การเปิดและปิดการปรับข้อความให้พอดีอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถมีMicrosoft Publisher 2010 ปรับขนาดข้อความของคุณให้พอดีกับกล่องข้อความเมื่อกล่องข้อความไม่ได้เชื่อมต่อกับกล่องข้อความอื่นโดยอัตโนมัติ

เปิดการปรับข้อความให้พอดี

 1. คลิกในกล่องข้อความ

 2. ในแท็บ เครื่องมือกล่องข้อความ ให้ชี้ไปที่ จัดข้อความให้พอดี

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลดขนาดหรือขยายข้อความให้พอดีในกล่องข้อความเมื่อคุณปรับขนาดกล่องหรือพิมพ์ข้อความ ให้คลิก พอดี

  • เมื่อต้องการลดขนาดพอยต์ของข้อความจนกระทั่งไม่มีข้อความที่มีในเกินขนาด คลิกลดขนาดข้อความบนเกิน

  • เมื่อต้องการขยายกล่องข้อความให้ครอบคลุมข้อความ ให้คลิก ขยายกล่องข้อความให้พอดี

การปิดการปรับข้อความให้พอดี

ถ้าข้อความของคุณทำการเปลี่ยนแปลงขนาด ตามที่คุณพิมพ์ หรือเมื่อคุณปรับขนาดกล่องข้อความ คุณมี Tข้อความให้พอดีกับที่เปิดใช้งาน ต่อไปนี้เป็นวิธีการปิดใช้งานเพื่อให้ข้อความยังคงขนาดเดียวกัน

 1. คลิกในกล่องข้อความ

 2. ในแท็บ เครื่องมือกล่องข้อความ ให้ชี้ไปที่ จัดข้อความให้พอดี แล้วคลิก ไม่ต้องปรับพอดีอัตโนมัติ

เมื่อปิดการปรับข้อความให้พอดีอัตโนมัติ ขนาดของแบบอักษรจะยังคงเหมือนเดิมในทุกเมื่อที่คุณปรับขนาดกล่องข้อความ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×