การเปิดใช้งานกล่องข้อความเพื่อรับข้อความหลายบรรทัด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น กล่องข้อความสามารถรับข้อความได้บรรทัดเดียว ถ้าคุณต้องการให้กล่องข้อความสามารถรับข้อความได้หลายบรรทัด คุณสามารถเปิดใช้งานตัวแบ่งย่อหน้าหรือการตัดข้อความสำหรับกล่องข้อความหลังจากที่คุณแทรกบรรทัดนั้นลงไปบนแม่แบบฟอร์มของคุณแล้ว

  1. คลิกขวาสองครั้งที่กล่องข้อความที่คุณต้องการให้เปิดใช้งานข้อความหลายบรรทัด แล้วคลิก คุณสมบัติ กล่องข้อความ บนเมนูทางลัด

  2. คลิกแท็บ แสดง

  3. เมื่อต้องการเปิดใช้งานข้อความหลายบรรทัดที่จะพิมพ์ลงในกล่องข้อความ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลายบรรทัด จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ทำก็ได้

    • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แทรกตัวแบ่งย่อหน้าในกล่องข้อความด้วยการกด ENTER ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวแบ่งย่อหน้า

    • เมื่อต้องการป้องกันข้อความไม่ให้ตัดข้อความโดยอัตโนมัติไปยังบรรทัดใหม่เมื่อผู้ใช้พิมพ์ข้อความมากกว่าความกว้างของกล่องข้อความ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัดข้อความ

  4. ในรายการ การเลื่อน ให้คลิกตัวเลือกการเลื่อนข้อความที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลายบรรทัด ในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณจะไม่สามารถล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานตัวแบ่งย่อหน้า หรือ ตัดข้อความ หรือระบุตัวเลือกในรายการ การเลื่อน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×