การเปิดและปิดใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติในกล่องข้อความ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น คุณลักษณะทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติถูกเปิดใช้งานสำหรับกล่องข้อความในเทมเพลตฟอร์ม ซึ่งหมายความ ว่า เมื่อผู้ใช้พิมพ์อักขระสองสามตัวแรกลงในกล่องข้อความบนฟอร์ม พวกเขาดูรายการตรงกันจากรายการที่มีการพิมพ์ลงไปก่อน ผู้ใช้สามารถแล้วเลือกรายการที่พวกเขาต้อง หรือถ้าไม่มีคำแนะนำที่ตรงกับสิ่งที่พวกเขากำลังพิมพ์ พวกเขาสามารถทำการพิมพ์ลงในกล่องข้อความ

ในภาพประกอบต่อไปนี้ ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติแสดงค่าป้อนเข้าไว้ก่อนหน้านี้ของ 8:00 อาจตรงกันเมื่อมีพิมพ์ 8

ตัวอย่างคุณลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

  1. คลิกขวากล่องข้อความที่คุณต้อง การเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานฟีเจอร์การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ แล้ว คลิกคุณสมบัติของกล่องข้อความ บนเมนูทางลัด

  2. คลิกแท็บแสดง

  3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • เมื่อต้องการเปิดใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับกล่องข้อความ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

    • เมื่อต้องการปิดใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับกล่องข้อความ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×