การเปิดแผ่นข้อมูลเปล่า

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายวิธีการเปิดแผ่นข้อมูลใหม่ เปล่าในMicrosoft Office Access 2007 บทความอธิบายวิธีการใช้การออกแบบในเรียกดู คุณลักษณะใหม่ที่ช่วยให้คุณสามารถออกแบบขนาดใหญ่บางส่วนของแผ่นข้อมูลเพื่อแทนที่จะต้องใช้ตัวออกแบบตาราง

ในบทความนี้

เกี่ยวกับการเปิดแผ่นข้อมูลว่างเปล่า

สร้างแผ่นข้อมูลว่างในฐานข้อมูลใหม่

เพิ่มแผ่นข้อมูลว่างไปยังฐานข้อมูลที่มีอยู่

เพิ่มแผ่นข้อมูลเปรียบไปยังฐานข้อมูลที่มีอยู่

ตั้งค่าชนิดข้อมูลสิ่งที่แนบมาหรือวัตถุ OLE

เพิ่มเขตข้อมูลจากการค้นหาลงในแผ่นข้อมูล

การเชื่อมโยงแผ่นข้อมูลใหม่ของส่วนเหลือของฐานข้อมูลของคุณ

เปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล

จัดการเขตข้อมูลในแผ่นข้อมูล

วิธีที่ Access กำหนดชนิดข้อมูล ตามที่คุณใส่ข้อมูลด้วยตนเอง

วิธีที่ Access กำหนดชนิดข้อมูลเมื่อคุณวางข้อมูล

เกี่ยวกับการเปิดแผ่นข้อมูลว่างเปล่า

แผ่นข้อมูลเป็นภาพ ของข้อมูลมีอยู่ในตาราง หรือผลลัพธ์ส่งกลับ โดยแบบสอบถาม แผ่นข้อมูลคล้ายกับแผ่นงานMicrosoft Office Excel 2007 แต่ มีฟังก์ชันการทำงานแตกต่างกันในบางกรณี ตัวอย่างเช่น โดยปกติแล้วคุณสามารถเพิ่มระเบียนเดียวเท่านั้นไปแต่ละเขตข้อมูลในแผ่นข้อมูล และคุณต้องโดยปกติแล้วใส่เฉพาะชนิดของข้อมูลในเขตข้อมูลที่ระบุ เช่นวันและเวลา หรือใช่/ไม่ใช่ค่า เขตข้อมูลยังสามารถบังคับขีดจำกัดของขนาดหรือมีความยาวของข้อมูลของคุณ บางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีทำOffice Excel 2007 ตามค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใส่มีอักขระไม่เกิน 256 อักขระในบางเขตข้อมูลข้อความ

ฟีเจอร์แผ่นข้อมูลใหม่

Office Access 2007 ทำให้กระบวนการสร้างตารางง่ายขึ้น ตอนนี้คุณสามารถเปิดแผ่นข้อมูลว่าง (ตาราง) และดำเนินงานการออกแบบที่คุณไว้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำได้เท่านั้น โดยใช้ตัวออกแบบตาราง ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณสร้างแผ่นข้อมูลใหม่ คุณสามารถตั้งค่าชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลในตารางใหม่ ด้วยการใส่ข้อมูลด้วยตนเอง หรือ โดยการวางข้อมูลลงในเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่วันที่ในเขตข้อมูลว่าง Access ชุดข้อมูล Date/Time พิมพ์สำหรับเขตข้อมูลนั้น ถ้าคุณใส่ข้อความเช่นชื่อ Access ใช้ชนิดข้อมูล Text ในเขตข้อมูล และอื่น ๆ

คุณยังสามารถตั้งค่า หรือเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล โดยไม่ต้องใช้ตัวออกแบบตาราง และคุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ด้วยการใส่ข้อความในคอลัมน์ว่างที่ด้านซ้าย หรือขวาของตาราง โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษาของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้คำสั่งการจัดรูปแบบเช่นตัวหนาและตัวเอียงเมื่อต้องการเพิ่มรูปแบบการแสดงเขตข้อมูล งานที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้ในตัวออกแบบตาราง

หมายเหตุ: สุดท้าย แม้ Access ทำให้เป็นการสร้างตารางง่าย และรวดเร็ว ตารางของคุณควรยังคงเป็นไปตามกฎของดีไซน์ฐานข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเหล่านั้น ดูบทความพื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูล

กระบวนการเปิดแผ่นข้อมูลว่างเปล่า

เมื่อคุณเปิดแผ่นข้อมูลว่าง คุณสามารถเพิ่มตารางเปล่า ใหม่ไปยังฐานข้อมูลของคุณ คุณไม่สามารถเปิดแผ่นข้อมูลว่างเปล่าโดยไม่ต้องการสร้างตารางใหม่ เมื่อ Access โหลดแผ่นข้อมูลใหม่ คุณทำตามขั้นตอนคร่าว ๆ:

 • คุณสามารถใส่ชื่อสำหรับเขตข้อมูลแต่ละ หรือคุณสามารถยอมรับชื่อเริ่มต้นที่มีการเข้าถึง

 • คุณสามารถใส่ข้อมูลลงในเขตข้อมูลด้วยตนเอง หรือคุณสามารถวางข้อมูล คุณไม่มีการตั้งค่าชนิดข้อมูลสำหรับแต่ละเขตข้อมูลแรก เนื่องจากขณะที่คุณพิมพ์ Access infers ชนิดข้อมูลโดยยึดตามชนิดของข้อมูลที่คุณใส่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่ชื่อในเขตข้อมูลแรกในตารางใหม่ของคุณ Access กำหนดเขตข้อมูลนั้นเป็นชนิดข้อมูล Text ถ้าคุณใส่วันที่ในเขตข้อมูล next, Access ตั้งค่านั้นไปยังข้อมูลวัน / เวลาชนิด และอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูลที่เข้าถึงตั้งค่าตามที่คุณใส่ข้อมูล ดูวิธีการเข้าถึงกำหนดชนิดข้อมูล ตามที่คุณใส่ข้อมูลด้วยตนเองและวิธีการเข้าถึงกำหนดชนิดข้อมูลเมื่อคุณวางข้อมูลในภายหลังในบทความนี้

  หมายเหตุ: ไม่สามารถตั้งค่าบางชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูล โดยเพียงแค่วางข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถตั้งค่าชนิดข้อมูลสิ่งที่แนบมาหรือวัตถุ OLE ได้ ด้วยการวางไฟล์ลงในเขตข้อมูลว่างเปล่า นอกจากนี้ คุณไม่สามารถสร้างเขตข้อมูลจากการค้นหา ด้วยการวางรายการของข้อมูลลงในเขตข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชนิดข้อมูลเหล่านั้น ดูส่วนการตั้งค่าชนิดข้อมูลสิ่งที่แนบมาหรือวัตถุ OLEและเพิ่มเขตข้อมูลจากการค้นหาไปยังแผ่นข้อมูลในภายหลังในบทความนี้

 • ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเขตข้อมูลชนิดข้อมูลเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่า คุณสามารถใช้เครื่องมือที่มีการเข้าถึง

วิธีที่ดีไซน์กฎมีผลต่อแผ่นข้อมูล

เมื่อคุณเปิด และเริ่มการเติมข้อมูลในแผ่นข้อมูล จำไว้ว่า ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ยึดตามชุดของกฎการออกแบบ และคุณต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นออกเมื่อคุณสร้างแผ่นข้อมูลของคุณ กฎเปิดใช้งานฐานข้อมูลที่จะทำงานอย่างถูกต้อง และช่วยให้มั่นใจได้ว่า คุณสามารถเรียกดูข้อมูลที่ถูกต้องจากฐานข้อมูล การอภิปรายของกฎการออกแบบจะอยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้ .

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับกฎของดีไซน์ฐานข้อมูล ดูบทความพื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูล

ฉัน Access เพิ่มคีย์หลักให้แผ่นข้อมูลใหม่

ตามค่าเริ่มต้น Access สร้างเขตข้อมูลคีย์หลักที่มีชื่อว่า "ID" สำหรับแผ่นข้อมูลใหม่ทั้งหมด และจะตั้งค่าชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูล AutoNumber นอกจากนี้ ตามค่าเริ่มต้น Access ซ่อนเขตข้อมูลจากมุมมองแผ่นข้อมูล แต่คุณสามารถแสดงเขตข้อมูล ID ตลอดเวลา ด้วยการคลิกขวาส่วนหัวของคอลัมน์ใด ๆ คลิกยกเลิกซ่อนคอลัมน์ แล้ว ใช้กล่องโต้ตอบยกเลิกซ่อนคอลัมน์ เพื่อแสดงเขตข้อมูลซ่อนอยู่ รูปนี้แสดงกล่องโต้ตอบยกเลิกซ่อนคอลัมน์ สำหรับตารางใหม่:

กล่องโต้ตอบการยกเลิกการซ่อนคอลัมน์

คุณยังสามารถดูเขตข้อมูล ID และเขตข้อมูลที่ซ่อนอยู่อื่น โดยการเปิดตารางในมุมมองออกแบบซึ่ง และยัง เมื่อคุณดูรายการของเขตข้อมูลตารางในบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บานหน้าต่างงาน ดูส่วนRelate แผ่นข้อมูลของคุณใหม่ในส่วนเหลือของฐานข้อมูลของคุณในภายหลังในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

สร้างแผ่นข้อมูลว่างในฐานข้อมูลใหม่

เมื่อคุณต้องการสร้างฐานข้อมูลอย่างง่าย เช่นรายการที่ติดต่อ คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลใหม่กับแผ่นข้อมูลว่างเปล่า Office Access 2007 ทำให้กระบวนการรวดเร็ว และง่ายกว่าเวอร์ชันก่อนหน้าเนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องใช้มุมมองออกแบบเพื่อสร้างตารางใหม่ โปรดจำไว้ว่า คุณสามารถใช้มุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อดำเนินงานการออกแบบตารางทั้งหมดยกเว้นการสร้างเขตข้อมูลจากการค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเขตข้อมูลจากการค้นหาลงในตาราง ดูส่วนเพิ่มเขตข้อมูลจากการค้นหาไปยังแผ่นข้อมูลในภายหลังในบทความนี้

สร้างตารางใหม่ในฐานข้อมูลใหม่

 1. เริ่มต้น Access บนหน้าเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Access ภายใต้ฐานข้อมูลเปล่าใหม่ คลิ กฐานข้อมูลเปล่า

 2. ภายใต้ฐานข้อมูลเปล่า ในกล่องชื่อไฟล์ ใส่ชื่อสำหรับฐานข้อมูลใหม่ เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของฐานข้อมูลใหม่ คลิกไอคอนโฟลเดอร์ เมื่อคุณเสร็จสิ้น คลิกสร้าง

  Access สร้างฐานข้อมูลใหม่ และเปิดตารางชื่อ Table1 ในมุมมองแผ่นข้อมูล ดัง:

  ตารางใหม่ที่ว่างในฐานข้อมูลใหม่

 3. ในแผ่นข้อมูล ดับเบิลคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์แรก (สีเซลล์ที่อ่านเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ) และใส่ชื่อสำหรับเขตข้อมูล

 4. คลิกถัดไปส่วนหัวของคอลัมน์ หรือใช้แป้นลูกศรเพื่อวางโฟกัสบนหัวข้อถัดไป แล้ว ใส่ชื่อสำหรับเขตข้อมูลนั้น ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกระทั่งคุณเสร็จสิ้นการตั้งชื่อเขตข้อมูลตารางของคุณ

 5. ในเปล่าเซลล์แรกด้านล่างชื่อเขตข้อมูล ใส่ข้อมูลที่เหมาะสม

  Access ใช้ข้อมูลที่คุณใส่การตั้งค่าชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่วัน Access ตั้งค่าเขตข้อมูลไปยังข้อมูลวัน / เวลาชนิด

  สิ่งสำคัญ: โปรดจำไว้ว่า เขตข้อมูลควรประกอบด้วยชนิดของข้อมูล ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลวันควรประกอบด้วยชื่อลูกค้า และเขตข้อมูลราคาควรประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูลที่เข้าถึงตั้งค่าตามที่คุณใส่ข้อมูล ดูวิธีการเข้าถึงกำหนดชนิดข้อมูล ตามที่คุณใส่ข้อมูลด้วยตนเองและวิธีการเข้าถึงกำหนดชนิดข้อมูลเมื่อคุณวางข้อมูลในภายหลังในบทความนี้

 6. คลิก บันทึก

  แป้นพิมพ์ลัดกด CTRL + S

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏขึ้น

 7. ในเขตข้อมูลชื่อตาราง ใส่ชื่อสำหรับตารางใหม่ แล้วคลิกตกลง

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อ Access สร้างตาราง จะเพิ่มเขตข้อมูลคีย์หลักที่มีชื่อID และจะตั้งค่าชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูล AutoNumber Access จะซ่อนเขตข้อมูลตามค่าเริ่มต้น เพื่อดูเขตข้อมูล คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ใด ๆ คลิกยกเลิกซ่อนคอลัมน์ แล้ว ใช้กล่องโต้ตอบยกเลิกซ่อนคอลัมน์ เพื่อแสดงคอลัมน์

   หรือ

   คลิกขวาแท็บเอกสารของตาราง และคลิกมุมมองออกแบบ

  • คุณสามารถเปลี่ยน หรือเอาคีย์หลัก โดยการเปิดตารางในมุมมองออกแบบเท่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำเช่นนั้น ดูบทความเพิ่ม การตั้งค่า เปลี่ยน หรือเอาคีย์หลัก

  • ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับ Access และไม่คุ้นเคยกับดีไซน์ฐานข้อมูลและทำไมคุณจำเป็นคีย์หลัก ดูบทความพื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูล

ด้านบนของหน้า

เพิ่มแผ่นข้อมูลว่างไปยังฐานข้อมูลที่มีอยู่

เมื่อคุณเพิ่มแผ่นข้อมูลใหม่ (ตาราง) ไปยังฐานข้อมูลที่มีอยู่ ตารางใหม่นั้นหมายถึงเพียงลำพังจนกระทั่งคุณได้เชื่อมโยงไปยังตารางที่มีอยู่ของคุณ ตัวอย่างเช่น ระบุว่า คุณต้องการติดตามการสั่งซื้อ โดยตัวแทนของรัฐบาล เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว คุณเพิ่มตารางที่ชื่อที่ติดต่อของรัฐบาลกับฐานข้อมูลยอดขาย เพื่อใช้ประโยชน์จาก power ที่สามารถใส่ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นั่นคือการค้นหาการสั่งซื้อ โดยติดต่อที่ระบุ ตัวอย่างนั่นคือคุณต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างใหม่ตาราง และตาราง (หรือตาราง) ที่ประกอบด้วยข้อมูลการสั่งซื้อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตารางและการออกแบบฐานข้อมูล ดูบทความพื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูลและสร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

นอกจากนี้ยัง โปรดจำไว้ว่า คุณต้องเพิ่มเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาหรือวัตถุ OLE ไปยังตารางใหม่ด้วยตนเอง โดยใช้รายการชนิดข้อมูล (บนแท็บแผ่นข้อมูล ในกลุ่มชนิดข้อมูลและการจัดรูปแบบ ) หรือใช้ตัวออกแบบตาราง ขั้นตอนในส่วนตั้งค่าชนิดข้อมูลสิ่งที่แนบมาหรือวัตถุ OLEในภายหลังในบทความนี้ อธิบายวิธีการเพิ่มเขตข้อมูลชนิดเหล่านั้น

เพิ่มแผ่นข้อมูลไปยังฐานข้อมูล

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  รูป Ribbon ของ Access

  Access เพิ่มตารางเปล่า ใหม่ และเปิดขึ้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

  แผ่นข้อมูลใหม่ที่เพิ่มลงในฐานข้อมูลที่มีอยู่

 3. ในแผ่นข้อมูล ดับเบิลคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์แรก (สีเซลล์ที่อ่านเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ) และใส่ชื่อสำหรับเขตข้อมูล

 4. คลิกเขตข้อมูลถัดไป หรือใช้แป้นลูกศรเพื่อวางโฟกัสบนเขตข้อมูลถัดไป และใส่ชื่อสำหรับเขตข้อมูลนั้น ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกระทั่งคุณเสร็จสิ้นการตั้งชื่อเขตข้อมูลตารางของคุณ

 5. ในเปล่าเซลล์แรกด้านล่างชื่อเขตข้อมูล ใส่ข้อมูลที่เหมาะสม

  Access ใช้ข้อมูลที่คุณใส่การตั้งค่าชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่วัน Access ตั้งค่าเขตข้อมูลไปยังข้อมูลวัน / เวลาชนิด

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูลที่เข้าถึงตั้งค่าตามที่คุณใส่ข้อมูล ดูวิธีการเข้าถึงกำหนดชนิดข้อมูล ตามที่คุณใส่ข้อมูลด้วยตนเองในภายหลังในบทความนี้

 6. คลิก บันทึก

  แป้นพิมพ์ลัดกด CTRL + S

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏขึ้น

 7. ในเขตข้อมูลชื่อตาราง ใส่ชื่อสำหรับตารางใหม่ แล้วคลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มแผ่นข้อมูลเปรียบไปยังฐานข้อมูลที่มีอยู่

นอกเหนือจากตารางเปล่าOffice Access 2007 ยังแสดงชุดของตารางเปรียบ แต่ละตารางเปรียบสอดคล้องกับแม่แบบฐานข้อมูลนั้นOffice Access 2007 แสดง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มตารางออกแบบมาเพื่อยอมรับข้อมูลสินทรัพย์ ติดต่อ หรือปัญหา ตารางเปรียบมีวิธีในการสร้างฐานข้อมูลขนาดเล็กในเวลาน้อยเนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อเขตข้อมูล และการตั้งค่าชนิดข้อมูล

เมื่อคุณดำเนินต่อ จำไว้ว่า คุณสามารถเพิ่มตารางเปรียบเฉพาะกับฐานข้อมูลที่มีอยู่

เพิ่มตารางเปรียบกับฐานข้อมูล

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก เทมเพลตตาราง แล้วเลือกหนึ่งเทมเพลตที่พร้อมใช้งานจากรายการ

  รูป Ribbon ของ Access

  Access เปิดตารางใหม่ในมุมมองแผ่นข้อมูล แต่ละเขตข้อมูลในตารางใหม่ประกอบด้วยชื่อและชนิดข้อมูล และคุณสามารถใส่ข้อมูลโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติม

 3. ใส่ข้อมูลของคุณ

 4. คลิก บันทึก

  แป้นพิมพ์ลัดกด CTRL + S

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏขึ้น

 5. ในเขตข้อมูลชื่อตาราง ใส่ชื่อสำหรับตารางใหม่ แล้วคลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าชนิดข้อมูลสิ่งที่แนบมาหรือวัตถุ OLE

เมื่อคุณใช้มุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อสร้างตารางใหม่ คุณสามารถตั้งค่าชนิดข้อมูลส่วนใหญ่ ด้วยการใส่ข้อมูลบางอย่างในแถวแรกของเขตข้อมูล อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้วิธีที่การตั้งค่าชนิดข้อมูลสิ่งที่แนบมาและวัตถุ OLE คุณต้องตั้งค่าชนิดข้อมูลเหล่านั้นด้วยตนเอง โดยใช้รายการชนิดของชุดข้อมูล บนแท็บแผ่นข้อมูล หรือ โดยใช้ตัวออกแบบตาราง ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการใช้ทั้งสองวิธีในการตั้งค่าชนิดข้อมูล

ใช้รายการชนิดของชุดข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ดับเบิลคลิกตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ซึ่งเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. เลือกเขตข้อมูลใหม่

  ตามค่าเริ่มต้น เขตข้อมูลใหม่ที่อยู่ด้านใดด้านซ้าย หรือขวาของแผ่นข้อมูล (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Windows ภูมิภาคและภาษา), และหัวข้อการอ่านเพิ่มเขตข้อมูลใหม่

  เขตข้อมูลใหม่ในแผ่นข้อมูล

  หมายเหตุ: คุณต้องเลือกเขตข้อมูลใหม่ คุณไม่สามารถเปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลที่มีอยู่ไปยังชนิดของสิ่งที่แนบมาหรือวัตถุ OLE

 3. ถ้าคุณกำลังเพิ่มเขตข้อมูลที่มีวัตถุ OLE ดับเบิลคลิกที่แถวส่วนหัว และใส่ชื่อสำหรับเขตข้อมูล มิฉะนั้น ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไปเนื่องจากเมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมา Access เปลี่ยนแถวส่วนหัวเป็นไอคอนหนีบกระดาษ

 4. คลิกข้อมูลที่ว่างแถวแรกด้านล่างส่วนหัว

 5. บนแท็บแผ่นข้อมูล ในกลุ่มชนิดข้อมูลและการจัดรูปแบบ คลิกลูกศรถัดจากชนิดข้อมูล (รายที่ด้านบนของกลุ่ม), และเลือกวัตถุ OLE หรือสิ่งที่แนบมา

  รายการของชนิดข้อมูล

  ถ้าคุณเลือกชนิดข้อมูลสิ่งที่แนบมา ชุดเข้าถึงส่วนหัวของแถวจะแสดงไอคอนที่หนีบกระดาษ ดัง: เขตข้อมูลตารางใหม่จะตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูล Attachment

 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 7. เมื่อต้องการเพิ่มส่วนของข้อมูลไปยังเขตข้อมูลใหม่ คลิกสองครั้งที่ว่างแถวแรก และใช้กล่องโต้ตอบสิ่งที่แนบมา เพื่อค้นหาข้อมูล

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแนบไฟล์ไปยังฐานข้อมูลของคุณ ดูบทความแนบไฟล์และกราฟิกกับระเบียนในฐานข้อมูลของคุณ

ใช้มุมมองออกแบบตาราง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. ในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูล เลือกแถวว่าง และใส่ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่

  หมายเหตุ: คุณต้องเลือกเขตข้อมูลใหม่ คุณไม่สามารถเปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลที่มีอยู่ไปยังชนิดของสิ่งที่แนบมาหรือวัตถุ OLE

 3. ในคอลัมน์ชนิดข้อมูล คลิกลูกศรถัดจากชื่อเขตข้อมูลใหม่ของคุณ และเลือกวัตถุ OLE หรือสิ่งที่แนบมา จากรายการ

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแนบไฟล์กับระเบียนในแผ่นข้อมูลของคุณ ดูบทความการแนบไฟล์และกราฟิกกับระเบียนในฐานข้อมูลของคุณ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูลจากการค้นหาลงในแผ่นข้อมูล

เขตข้อมูลจากการค้นหาเป็นฟีเจอร์อื่น ๆ ที่ต้องตั้งค่าสำหรับแผ่นข้อมูลใหม่ด้วยตนเอง เขตข้อมูลจากการค้นหาแสดงชุดของค่าในฟอร์มของรายการ เป็นกฎ เมื่อใดก็ ตามที่คุณเลือกรายการจากรายการแบบหล่นลงในฐานข้อมูล Access คุณกำลังใช้รายการการค้นหา คุณสามารถสร้างรายการการค้นหาอยู่สองชนิด

 • ใช้รายการที่ยึดตามตาราง   คิวรีเพื่อรับค่าจากตารางอื่น คิวรีอยู่ในตารางที่ underlies แผ่นข้อมูลของคุณใหม่ คุณสามารถสร้างรายการที่ยึดตามตารางเมื่อคุณจำเป็นต้องใช้ค่าที่อยู่ที่ใดก็ตามในฐานข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณบำรุงรักษาฐานข้อมูลของปัญหาการสนับสนุน ข้อมูลปัญหาอยู่ในหนึ่งตาราง แต่รายการของบุคคลที่จัดการกับปัญหาอยู่ในอีกตารางหนึ่ง และข้อมูลในตารางที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ใช้รายการแบบตารางช่วยให้คุณไม่ต้องใส่รายการความยาวของชื่อด้วยตนเอง และจะช่วยให้คุณ มีข้อมูลล่าสุด คุณสามารถใช้ข้อมูลในตารางเพื่อรวบรวมรายการที่ยึดตามตาราง หรือคุณสามารถใช้ข้อมูลส่งกลับ โดยแบบสอบถามอื่นในการรวบรวมรายการที่ยึดตามตาราง

 • รายการค่าโดยยึด   คือค่อนข้าง รายการแบบย่อของรายการที่คุณใช้ในเดียวในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น ระบุว่า คุณใช้ Access เพื่อจัดเก็บ และจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสินทรัพย์ คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่เรียกว่าเงื่อนไข (หรือที่คล้าย) และอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเลือกค่าจากรายการนั้นเช่นดี Fair แย่ และอื่น ๆ คุณสามารถสร้างรายการค่าได้ ด้วยการใส่รายการของข้อมูลในตารางที่ underlies แผ่นข้อมูลใหม่ของคุณโดยตรง

เมื่อคุณเพิ่มรายการการค้นหาตามตารางลงในแผ่นข้อมูลของคุณใหม่ Access สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางที่ underlies แผ่นข้อมูลของคุณใหม่และตารางที่เขตข้อมูลการค้นหารับข้อมูล เขตข้อมูลการค้นหาผลลัพธ์กลายเป็น foreign key ยังทั้งคอลัมน์ที่มีค่าที่ตรงกับค่าคีย์หลักในตารางอื่น ถ้าคุณเพิ่งเริ่มใช้ Access และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ คีย์หลัก และคีย์ ดูบทความพื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูล

สุดท้าย คุณสามารถเพิ่มรายการการค้นหาค่าโดยยึด หรือ ขึ้นตาราง โดยใช้ตัวช่วยสร้าง หรือ ด้วยการสร้างรายการเหล่านั้นด้วยตนเองในตัวออกแบบตาราง ตัวช่วยสร้างแสดงวิธีที่ง่ายที่สุด และที่เร็วที่สุดสำหรับการสร้างเขตข้อมูลจากการค้นหา เพื่อให้ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการใช้วิธีนั้น

เพิ่มเขตข้อมูลจากการค้นหาในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ดับเบิลคลิกตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  Access จะเปิดตารางนั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บแผ่นข้อมูล ในกลุ่มเขตข้อมูลและคอลัมน์ คลิกคอลัมน์การค้นหา

  ตัวช่วยสร้างการค้นหาเริ่มทำงาน

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สร้างรายการที่ยึดตามตาราง   

   1. เลือกฉันต้องการให้คอลัมน์การค้นหาเพื่อค้นหาค่าในตารางหรือแบบสอบถาม แล้ว คลิ กถัดไป

   2. ภายใต้มุมมอง เลือกตัวเลือก เลือกตารางหรือแบบสอบถามจากรายการผลลัพธ์ แล้ว คลิ กถัดไป

    ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการใช้ค่าจากตารางในเขตข้อมูลการค้นหาของคุณ คลิกตาราง ถ้าคุณต้องการใช้คิวรีแบบใช้ คลิกแบบสอบถาม เมื่อต้องการดูรายการของตารางและคิวรีในฐานข้อมูลทั้งหมด คลิกทั้งสอง

   3. ย้ายเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายการของคุณค้นหาจากบานหน้าต่างเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งาน ไปยังบานหน้าต่างเขตข้อมูลที่เลือก แล้ว คลิ กถัดไป

   4. เลือก เลือกอย่าง น้อยหนึ่งตัวเลือกจัดเรียงสำหรับเขตข้อมูลที่คุณเลือกในขั้นตอนก่อนหน้า แล้ว คลิ กถัดไป

   5. คุณอาจ ปรับความกว้างของคอลัมน์แต่ละรายการในรายการการค้นหาของคุณ จากนั้น คลิกถัดไป

   6. คุณอาจ ภายใต้ป้ายชื่อคุณต้องการสำหรับคอลัมน์การค้นหาของคุณ ใส่ชื่อในกล่องข้อความ

   7. คุณอาจ เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้มีหลายค่า

    เลือกตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถเลือก และจัดเก็บมากกว่าหนึ่งรายการจากรายการ

   8. คลิกเสร็จสิ้น ถ้า Access พร้อมท์ให้คุณสามารถบันทึกตาราง คลิกใช่

    Access เพิ่มแบบสอบถามค้นหาลงในตารางใหม่ ตามค่าเริ่มต้น แบบสอบถามดึงเขตข้อมูลที่คุณระบุ บวกค่าคีย์หลักสำหรับตารางต้นฉบับ Access ตั้งค่าชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาเพื่อให้ตรงกับชนิดข้อมูลที่กำหนดสำหรับเขตข้อมูลคีย์หลักในตารางต้นฉบับแล้ว ตัวอย่างเช่น ถ้าเขตข้อมูลคีย์หลักในตารางต้นฉบับใช้ชนิดข้อมูล AutoNumber, Access กำหนดชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาของคุณเป็นชนิดข้อมูลตัวเลข

   9. กลับไปยังมุมมองแผ่นข้อมูล ไปยังเขตข้อมูลการค้นหาของคุณ และเลือกรายการจากรายการ

  • สร้างรายการค่าโดยยึด   

   1. คลิกฉันจะพิมพ์ค่าที่ฉันต้อง แล้ว คลิ กถัดไป

   2. ในกล่องจำนวนคอลัมน์ ใส่จำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการปรากฏในรายการของคุณ แล้วไปยังเซลล์ว่างเซลล์แรก แล้วใส่ค่า

    เมื่อคุณใส่ค่าแรกของคุณ อีกเซลล์เปล่าปรากฏขึ้นใต้เซลล์ปัจจุบัน

   3. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการป้อนค่าแรกของคุณ ใช้แท็บหรือแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายโฟกัสไปยังเซลล์ถัดไป แล้ว ใส่ค่าที่สอง

   4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 จนกว่าคุณเสร็จสิ้นการสร้างรายการของคุณ จากนั้น คลิกถัดไป

   5. เลือก ใส่ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่ แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

เพิ่มเขตข้อมูลจากการค้นหาในมุมมองออกแบบ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่ underlies แผ่นข้อมูลของคุณใหม่ และคลิกมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแปลง

  หรือ

  เลือกแถวว่าง และ ในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูล ให้ใส่ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่

 3. ในคอลัมน์ชนิดข้อมูล คลิกลูกศรลง แล้วเลือกตัวช่วยสร้างการค้นหา

  ตัวช่วยสร้างการค้นหาปรากฏขึ้น

 4. ทำตามขั้นตอนในส่วนก่อนหน้านี้สำหรับการใช้ตัวช่วยสร้าง

เมื่อคุณสร้างเขตข้อมูลการค้นหา คุณสามารถใช้เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่ารายชื่อมีหลายค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่มีหลายค่าและเทคโนโลยีหลังเหล่านั้น (คุณลักษณะเรียกว่าเขตข้อมูลที่มีหลายค่า), โปรดดูที่บทความเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลจากการค้นหาที่ช่วยให้คุณเก็บค่าหลายค่าคู่มือไปยังเขตข้อมูลที่มีหลายค่าและใช้รายการ ที่เก็บค่าหลายค่า

ด้านบนของหน้า

การเชื่อมโยงแผ่นข้อมูลใหม่ของส่วนเหลือของฐานข้อมูลของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลในแผ่นข้อมูลใหม่ยังคงอยู่แยกออกจากข้อมูลในฐานข้อมูลจนกว่าคุณสร้างอย่างน้อยหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างตารางที่ underlies แผ่นข้อมูลของคุณและตารางอื่น ๆ ในฐานข้อมูลของคุณ Office Access 2007 ทำให้กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ เนื่องจากขณะนี้ คุณสามารถลาก แล้วปล่อยเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างงานลงในแผ่นข้อมูลเปิดอยู่

คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์โดยใช้เทคนิคใหม่สองชนิด

 • เพิ่มเขตข้อมูล foreign key ไปยังตารางที่ underlies แผ่นข้อมูลของคุณใหม่ ทำให้แผ่นข้อมูลของคุณใหม่บนด้านจำนวนมากของความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม

 • แชร์ค่าคีย์หลักจากแผ่นข้อมูลของคุณใหม่ให้กับตารางอื่น ทำให้แผ่นข้อมูลของคุณใหม่บนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม

เมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์ชนิดตัวใดตัวหนึ่ง คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลการค้นหายึดตามตาราง ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการสร้างความสัมพันธ์ทั้งสองชนิด

สิ่งสำคัญ    คุณต้องคุ้นเคยกับดีไซน์ฐานข้อมูลเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางเรียบร้อยแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ ดูบทความพื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูลเพิ่ม ตั้ง เปลี่ยน หรือเอาคีย์หลักคำแนะนำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตารางและสร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

เพิ่มเขตข้อมูล foreign key ลงในแผ่นข้อมูลของคุณใหม่

 1. ถ้ายังไม่ได้ เปิดแผ่นข้อมูลใหม่ของคุณในมุมมองแผ่นข้อมูล เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกที่ตาราง

 2. ในแท็บ แผ่นข้อมูล ในกลุ่ม เขตข้อมูลและคอลัมน์ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

  บานหน้าต่างงานรายการเขตข้อมูล ปรากฏขึ้น และแสดงตารางอื่น ๆ ในฐานข้อมูล

 3. ขยายรายการสำหรับตารางที่คุณต้องการใช้

 4. ลากเขตข้อมูลคีย์หลักจากรายการเขตข้อมูล ลงในแผ่นข้อมูลของคุณเปิด และปล่อยเขตข้อมูลระหว่างสองเขตข้อมูลที่มีอยู่ในแผ่นข้อมูลของคุณ เปลี่ยนแปลงเคอร์เซอร์เมาส์รูปตัว i เมื่อคุณเลือกถูกต้องปล่อยจุด

  การลากเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูลและวางลงระหว่างคอลัมน์ทั้งสอง

  เมื่อคุณเสร็จสิ้นแล้วปล่อยเขตข้อมูลใหม่ ตัวช่วยสร้างการค้นหาเริ่มทำงาน

 5. ไปที่การตั้งค่าถัดไปของขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์

ใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างความสัมพันธ์

 1. ย้ายเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายการของคุณค้นหาจากบานหน้าต่างเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งาน ไปยังบานหน้าต่างเขตข้อมูลที่เลือก แล้ว คลิ กถัดไป

 2. เลือก เลือกอย่าง น้อยหนึ่งตัวเลือกจัดเรียงสำหรับเขตข้อมูลที่คุณเลือกในขั้นตอนก่อนหน้า แล้ว คลิ กถัดไป

 3. คุณอาจ ปรับความกว้างของคอลัมน์แต่ละรายการในรายการการค้นหาของคุณ จากนั้น คลิกถัดไป

 4. คุณอาจ ภายใต้ป้ายชื่อคุณต้องการสำหรับคอลัมน์การค้นหาของคุณ ใส่ชื่อในกล่องข้อความ

 5. คุณอาจ เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้มีหลายค่า

  เลือกตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถเลือก และจัดเก็บมากกว่าหนึ่งรายการจากรายการ

 6. คลิกเสร็จสิ้น ถ้า Access พร้อมท์ให้คุณสามารถบันทึกตาราง คลิกใช่

  Access เพิ่มแบบสอบถามค้นหาลงในตารางใหม่ ตามค่าเริ่มต้น แบบสอบถามดึงเขตข้อมูลที่คุณระบุ บวกค่าคีย์หลักสำหรับตารางต้นฉบับ Access ตั้งค่าชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาเพื่อให้ตรงกับชนิดข้อมูลที่กำหนดสำหรับเขตข้อมูลคีย์หลักในตารางต้นฉบับแล้ว ตัวอย่างเช่น ถ้าเขตข้อมูลคีย์หลักในตารางต้นฉบับใช้ชนิดข้อมูล AutoNumber, Access กำหนดชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาของคุณเป็นชนิดข้อมูลตัวเลข

เพิ่มคีย์หลักจากแผ่นข้อมูลใหม่ของคุณไปยังตารางอื่น

 1. ถ้าคุณมีแผ่นข้อมูลใหม่ของคุณเปิด ปิด

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกตารางที่คุณต้องการเพิ่ม foreign key ใหม่

 3. ในแท็บ แผ่นข้อมูล ในกลุ่ม เขตข้อมูลและคอลัมน์ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

  บานหน้าต่างงานรายการเขตข้อมูล ปรากฏขึ้น และแสดงตารางอื่น ๆ ในฐานข้อมูล รวมทั้งแผ่นข้อมูลของคุณใหม่

 4. ในบานหน้าต่างงาน คลิกเครื่องหมายบวกถัดจากรายการสำหรับแผ่นข้อมูลของคุณใหม่ ลากเขตข้อมูลคีย์หลัก (ชื่อเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูล ID คือ) จากบานหน้าต่างงานเพื่อเปิดแผ่นข้อมูล และปล่อยลงในตำแหน่งที่ตั้งที่สะดวก

  ตามค่าเริ่มต้น คุณต้องวางเขตข้อมูลใหม่ระหว่างสองเขตข้อมูลที่มีอยู่ในแผ่นข้อมูลของคุณ เปลี่ยนแปลงเคอร์เซอร์เมาส์รูปตัว i เมื่อคุณเลือกถูกต้องปล่อยจุด

  การลากเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูลและวางลงระหว่างคอลัมน์ทั้งสอง

  เมื่อคุณเสร็จสิ้นแล้วปล่อยเขตข้อมูลใหม่ ตัวช่วยสร้างการค้นหาเริ่มทำงาน

 5. ทำตามการตั้งค่าขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์ของตัวช่วยสร้างการค้นหา

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล

เมื่อคุณสร้างตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณอาจพบว่า คุณได้ใส่ข้อมูลที่ส่งผลในการเข้าถึงการเลือกชนิดข้อมูลไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่ตัวเลขห้าแรกของรหัสไปรษณีย์สไตล์ของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น Access ใช้ชนิดข้อมูลตัวเลขลงในเขตข้อมูล ตัวเลือกที่ป้องกันไม่ให้คุณใส่รหัสไปรษณีย์จากส่วนอื่นของโลก เมื่อต้องการแก้ไขที่ชนิดของปัญหา คุณสามารถเปลี่ยนชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูล

Access มีสองวิธีในการเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูล คุณสามารถใช้คำสั่งบนแท็บแผ่นข้อมูล หรือคุณสามารถใช้ตัวออกแบบตาราง ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้เทคนิคทั้งสองอย่าง

สิ่งสำคัญ    เปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลอาจก่อให้เกิดการเข้าถึงลบข้อมูลที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลข้อความเป็นชนิดข้อมูล Number และเขตข้อมูลประกอบด้วยตัวอักษรรวมทั้งตัวเลข Access ลบข้อมูลที่มีอยู่ได้เนื่องจากจะไม่สามารถทำการคำนวณอักขระข้อความ

ใช้คำสั่ง Ribbon เพื่อเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ดับเบิลคลิกตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ซึ่งเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. บนแท็บแผ่นข้อมูล ในกลุ่มชนิดข้อมูลและการจัดรูปแบบ เลือกตัวเลือกจากรายการชนิดข้อมูลของชุด อยู่ที่ด้านบนของกลุ่ม

  Ribbon เป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 4. ถ้า Access ขอให้คุณยืนยันการเปลี่ยนแปลง คลิกใช่ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า คุณต้องการดำเนินการเท่านั้น

 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ใช้ตัวออกแบบตารางเพื่อเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. คลิกคอลัมน์ชนิดข้อมูล และเลือกชนิดข้อมูลใหม่

 3. ถ้า Access ขอให้คุณยืนยันการเปลี่ยนแปลง คลิกใช่ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า คุณต้องการดำเนินการเท่านั้น

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

จัดการเขตข้อมูลในแผ่นข้อมูล

คุณสามารถดำเนินงานด้านการจัดการตารางจำนวนที่ ด้วยการคลิกขวาแถวส่วนหัว แล้วเลือกคำสั่งจากเมนูทางลัดผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทรกเขตข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจง ลบ หรือเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล แสดง หรือซ่อนคอลัมน์ และเริ่มตัวช่วยสร้างการค้นหา และแปลงคอลัมน์เขตข้อมูลจากการค้นหา

ใช้คำสั่งบนเมนูทางลัด

 • คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ แล้วเลือกคำสั่งจากเมนูทางลัด

  รูปนี้แสดงเมนูทางลัด:

  เขตข้อมูลตารางของเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

วิธีที่ Access กำหนดชนิดข้อมูล ตามที่คุณใส่ข้อมูลด้วยตนเอง

เมื่อคุณสร้างแผ่นข้อมูลว่าง Access กำหนดชนิดข้อมูลให้แต่ละเขตข้อมูลเมื่อคุณใส่ข้อมูลในเขตข้อมูลนั้นก่อน ตารางต่อไปนี้แสดงรายการชนิดต่าง ๆ ของข้อมูลที่คุณสามารถใส่และชนิดข้อมูลที่เข้าถึงที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถตั้งค่าชนิดข้อมูลสิ่งที่แนบมาหรือวัตถุ OLE ได้ ด้วยการใส่ข้อมูลในเขตข้อมูลว่างเปล่า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าชนิดข้อมูลเหล่านั้น ดูตั้งค่าชนิดข้อมูลสิ่งที่แนบมาหรือวัตถุ OLEก่อนหน้านี้ในเอกสารนี้

ถ้าคุณพิมพ์:

Office Access 2007สร้างแบบเขตข้อมูลกับชนิดข้อมูลของ:

John

ข้อความ

บล็อกของข้อความ หรือข้อความ และตัวเลขไม่เกิน 256 อักขระ

บันทึก

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้การออกแบบในเรียกดูเพื่อเปิดใช้งานการจัดรูปแบบ rich text สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ rich text เปิดใช้งาน ดูบทความใส่ หรือแก้ไขข้อมูลในตัวควบคุมหรือคอลัมน์ที่สนับสนุนรูปแบบ rich text

http://www.contoso.com

Access รู้จักโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตต่อไปนี้: http, ftp, gopher, wais ไฟล์ https, mhtml, mailto, msn ข่าว nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook

หมายเหตุ: สำหรับการเข้าถึงรู้จักโพรโทคอล และตั้งค่าชนิดข้อมูลเชื่อมโยงหลายมิติ คุณต้องติดตามโพรโทคอล ด้วยอักขระช่องว่างไม่ใช่

ไฮเปอร์ลิงก์

50000

Number, Long Integer

50,000

Number, Long Integer

50,000.99

Number, Double

50000.389

Number, Double

12/31/2006

รูปแบบวันและเวลาที่ระบุในภูมิภาคของ Windows และตั้งค่าภาษาควบคุมวิธีการเข้าถึงรูปแบบข้อมูลวัน / เวลา

แสดงวิธีการตั้งค่า หรือเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านั้น

ในWindows Vista   

 1. คลิกปุ่มที่เริ่มต้น รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแผงควบคุม

 2. ถ้าคุณใช้มุมมองเริ่มต้นในแผงควบคุม ดับเบิลคลิกที่นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค

  หรือ

  ดับเบิลคลิกที่ถ้าคุณใช้มุมมองคลาสสิก

  ตัวเลือกภาษาและภูมิภาค

  กล่องโต้ตอบภูมิภาคและภาษา ปรากฏขึ้น

 3. ภายใต้มาตรฐานและรูปแบบ คลิกกำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกภูมิภาคที่กำหนดเอง ปรากฏขึ้น

 4. คลิกที่แท็บที่ประกอบด้วยการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน และทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ ตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงบางส่วนหรือทั้งหมดของรูปแบบตัวเลข คลิกที่แท็บตัวเลข และเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณต้องการ สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับตัวเลือก คลิกปุ่มวิธีใช้ (?), แล้ว คลิ กตัวเลือก

ใน Microsoft Windows XP (มุมมองคลาสสิก)   

 1. บนแถบงาน Windows คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กแผงควบคุม

 2. ในแผงควบคุม คลิกสองครั้งที่ตัวเลือกภาษาและภูมิภาค

  กล่องโต้ตอบภูมิภาคและภาษา ปรากฏขึ้น

 3. ภายใต้มาตรฐานและรูปแบบ คลิกกำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกภูมิภาคที่กำหนดเอง ปรากฏขึ้น

 4. คลิกที่แท็บที่ประกอบด้วยการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน และทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ ตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงบางส่วนหรือทั้งหมดของรูปแบบตัวเลข คลิกที่แท็บตัวเลข และเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณต้องการ สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับตัวเลือก คลิกปุ่มวิธีใช้ (?), แล้ว คลิ กตัวเลือก

ใน Microsoft Windows XP (มุมมองประเภท)

 1. บนแถบงาน Windows คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กแผงควบคุม

  แผงควบคุมปรากฏขึ้น

 2. คลิกวัน เวลา ภาษา และภูมิภาค

  กล่องโต้ตอบวัน เวลา ภาษา และภูมิภาค ปรากฏขึ้น

 3. คลิกเปลี่ยนรูปแบบของตัวเลข วัน และเวลา

  กล่องโต้ตอบภูมิภาคและภาษา ปรากฏขึ้น

 4. ภายใต้มาตรฐานและรูปแบบ คลิกกำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกภูมิภาคที่กำหนดเอง ปรากฏขึ้น

 5. คลิกที่แท็บที่ประกอบด้วยการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน และทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ ตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงบางส่วนหรือทั้งหมดของรูปแบบตัวเลข คลิกที่แท็บตัวเลข และเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณต้องการ สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับตัวเลือก คลิกปุ่มวิธีใช้ (?), แล้ว คลิ กตัวเลือก

วันที่/เวลา

31 ธันวาคม 2549

หมายเหตุ: Access ไม่รู้จักชื่อวัน (วันจันทร์ วันอังคาร และต่อไปเรื่อย ๆ) เป็นสำหรับการป้อนค่าที่ถูกต้องสำหรับการเลือกข้อมูล Date/Time ชนิด คุณต้องใส่ชื่อของเดือน

วันที่/เวลา

10:50:23

วันที่/เวลา

10:50

วันที่/เวลา

17:50

วันที่/เวลา

$12.50

Access รู้จักสัญลักษณ์สกุลเงินที่ระบุในการตั้งค่า Windows ภูมิภาคและภาษา

แสดงวิธีการตั้งค่า หรือเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านั้น

ในWindows Vista   

 1. คลิกปุ่มที่เริ่มต้น รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแผงควบคุม

 2. ถ้าคุณใช้มุมมองเริ่มต้นในแผงควบคุม ดับเบิลคลิกที่นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค

  หรือ

  ดับเบิลคลิกที่ถ้าคุณใช้มุมมองคลาสสิก

  ตัวเลือกภาษาและภูมิภาค

  กล่องโต้ตอบภูมิภาคและภาษา ปรากฏขึ้น

 3. บนแท็บรูปแบบ ภายใต้รูปแบบปัจจุบัน คลิกกำหนดรูปแบบนี้

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกภูมิภาคที่กำหนดเอง ปรากฏขึ้น

 4. คลิกที่แท็บสกุลเงิน และในรายการสัญลักษณ์สกุลเงิน เลือกสัญลักษณ์ที่คุณต้องการใช้ สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับตัวเลือก คลิกปุ่มวิธีใช้ (?), แล้ว คลิ กตัวเลือก

ใน Microsoft Windows XP (มุมมองคลาสสิก)   

 1. บนแถบงาน Windows คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กแผงควบคุม

  แผงควบคุมปรากฏขึ้น

 2. ในแผงควบคุม คลิกสองครั้งที่ตัวเลือกภาษาและภูมิภาค

  กล่องโต้ตอบภูมิภาคและภาษา ปรากฏขึ้น

 3. ภายใต้มาตรฐานและรูปแบบ คลิกกำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกภูมิภาคที่กำหนดเอง ปรากฏขึ้น

 4. คลิกที่แท็บสกุลเงิน และในรายการสัญลักษณ์สกุลเงิน เลือกสัญลักษณ์ที่คุณต้องการใช้ สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับตัวเลือก คลิกปุ่มวิธีใช้ (?), แล้ว คลิ กตัวเลือก

ใน Microsoft Windows XP (มุมมองประเภท)   

 1. บนแถบงาน Windows คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กแผงควบคุม

  แผงควบคุมปรากฏขึ้น

 2. คลิกวัน เวลา ภาษา และภูมิภาค

  กล่องโต้ตอบวัน เวลา ภาษา และภูมิภาค ปรากฏขึ้น

 3. คลิกเปลี่ยนรูปแบบของตัวเลข วัน และเวลา

  กล่องโต้ตอบภูมิภาคและภาษา ปรากฏขึ้น

 4. ภายใต้มาตรฐานและรูปแบบ คลิกกำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกภูมิภาคที่กำหนดเอง ปรากฏขึ้น

 5. คลิกที่แท็บสกุลเงิน และในรายการสัญลักษณ์สกุลเงิน เลือกสัญลักษณ์ที่คุณต้องการใช้ สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับตัวเลือก คลิกปุ่มวิธีใช้ (?), แล้ว คลิ กตัวเลือก

สกุลเงิน

21.75

Number, Double

123.00%

Number, Double

3.46E+03

Number, Double

ด้านบนของหน้า

วิธีที่ Access กำหนดชนิดข้อมูลเมื่อคุณวางข้อมูล

เมื่อคุณวางข้อมูลลงในแผ่นงานใหม่ คุณสามารถวางไม่สอดคล้องกัน หรือแบบผสมชนิดของข้อมูลในเขตข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่ง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณวางหลายคอลัมน์ของข้อมูลที่ติดต่อ และข้อมูลที่มีรหัสไปรษณีย์จากทั่วโลกนั่นคือการผสมของระเบียนและตัวเลข

เมื่อคุณวางข้อมูล Access ดำเนินการแต่ละระเบียน (แถวแต่ละแถวในคอลัมน์) และกำหนดชนิดข้อมูลสำหรับแต่ละระเบียน เข้าถึงแล้วพยายามเลือกชนิดข้อมูลที่เก็บข้อมูลของคุณทั้งหมดโดยไม่สูญเสีย หรือตัดทอนระเบียนใดก็ เป็นส่วนหนึ่งของที่ Access บางชนิดข้อมูลคร่าว ๆ นำไปใช้กับเขตข้อมูล

รายการนี้แสดงตัวอย่างของวิธีเลือกชนิดข้อมูล Access

 • เมื่อ Access ค้นพบชนิดข้อมูลแบบผสม นั้นโดยทั่วไปแล้วตั้งค่าเขตข้อมูลชนิดข้อมูล Text เนื่องจากเขตข้อมูลข้อความมีความยืดหยุ่นมากที่สุด

 • เมื่อ Access ค้นพบตัวเลขแบบผสม ด้วยสัญลักษณ์สกุลเงินหนึ่ง Access ตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูล Number และแถบเอาท์สัญลักษณ์สกุลเงิน ดังนั้นลงมือทำให้เรียงลำดับ และการกรอง ความสามารถและฟังก์ชันการรวมจำนวนมากขึ้นมากขึ้น ถ้าคุณต้องการให้สัญลักษณ์สกุลเงิน คุณสามารถนำรูปแบบสกุลเงินไปยังเขตข้อมูลตัวเลข หรือแปลงเขตข้อมูลให้กับชนิดข้อมูลสกุลเงิน

 • ถ้าคุณวางข้อมูลที่ มีการผสมของสัญลักษณ์สกุลเงิน Access ใช้ชนิดข้อมูล Text ไปยังเขตข้อมูล และรักษาสัญลักษณ์

 • ถ้าคุณวางวันและเวลา ด้วยการผสมรูปแบบการแสดง (เช่นวันที่ 14/12/2005 และ 14.12.2005), Access ใช้ข้อมูล Date/Time ชนิดและรูปแบบวันทั่วไป

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×