การเปิดใช้งานรุ่น Volume ของ Office

มีวิธีการเปิดใช้งาน Microsoft Office รุ่น Volume อยู่สองวิธี ได้แก่ รหัสการเปิดใช้งานแบบหลายครั้ง (MAK) และ Key Management Service (KMS) ถ้าคุณมีผู้ดูแลระบบ เขาหรือเธอสามารถบอกคุณได้ว่าคุณต้องเปิดใช้งานด้วยวิธีใด ถ้าคุณไม่มีผู้ดูแลระบบ โดยส่วนใหญ่แล้วคุณต้องเปิดใช้งานโดยใช้ MAK

ถ้าคุณต้อง เปิดใช้งานโดยใช้ MAK คุณจำเป็นต้องได้รับคีย์ MAK หรือผู้ดูแลระบบของคุณต้องให้คีย์นี้แก่คุณ

ถ้าคุณต้อง เปิดใช้งานโดยใช้ KMS คุณต้องขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณช่วยเกี่ยวกับโฮสต์ KMS หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

คีย์ผลิตภัณฑ์ของฉันไม่ทำงาน

เปิดใช้งานโดยใช้รหัสการเปิดใช้งานแบบหลายครั้ง (MAK)

 1. ใน Office 2016 และ 2013 ให้คลิก ไฟล์ > บัญชี > เปลี่ยนคีย์ผลิตภัณฑ์

  ใน Office 2010 ให้คลิก ไฟล์ > วิธีใช้ > เปลี่ยนคีย์ผลิตภัณฑ์

 2. ใส่รหัส MAK

 3. ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย พยายามเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของฉันโดยอัตโนมัติโดยใช้อินเทอร์เน็ต ให้ดำเนินการขั้นตอนการใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ให้เสร็จสมบูรณ์

 4. เริ่มต้นโปรแกรม Office ของคุณใหม่

 5. ใน Office 2016 และ 2013 ให้คลิก ไฟล์ > บัญชี

  ใน Office 2010 ให้คลิก ไฟล์ > วิธีใช้ คุณจะเห็น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ ถ้าผลิตภัณฑ์ถูกเปิดใช้งาน

 6. ถ้าคุณไม่เลือกกล่องเพื่อเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ คุณจะถูกขอให้เปิดใช้งานในครั้งถัดไปที่คุณเปิดโปรแกรม Office

เปิดใช้งานทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์

เมื่อคุณใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะทำงานโดยอัตโนมัติ และจะให้คุณเลือกวิธีการดำเนินการต่อไปสองทางต่อไปนี้

 • เปิดใช้งานโดยใช้อินเทอร์เน็ต    ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะติดต่อเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานของไมโครซอฟท์โดยอัตโนมัติผ่านทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ถ้าคุณใช้คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องซึ่งยังไม่ได้ใช้งานเกินจำนวนการติดตั้งที่อนุญาต ผลิตภัณฑ์ของคุณจะได้รับการเปิดใช้งานทันที เมื่อคุณเปิดใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต รหัสผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งได้มาจากคีย์ผลิตภัณฑ์ในการติดตั้ง และข้อมูลฮาร์ดแวร์จะถูกส่งไปยังไมโครซอฟท์ แต่ไม่มีการนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการระบุตัวคุณหรือติดต่อคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล การตอบกลับ (หมายเลขการยืนยัน) ก็จะถูกส่งกลับมายังคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณเลือกเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่คุณยังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ ตัวช่วยสร้างจะแจ้งเตือนว่าคุณยังไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ

 • เปิดใช้งานโดยใช้โทรศัพท์    คุณสามารถโทรศัพท์ไปยังศูนย์การเปิดใช้งาน และเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณโดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าได้

  สิ่งสำคัญ: หมายเลขของศูนย์การเปิดใช้งานจะไม่ได้แสดงไว้ในบทความนี้ เนื่องจากมีศูนย์อยู่เป็นจำนวนมาก และหมายเลขที่ถูกต้องสำหรับคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์อาจได้รับสิทธิ์ใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบซื้อปลีกรายบุคคล การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) และ Volume License หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อจะแตกต่างกันออกไปตามสิทธิ์การใช้งานและประเทศ/ภูมิภาค ในขั้นตอน 2 ของตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้โทรศัพท์ไปยังศูนย์การเปิดใช้งานของไมโครซอฟท์ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ ทั้งนี้ การเปิดใช้งานผ่านทางโทรศัพท์อาจใช้เวลานานกว่าการเปิดใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณควรอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณโทรศัพท์ และคุณควรเตรียมคีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับซอฟต์แวร์ของคุณไว้ให้พร้อม

  1. ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้เลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ และที่คุณวางแผนจะใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ตัวช่วยสร้างจะให้หมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งหมายเลข

  2. โทรศัพท์ไปยังศูนย์การเปิดใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าจะขอหมายเลขการติดตั้ง (ที่แสดงบนหน้าจอของคุณ) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากคุณ หลังจากที่หมายเลขการติดตั้งของคุณได้รับการตรวจสอบแล้ว คุณก็จะได้รับหมายเลขการยืนยัน

  3. ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้พิมพ์หมายเลขการยืนยันที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วกด ENTER

   หมายเหตุ: มีบริการ Microsoft Text Telephone (TT/TTY) ให้แก่ผู้พิการทางหูหรือมีปัญหาในการได้ยิน สำหรับภายในสหรัฐอเมริกา ให้ใช้โมเด็ม TT/TTY แล้วเรียกเลขหมาย (800) 718-1599 สำหรับภายนอกสหรัฐอเมริกา ให้ใช้โมเด็ม TT/TTY แล้วเรียกเลขหมาย (716) 871-6859 บริการ TT/TTY จะมีให้บริการเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น

ด้านบนของเพจ

เปิดใช้งานโดยใช้ Key Management Service (KMS)

ถ้าคุณกำลังใช้การเปิดใช้งานแบบ Key Management Service (KMS) ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบของคุณ การเปิดใช้งาน KMS จะเกิดขึ้นในเบื้องหลัง คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใดเพื่อเปิดใช้งาน รหัสข้อผิดพลาดในกล่องโต้ตอบอาจระบุสาเหตุที่ Office ไม่ถูกเปิดใช้งาน

ด้านบนของเพจ

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าซอฟต์แวร์ของฉันเปิดใช้งานแล้ว

 • ใน Office 2016 และ 2013 ให้คลิก ไฟล์ > บัญชี > จัดการบัญชี

 • ใน Office 2010 ให้คลิก ไฟล์ > วิธีใช้ คุณจะเห็น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ ถ้าโปรแกรมของคุณถูกเปิดใช้งาน

ด้านบนของเพจ

รหัสการเปิดใช้งานแบบหลายครั้ง (MAK) คืออะไร

รหัสการเปิดใช้งานแบบหลายครั้ง (MAK) ที่ไม่ซ้ำกันจะถูกกำหนดให้กับแต่ละองค์กรสำหรับแต่ละรุ่น Volume ของ Microsoft Office คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องต้องเปิดใช้งานหนึ่งครั้งพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานที่ถูกโฮสต์โดยไมโครซอฟท์ สิ่งที่สัมพันธ์กับรหัสแต่ละรหัสคือจำนวนของการเปิดใช้งาน ตัวอย่างเช่น รหัส MAK สำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Office ที่มีการเปิดใช้งานได้ 100 ครั้ง จะอนุญาตให้องค์กรติดตั้งรหัสเดียวกันบนคอมพิวเตอร์หลายเครื่องและเปิดใช้งานได้ทั้งหมด 100 ครั้ง

MAK เหมาะสำหรับองค์กรที่มีคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายขององค์กรเป็นระยะเวลานาน เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อให้วิธีนี้ใช้การได้ ต้องติดตั้งด้วยรหัส MAK แทนที่จะเป็นรหัสไคลเอ็นต์ KMS เริ่มต้นซึ่งใช้ในรุ่น Volume License ของ Microsoft Office

ด้วยการเปิดใช้งานแบบ MAK ไม่มีจำเป็นต้องต่ออายุการเปิดใช้งานเป็นระยะๆ คุณต้องเปิดใช้งานใหม่ถ้าพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ที่สำคัญ นอกจากนี้ คุณต้องขอการเปิดใช้งานเพิ่มเติม หลังจากครบขีดจำกัดจำนวนการเปิดใช้งานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ใช้งาน คุณต้องจัดการการติดตั้ง MAK และความต้องการที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเปิดใช้งานระบบด้วยตนเองโดยการใช้โทรศัพท์

ไม่มีหน้าที่การใช้งานใดสูญหายไปแม้ว่าจะไม่สามารถต่ออายุสิทธิ์การใช้งานสำหรับไคลเอ็นต์ MAK เมื่อการเปิดใช้งานสำเร็จ ผู้ใช้จะไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบอีกต่อไป

ด้านบนของเพจ

Key Management Service (KMS) คืออะไร

Key Management Service (KMS) ทำให้สามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์บนเครือข่ายภายในได้ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเข้ากับไมโครซอฟท์เพื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ต้องมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ถูกกำหนดค่าเป็นโฮสต์ KMS ผู้ดูแลระบบต้องใส่รหัสโฮสต์ KMS สำหรับโฮสต์ KMS รหัสโฮสต์ KMS ต้องถูกเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกโฮสต์ของไมโครซอฟท์ครั้งหนึ่งเพื่อการเปิดใช้งาน

ตามค่าเริ่มต้น รหัสไคลเอ็นต์ KMS ได้รับการติดตั้งในรุ่น Volume ของโปรแกรม Microsoft Office ไว้แล้ว คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานรุ่น Volume ของ Microsoft Office โดยใช้รหัสไคลเอ็นต์ KMS จะเรียกว่าไคลเอ็นต์ KMS และคอมพิวเตอร์เหล่านั้นจะเชื่อมต่อกับโฮสต์ KMS ขององค์กรเพื่อร้องขอการเปิดใช้งาน ผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการใดๆ และคุณจะไม่จำเป็นต้องใส่คีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับไคลเอ็นต์ KMS ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งานโฮสต์ KMS กับไมโครซอฟท์ และกำหนดค่าโฮสต์ KMS ยังสามารถกำหนดค่าไคลเอ็นต์ KMS สำหรับระยะเวลาการเปิดใช้งานใหม่และการต่ออายุที่แตกต่างกันได้

ถ้าไม่สามารถเปิดใช้งานไคลเอ็นต์ KMS ผู้ใช้จะเห็นกล่องโต้ตอบการแจ้งให้ทราบหลังจากการติดตั้ง Microsoft Office เป็นเวลา 25 วัน ถ้าไคลเอ็นต์ KMS หายไปจากเครือข่ายนานกว่า 180 วันหลังจากการเปิดใช้งานสำเร็จแล้ว ผู้ใช้จะเห็นการแจ้งให้ทราบว่าไม่มีสิทธิ์ใช้งานและแถบชื่อเรื่องสีแดงเมื่อคุณเริ่ม Microsoft Office อย่างไรก็ตาม ไม่มีหน้าที่การใช้งานใดสูญหายไปแม้ว่าจะไม่สามารถต่ออายุสิทธิ์การใช้งานสำหรับไคลเอ็นต์ KMS เมื่อการเปิดใช้งานสำเร็จ ผู้ใช้จะไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบอีกต่อไป

ไคลเอ็นต์ KMS ของ Microsoft Office เปิดใช้งานโดยการเชื่อมต่อกับโฮสต์ KMS โดยใช้โทโพโลยีไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ ไคลเอ็นต์ KMS จะสามารถค้นหาโฮสต์ KMS ได้โดยใช้ Domain Name System (DNS) หรือโดยการตั้งค่าชื่อโฮสต์ KMS ในรีจิสทรี ไคลเอ็นต์ KMS จะติดต่อโฮสต์โดยใช้การเรียกกระบวนการระยะไกล (RPC) ผู้ใช้จะมองไม่เห็นกระบวนการเปิดใช้งานและไม่ต้องมีการโต้ตอบใดๆ

ด้านบนของเพจ

คีย์ผลิตภัณฑ์ของฉันไม่ทำงาน

ถ้าคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ทำงาน หรือหยุดทำงาน คุณควรติดต่อผู้ขายและขอเงินคืน ถ้าคุณซื้อคีย์ผลิตภัณฑ์แยกจากซอฟต์แวร์ มีความเป็นไปได้สูงที่คีย์ผลิตภัณฑ์จะถูกขโมยหรือฉ้อโกง และจะถูกบล็อกการใช้งานในภายหลัง น่าเสียดายที่มีผู้ขายที่ไม่ซื่อสัตย์ที่เสนอขายคีย์ผลิตภัณฑ์ไมโครซอทฟ์ที่ขโมยมา ละเมิด หรือไม่ได้รับการตรวจสอบ บางครั้งคีย์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกพิมพ์บนป้ายชื่อหรือบัตรปลอมที่มีลิงก์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ Microsoft และบางครั้งถูกแจกจ่ายมาพร้อมกับสื่อซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขายซ้ำ เช่น สื่อส่งเสริมการขาย สื่อการติดตั้งใหม่ของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม หรือสื่อเฉพาะโปรแกรมของไมโครซอฟท์

ดูเพิ่มเติม

เปรียบเทียบชุดโปรแกรมที่พร้อมใช้งานผ่าน Volume Licensing

Microsoft Volume Licensing

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับคีย์ Volume Licensing

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×