การเปิดแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กระบวนงานสำหรับการเปิดแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับว่าแม่แบบฟอร์มตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows SharePoint Services 3.0Microsoft Office SharePoint Server 2007

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดแม่แบบฟอร์มที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เปิดแม่แบบฟอร์มจากเซิร์ฟเวอร์

การเปิดแม่แบบฟอร์มจัดที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม

  2. ภายใต้ เปิดแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

  3. ในกล่องโต้ตอบ เปิดในโหมดออกแบบ ให้คลิกแม่แบบฟอร์มที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก เปิด

เคล็ดลับ: ถ้าคุณทราบตำแหน่งที่บันทึกแม่แบบฟอร์มในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเปิดแม่แบบฟอร์มได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ Windows Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้คลิกขวาที่แฟ้มใน Windows Explorer แล้วคลิก ออกแบบ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

การเปิดแม่แบบฟอร์มจากเซิร์ฟเวอร์

เมื่อคุณเปิดแม่แบบฟอร์มจากเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows SharePoint Services 3.0 หรือ Office SharePoint Server 2007 Microsoft Office InfoPath จะเปิดแม่แบบฟอร์มรุ่นแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณเขียนทับแม่แบบฟอร์มที่ประกาศแล้ว ก่อนที่คุณจะสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้นั้น คุณต้องบันทึกสำเนาของแม่แบบฟอร์มไว้ในตำแหน่งที่ตั้งนอกเหนือจากตำแหน่งที่ตั้งสำหรับประกาศ หลังจากที่คุณทำการปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนแล้วกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก เปิดจากไซต์ SharePoint

  2. ในกล่อง ใส่ตำแหน่งที่ตั้งไซต์ SharePoint หรือ InfoPath Forms Services ของคุณ ให้พิมพ์ URL ของไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 หรือ Office SharePoint Server 2007 จากนั้นคลิก ถัดไป

  3. ในรายการ เลือกไลบรารีเอกสารที่คุณต้องการเปิด ให้เลือกไลบรารีเอกสารที่มีแม่แบบฟอร์มที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วคลิก เปิด

  4. เมื่อคุณรับข้อความเกี่ยวกับการปรับปรุงแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก ใช่

  5. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

  6. ถ้าคุณได้รับข้อความเกี่ยวกับการประกาศแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก ตกลง

  7. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เรียกดูที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกสำเนาของแม่แบบฟอร์มนั้น แล้วคลิก บันทึก

หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นกับแม่แบบฟอร์มของคุณแล้ว คุณสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนแล้วไปยังไลบรารีเอกสารได้ใหม่ และสามารถค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศแม่แบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนแล้วในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×