การเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เกี่ยวกับการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ

ข้อควรพิจารณาในการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ

เปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อบนไซต์

เปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อบนรายการหรือไลบรารี

เกี่ยวกับการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ

เมื่อคุณเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อไปยังเว็บไซต์ คุณอนุญาตให้ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ (หรือผู้ใช้การรับรองความถูกต้องที่ไม่ได้รับการเข้าถึงไซต์) เมื่อต้องการเรียกดูทั้งเว็บไซต์ รวมถึงใด ๆ รายการ ไลบรารี โฟลเดอร์ภายในรายการหรือไลบรารี รายการ หรือเอกสารที่ สืบทอดสิทธิ์จากเว็บไซต์ ถ้ามีการเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ โดยผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ สมาชิกของกลุ่ม SharePoint เจ้าของชื่อไซต์สามารถทำต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้เข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อบนไซต์

 • อนุญาตให้เข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อเฉพาะบนรายการและไลบรารี

 • บล็อกการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อบนไซต์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวเลือกการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อต่างๆ และอธิบายความสามารถที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตแก่ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ (หรือผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องผู้ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงไซต์ของคุณ) เมื่อมีการเลือกตัวเลือกการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ

เปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อบน

อนุญาตผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อให้สามารถ

ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อสามารถ

ทั้งเว็บไซต์

เรียกดูทั้งไซต์ของคุณ
อ่านรายการ ไลบรารี หรือโฟลเดอร์ภายในรายการหรือไลบรารีที่สืบทอดสิทธิ์จากไซต์ แล้วเปิดและอ่านข้อมูลในรายการหรือเอกสารใดๆ ในรายการและไลบรารีเหล่านั้น

เปลี่ยนเนื้อหาตามค่าเริ่มต้น

รายการและไลบรารี

อ่านรายการและไลบรารีที่มีการให้สิทธิ์ 'แสดงรายการ' แก่ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ

หมายเหตุ: 

 • เนื่องจากสิทธิ์ 'แสดงรายการ' ไม่ได้ถูกตั้งค่าไว้ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อจึงไม่สามารถแสดงรายการหรือไลบรารีใดๆ ตามค่าเริ่มต้น

 • เมื่อต้องการตั้งค่าสิทธิ์ 'แสดงรายการ' บนรายการหรือไลบรารี รายการหรือไลบรารีนั้นจะต้องใช้สิทธิ์เฉพาะตัว และผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อจะไม่สามารถแสดงรายการและไลบรารีที่สืบทอดสิทธิ์จากไซต์ได้

เรียกดูไซต์
(ระดับสิทธิ์ 'การเข้าถึงที่จำกัด' จะได้รับมอบหมายไปยังผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อที่ระดับไซต์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อเข้าถึงรายการและไลบรารีได้)
เปลี่ยนเนื้อหาตามค่าเริ่มต้น

ไม่มี

ไม่สามารถใช้งานได้

เข้าถึงได้ทั้งเว็บไซต์และรายการและไลบรารีทั้งหมดภายในเว็บไซต์ รวมทั้งรายการและไลบรารีที่มีสิทธิ์เฉพาะตัว

การเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อจะทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์มีความปลอดภัยน้อยลงเนื่องจากผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อและผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องผู้ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงไซต์ของคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหรือเนื้อหาบนไซต์ของคุณ หรือเปิดใช้การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณ และการกระทำของพวกเขาก็ไม่สามารถติดตามไปยังบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องได้

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ

เมื่อคุณเปิดใช้งานให้ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อแสดงไซต์ รายการ หรือไลบรารีของคุณได้ ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อนั้นจะสามารถพบข้อมูลเกี่ยวกับไซต์ของคุณ รวมถึงที่อยู่อีเมลและเนื้อหาใดๆ ที่ประกาศไปยังรายการ ไลบรารี และการอภิปรายได้ เมื่อคุณให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อที่ไม่ใช่แบบ 'อ่าน' บนรายการและไลบรารี ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อนั้นจะสามารถมีส่วนร่วมกับรายการ การอภิปราย และแบบสำรวจ และสามารถแก้ไขเอกสารได้ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถมีผลกระทบในทางลบต่อเนื้อที่ดิสก์ของเซิร์ฟเวอร์และทรัพยากรอื่นๆ ได้ เมื่อต้องการสร้างไซต์ รายการ หรือไลบรารีที่มีความปลอดภัยมากขึ้น อย่าเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ

ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อไม่สามารถเปิดไซต์เพื่อแก้ไขในโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Microsoft Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office SharePoint Designer 2007 หรือไม่สามารถใช้โพรโทคอลเว็บโฟลเดอร์ใน Windows ได้ (นั่นคือ ไม่สามารถแสดงไซต์ใน 'ตำแหน่งเครือข่ายของฉัน' ได้)

เคล็ดลับ: แทนที่จะให้การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ คุณสามารถเพิ่มกลุ่มความปลอดภัยของ Windowsผู้ใช้การรับรองความถูกต้อง ลงในกลุ่ม SharePoint ผู้เยี่ยมชมชื่อไซต์ การนี้ให้สมาชิกการรับรองความถูกต้องทั้งหมดของการเข้าถึงแบบอ่านโดเมน Windows ของคุณไปยังเว็บไซต์ของคุณ ไม่เหมือนกับการดำเนินการของผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ การกระทำของผู้ใช้การรับรองความถูกต้องสามารถติดตามกลับไปยังผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่ม SharePoint ดูกลุ่มจัดการ SharePoint

เช่นเดียวกับกรณีของการตั้งค่าสิทธิ์อื่นๆ เมื่อคุณอนุญาตให้เข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อบนไซต์ เท่ากับคุณได้อนุญาตให้เข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อบนไซต์ย่อยที่สืบทอดสิทธิ์จากไซต์นั้นด้วย

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อบนไซต์

เมื่อต้องการดำเนินการกระบวนงานนี้ ผู้ดูแลระบบจะต้องเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ถ้าผู้ดูแลระบบยังไม่ได้ดำเนินการ ตัวเลือก การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ จะไม่ปรากฏขึ้น

 1. เปิดไซต์ที่คุณต้องการเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ

  1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกการตั้งค่าไซต์

   หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 2. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ในคอลัมน์ ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก สิทธิ์ขั้นสูง

 3. บนเพจ 'สิทธิ์' บนเมนู การตั้งค่า ให้คลิก การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ

 4. บนเพจ 'เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ' ให้เลือกส่วนของเว็บไซต์ของคุณที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อเข้าถึงได้

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกที่มีอยู่บนเพจนี้ ให้ดูตารางก่อนหน้า

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อบนรายการหรือไลบรารี

หมายเหตุ: 

 • ใช้กระบวนงานนี้ก็ต่อเมื่อคุณได้เปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อบนไซต์ตามที่ได้อธิบายไว้ในกระบวนงานก่อนหน้าและได้อนุญาตให้เข้าถึงทั้งเว็บไซต์หรือเฉพาะรายการและไลบรารีในขั้นตอนที่ 5 ด้านบน

 • ขั้นตอนต่อไปนี้จะสามารถดำเนินการได้เฉพาะบนรายการหรือไลบรารีที่ใช้สิทธิ์เฉพาะตัวเท่านั้น

 1. เปิดรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ

 2. บนเมนู การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่ารายการ หรือ การตั้งค่าไลบรารี

 3. ในคอลัมน์ สิทธิ์และการจัดการ ให้คลิก สิทธิ์สำหรับรายการนี้ หรือ สิทธิ์สำหรับไลบรารีนี้

  หมายเหตุ: เมนู การตั้งค่า จะไม่พร้อมใช้งานบนเพจ 'สิทธิ์' ถ้ารายการหรือไลบรารีของคุณสืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่ของรายการหรือไลบรารีนั้น

 4. ถ้ารายการหรือไลบรารีของคุณสืบทอดสิทธิ์จากไซต์นั้น คุณจะต้องตัดการสืบทอดจากไซต์นั้นเสียก่อน เมื่อต้องการตัดการสืบทอด บนเมนู การกระทำ ให้คลิก แก้ไขสิทธิ์ แล้วคลิก ตกลง เพื่อทำต่อไป มิฉะนั้นให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 5

 5. บนเพจ 'สิทธิ์' บนเมนู การตั้งค่า ให้คลิก การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ

 6. บนเพจ 'เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ' ให้เลือกสิทธิ์ที่คุณต้องการอนุญาตแก่ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อสำหรับรายการหรือไลบรารีนี้

  หมายเหตุ: เฉพาะสิทธิ์ 'แสดงรายการ' เท่านั้นที่พร้อมใช้งานสำหรับไลบรารี ซึ่งเป็นการช่วยป้องกันไซต์ของคุณจากการโจมตีเข้าที่สคริปต์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×