การเปิดใช้งานการค้นหาในเครื่องมือรายการแบบกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปิดใช้งานการค้นหาในเครื่องมือรายการแบบกำหนดเองเพื่อให้ Windows Search ตรวจหารายการและแสดงชื่อรายการในหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหาได้ โดยคุณจะต้องเลือกเขตข้อมูลในการออกแบบแม่แบบฟอร์มที่จะใช้แสดงชื่อรายการในหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหาด้วย

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น การค้นหาจะถูกเปิดใช้งานไว้ในเครื่องมือรายการ

  1. เข้าสู่ตัวออกแบบ

  2. คลิก การตั้งค่าและตัวเลือก

  3. บนแท็บ การตั้งค่า ให้เลือก อนุญาตให้ค้นหา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×