควบคุม ActiveX

ตัวควบคุม ActiveX คืออะไร และมีความเสี่ยงอย่างไร

ความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX เมื่อแถบข้อความปรากฏขึ้น

เมื่อคุณเปิดไฟล์ที่มีตัวควบคุม ActiveX แถบข้อความ สีเหลืองจะปรากฏขึ้นพร้อมด้วยไอคอนรูปโล่และปุ่ม เปิดใช้งานเนื้อหา ถ้าคุณทราบว่าตัวควบคุมดังกล่าวมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ให้ใช้คำแนะนำต่อไปนี้

ภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแถบข้อความเมื่อมีตัวควบคุม ActiveX อยู่ในไฟล์

แถบข้อความที่มีข้อความเตือน ActiveX

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ในมุมมอง Backstage

อีกวิธีหนึ่งในการเปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ในไฟล์ใดๆ คือดำเนินการผ่านมุมมอง Microsoft Office Backstage ซึ่งเป็นมุมมองที่จะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณคลิกแท็บ ไฟล์ เมื่อแถบข้อความสีเหลืองปรากฏขึ้น

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ในพื้นที่ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา

 3. ภายใต้ เปิดใช้งานเนื้อหาทั้งหมด คลิก เปิดใช้งานเนื้อหาแบบแอกทีฟของเอกสารนี้เสมอ
  และไฟล์จะกลายเป็นเอกสารที่เชื่อถือได้

รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ เปิดใช้งานเนื้อหาแบบแอกทีฟของเอกสารนี้เสมอ และ ตัวเลือกขั้นสูง

คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย ช่วยสร้างเอกสารที่เชื่อถือได้

รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นของตัวเลือก เปิดใช้งานเนื้อหา

รายการดรอปดาวน์ของคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

หมายเหตุ: มีข้อยกเว้นหนึ่งคือตัวควบคุม ActiveX ที่ตั้งค่า 'Kill Bit' ไว้ ในสถานการณ์นี้ ตัวควบคุม ActiveX จะไม่ทำงาน Kill Bit เป็นฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยอย่างหนึ่งที่สั่งไม่ให้ตัวควบคุม ActiveX ใช้ซอฟต์แวร์ ActiveX ใดๆ ด้วยการกระทำ เช่น ปิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หรือป้องกันไม่ให้โค้ดถูกเรียกใช้

ด้านบนของหน้า

การเปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX หนึ่งครั้งเมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏขึ้น

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานตัวควบคุมในช่วงเวลาที่ไฟล์เปิดอยู่ เมื่อคุณปิดไฟล์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ในพื้นที่ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา

 3. เลือก ตัวเลือกขั้นสูง

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office ให้เลือก เปิดใช้งานเนื้อหาสำหรับเซสชันนี้ สำหรับตัวควบคุม ActiveX แต่ละตัว

รูปต่อไปนี้คือตัวอย่างของพื้นที่ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย เมื่อสามารถเปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ในช่วงเวลาที่ไฟล์เปิดอยู่ได้

พื้นที่คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อไม่สามารถเชื่อถือไฟล์ได้

หมายเหตุ: 

 • ตัวอย่างเช่น ถ้าไฟล์มีโครงการ Visual Basic for Applications (VBA) และไฟล์ Microsoft Excel ที่เปิดใช้งานแมโครได้ ศูนย์ความเชื่อถือจะเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากไฟล์อาจมีแมโครอยู่

 • เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX และเนื้อหาที่ทำงานอยู่อื่นๆ เฉพาะเมื่อคุณทราบว่ามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตัวควบคุม ActiveX ใน Word, Access, Excel, PowerPoint, Publisher และ Visio

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ในศูนย์ความเชื่อถือ

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ > การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ > การตั้งค่า ActiveX

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของพื้นที่ การตั้งค่า ActiveX ของศูนย์ความเชื่อถือ

พื้นที่การตั้งค่า ActiveX ของศูนย์ความเชื่อถือ

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ActiveX ใน Word, Access, Excel, PowerPoint, Publisher หรือ Visio การตั้งค่าจะถูกเปลี่ยนในโปรแกรมดังกล่าวทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

คำอธิบายการตั้งค่าตัวควบคุม ActiveX

คำอธิบายต่อไปนี้จะใช้กับตัวควบคุม ActiveX ในไฟล์ที่ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้หรือเอกสารที่เชื่อถือได้

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเชื่อถือไฟล์และไม่ต้องการรับคำเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีตัวควบคุม ActiveX หรือเนื้อหาที่ทำงานอยู่อื่นๆ ให้วางไฟล์ไว้ใน ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 • ปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ    ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดในเอกสารจะถูกปิดใช้งาน

 • พร้อมท์เตือนฉันก่อนเปิดใช้งานตัวควบคุม "ไม่ปลอดภัยสำหรับการเตรียมใช้งาน" (UFI) ที่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม และตัวควบคุม "ปลอดภัยสำหรับการเตรียมใช้งาน" (SFI) ที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด    มีการทำงานสองลักษณะขึ้นอยู่กับว่ามีโครงการ VBA หรือไม่ ดังนี้

  • ถ้ามีโครงการ VBA    ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานและแถบข้อความจะปรากฏขึ้น ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา เพื่อเปิดใช้งานตัวควบคุม

  • ถ้าไม่มีโครงการ VBA    ตัวควบคุม ActiveX แบบ SFI จะถูกเปิดใช้งานด้วยข้อจำกัดน้อยที่สุด และแถบข้อความจะไม่ปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุม ActiveX ต้องถูกทำเครื่องหมายเป็น SFI ทั้งหมดเพื่อไม่ให้สร้างแถบข้อความ ตัวควบคุม ActiveX แบบ UFI ถูกปิดใช้งาน อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้เปิดใช้งานตัวควบคุม UFI ตัวควบคุมจะถูกเตรียมใช้งานด้วยข้อจำกัดเพิ่มเติม (เช่น ค่าเริ่มต้นต่างๆ) ข้อมูลที่ถูกฝังแน่นใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวควบคุม UFI จะสูญหาย

 • พร้อมท์เตือนฉันก่อนเปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมดที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด    นี่เป็นค่าเริ่มต้น ลักษณะการทำงานจะมีสองแบบโดยขึ้นอยู่กับว่ามีโครงการ VBA หรือไม่

  • ถ้ามีโครงการ VBA    ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานและแถบข้อความจะปรากฏขึ้น ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา เพื่อเปิดใช้งานตัวควบคุม

 • ถ้าไม่มีโครงการ VBA    ตัวควบคุม ActiveX แบบ SFI จะถูกเปิดใช้งานด้วยข้อจำกัดน้อยที่สุดและแถบข้อความจะไม่ปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุม ActiveX ต้องถูกทำเครื่องหมายเป็น SFI ทั้งหมดเพื่อไม่ให้สร้างแถบข้อความ ตัวควบคุม ActiveX แบบ UFI ถูกปิดใช้งาน อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้เปิดใช้งานตัวควบคุม UFI ตัวควบคุมจะถูกเตรียมใช้งานด้วยข้อจำกัดน้อยที่สุด (เช่น ค่าที่ยังคงอยู่ หรือใช้ค่าเริ่มต้น ถ้าไม่มีค่าที่ยังคงอยู่)

 • เปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมดที่ไม่มีข้อจำกัด และไม่มีการพร้อมท์เตือน (ไม่แนะนำ)    เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดในเอกสารด้วยข้อจำกัดน้อยที่สุด

 • เซฟโหมด    เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX แบบ SFI ในเซฟโหมด ซึ่งหมายความว่า นักพัฒนาได้ทำเครื่องหมายตัวควบคุมนั้นว่าปลอดภัย

ด้านบนของหน้า

ตัวควบคุม ActiveX คืออะไร และมีความเสี่ยงอย่างไร

ตัวควบคุม ActiveX คือแบบเอกสารสำเร็จรูปขนาดเล็กที่สร้างแอปพลิเคชันซึ่งทำงานบนอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันแบบกำหนดเองสำหรับการรวบรวมข้อมูล การดูไฟล์บางชนิด และการแสดงภาพเคลื่อนไหว ตัวควบคุม ActiveX โดยทั่วไปมักใช้ในปุ่มคำสั่ง กล่องรายการ และกล่องโต้ตอบ โปรแกรม Office ยังช่วยให้คุณสามารถใช้ตัวควบคุม ActiveX เพื่อปรับปรุงเอกสารบางอย่างได้ด้วย

ด้านบนของหน้า

ความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ตัวควบคุม ActiveX สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณได้แบบไม่จำกัด จึงสามารถเข้าถึงระบบไฟล์ภายในเครื่องของคุณและเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรีของระบบปฏิบัติการของคุณได้ ถ้าแฮกเกอร์ใช้ตัวควบคุม ActiveX เพื่อเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณ อาจทำให้เกิดความเสียหายได้อย่างมาก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×