การเปิดและปิดการปรับข้อความให้พอดีอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดให้ Publisher ปรับขนาดข้อความให้พอดีโดยอัตโนมัติในกล่องข้อความ เมื่อกล่องข้อความไม่ได้เชื่อมต่อกับกล่องข้อความอื่นๆ

เปิดใช้งานให้พอดี

  1. คลิกในกล่องข้อความ

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้ชี้ไปที่ ปรับข้อความพอดีอัตโนมัติ

  3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการลดขนาดหรือขยายข้อความให้พอดีในกล่องข้อความเมื่อคุณปรับขนาดกล่องหรือพิมพ์ข้อความ ให้คลิก พอดี

    • เมื่อต้องการลดขนาดพอยต์ของข้อความจนกว่าจะไม่มีข้อความอยู่ในพื้นที่ เกินขนาด ให้คลิก ลดขนาดข้อความเมื่อมีข้อความมากเกินไป

การปิดใช้งานให้พอดี

ถ้าข้อความมีการเปลี่ยนขนาดเมื่อคุณพิมพ์หรือเมื่อคุณปรับขนาดกล่องข้อความ แสดงว่าคำสั่ง ปรับข้อความพอดีอัตโนมัติ เปิดอยู่ วิธีการปิดคำสั่งเพื่อให้ข้อความยังคงมีขนาดเท่าเดิมมีดังต่อไปนี้

  1. คลิกในกล่องข้อความ

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้ชี้ไปที่ ปรับข้อความพอดีอัตโนมัติ แล้วคลิก ไม่ต้องปรับพอดีอัตโนมัติ

เมื่อปิดการปรับข้อความให้พอดีอัตโนมัติ ขนาดของแบบอักษรจะยังคงเหมือนเดิมในทุกเมื่อที่คุณปรับขนาดกล่องข้อความ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×