การเปิดใช้งานคุณลักษณะการประกาศ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะการจัดการเนื้อหาเว็บ คุณต้องเปิดใช้งานคุณลักษณะ การประกาศ สำหรับไซต์ เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณลักษณะการประกาศสำหรับไซต์ย่อย คุณต้องเปิดใช้งานโครงสร้างพื้นฐานการประกาศสำหรับไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันของคุณก่อน

  1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

เปิดใช้งานการประกาศที่ระดับไซต์

  1. บนเพจการตั้งค่าไซต์ ในส่วน การกระทำในไซต์ ให้คลิก จัดการคุณลักษณะของไซต์

  2. ถัดจาก SharePoint Server Publishing ให้คลิก เปิดใช้งาน

    หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดใช้งานการประกาศฟีเจอร์สำหรับไซต์ย่อย คุณต้องก่อนเปิดใช้งานการประกาศโครงสร้างพื้นฐานของไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันของคุณ

เปิดใช้งานการประกาศที่ระดับไซต์คอลเลกชัน

  1. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่รากของไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ไปที่การตั้งค่าไซต์ระดับบนสุด

  2. บนเพจ การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก คุณลักษณะของไซต์คอลเลกชัน

  3. บนเพจ คุณลักษณะของไซต์คอลเลกชัน ถัดจาก โครงสร้างพื้นฐาน SharePoint Server Publishing ให้คลิก เปิดใช้งาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×