การเปิดแฟ้มเพื่ออ่านหรือแก้ไข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปิดแฟ้มที่จัดเก็บในเครื่องมือแฟ้มได้ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งอยู่ที่สนับสนุนชนิดแฟ้มนั้น

ถ้าคุณลองเปิดแฟ้มที่ไม่ได้รับการสนับสนุน คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบ เปิดด้วย ที่จะขอให้คุณระบุโปรแกรมที่จะใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบ เปิดด้วย ให้ดูที่เอกสารประกอบของ Windows ของคุณ

  1. เมื่อต้องการเปิดแฟ้ม ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้ม

  2. แก้ไขและบันทึกแฟ้มในโปรแกรมประยุกต์ของแฟ้มได้ ถ้าคุณต้องการ

    โปรดสังเกตว่าการแก้ไขของคุณถูกบันทึกไว้ภายในโปรแกรมประยุกต์ แต่ยังไม่ได้ถูกใช้ร่วมกันกับสมาชิกอื่นของพื้นที่ทำงาน

  3. เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงของคุณร่วมกับสมาชิกพื้นที่ทำงานอื่น ให้คลิกหน้าต่าง SharePoint Workspace ในแถบสถานะ Windows

  4. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้เลือกตัวเลือกสำหรับบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณใน SharePoint Workspace

ถ้าคุณต้องการบันทึกแฟ้มใน SharePoint Workspace เป็นรุ่นอื่น ให้พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่อง บันทึกแฟ้มเป็น ชื่อแฟ้มเริ่มต้นคือชื่อแฟ้มต้นฉบับ

คลิก ใช่ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณใน SharePoint Workspace ถ้าคุณป้อนชื่อแฟ้มใหม่ แฟ้มใหม่จะแสดงในรายการ แฟ้มต้นฉบับ (ที่มีเนื้อหาแฟ้มต้นฉบับ) จะยังคงแสดงอยู่เช่นกัน

คลิก ไม่ใช่ เพื่อเลื่อนการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณใน SharePoint Workspace ในขณะนั้น คุณอาจทำสิ่งนี้ถ้าคุณต้องการทำการแก้ไขเพิ่มเติมก่อนส่งการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังสมาชิกทั้งหมดของพื้นที่ทำงาน อย่างไรก็ดี โปรดสังเกตว่าถ้าคุณคลิก ไม่ใช่ หลังจากปิดแฟ้ม คุณจะสูญเสียการแก้ไขทั้งหมดที่กระทำ ตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่แฟ้มถูกบันทึกใน SharePoint Workspace

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×