การเปิดหรือแก้ไขแฟ้มในไลบรารี

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

วิธีการที่คุณเลือกเปิดหรือแก้ไขแฟ้มในไลบรารีจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำกับแฟ้ม

เมื่อคุณคลิกแฟ้มจากในบางโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 เช่น Microsoft Office Word 2007 คุณจะมีตัวเลือกในการแสดงสำเนาแบบอ่านอย่างเดียวของแฟ้มหรือเปิดแฟ้มเพื่อแก้ไขได้ ซึ่งตัวเลือกนั้นจะช่วยให้คุณเปิดแฟ้มในแบบที่ตรงกับความตั้งใจของคุณ

หมายเหตุ: ชนิดแฟ้มทั่วไปที่สุด เช่น เอกสารและกระดาษคำนวณ สามารถแสดงหรือแก้ไขได้จากไลบรารีใน Windows SharePoint Services 3.0 ถ้าระบบของคุณไม่สามารถจดจำชนิดของแฟ้ม (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากไม่มีโปรแกรมบนระบบของคุณที่สัมพันธ์กับชนิดแฟ้มนั้น) คุณสามารถดาวน์โหลดหรือบันทึกแฟ้มภายในเครื่อง แล้วภายหลังคุณจึงเปิดในโปรแกรมที่สามารถจดจำชนิดแฟ้มนั้นได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดสำเนาแบบอ่านอย่างเดียวของไฟล์

เช็คเอาท์ไฟล์

แก้ไขไฟล์

ทำงานแบบออฟไลน์กับไฟล์จากไลบรารีเอกสาร

เปิดสำเนาแบบอ่านอย่างเดียวของแฟ้ม

 1. หากไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ชื่อไลบรารีใน 'เปิดใช้งานด่วน'

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นคลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 2. คลิกชื่อของแฟ้มที่คุณต้องการเปิด จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังเปิดแฟ้มที่สร้างขึ้นในโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 เช่น Office Word 2007 คุณอาจมองเห็นกล่องโต้ตอบที่ถามถึงวิธีการที่คุณต้องการเปิดแฟ้มนั้น ถ้ากล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ให้เลือกตัวเลือกที่จะเปิดแฟ้มแบบอ่านอย่างเดียว

  • ในโปรแกรมอื่นๆ เช่น โปรแกรมรุ่นก่อนหน้า หรือโปรแกรมที่เข้ากันไม่ได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 แฟ้มจะเปิดเป็นแบบอ่านอย่างเดียวโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิกที่แฟ้ม

   ถ้าคุณต้องการแก้ไขไฟล์ ไม่สามารถเปิด โดยคลิกที่ แทน ชี้ไปที่ชื่อไฟล์ที่จะแสดงเป็นลูกศรลง คลิกลูกศร แล้ว ในเมนูที่ปรากฏขึ้น คลิ กแก้ไขในแอปพลิเคชัน

  • ในไลบรารีรูปภาพ คุณสมบัติของรูปจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกที่แฟ้ม คุณสามารถแสดงตัวอย่างรูปในส่วน แสดงตัวอย่าง ได้ หรือเมื่อต้องการแสดงสำเนาแบบอ่านอย่างเดียวในหน้าต่างเบราว์เซอร์ ให้คลิกที่การแสดงตัวอย่างรูปหรือที่ชื่อรูป

หมายเหตุ: ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเก็บไว้ในขณะที่คุณกำลังแสดงแฟ้มแบบอ่านอย่างเดียว คุณจะไม่สามารถบันทึกแฟ้มได้โดยตรงลงในไลบรารีและเก็บเป็นชื่อแฟ้มเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเก็บงานของคุณไว้ได้ โดยคุณสามารถเปลี่ยนชื่อแฟ้มและบันทึกลงในไลบรารีเอกสาร หรือคุณสามารถบันทึกแฟ้มนั้นลงในฮาร์ดดิสก์ของคุณ แล้วอัปโหลดในภายหลัง ถ้าคุณอัปโหลดแฟ้มในภายหลัง คุณสามารถอัปโหลดเป็นรุ่นของแฟ้มที่มีอยู่ได้ถ้ามีการติดตามรุ่นอยู่ เพื่อให้แฟ้มนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประวัติรุ่นของแฟ้ม

เคล็ดลับ: มีบางโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 จัดเตรียมตัวเลือกในการแก้ไขแฟ้มแบบอ่านอย่างเดียวให้ และในบางกรณี ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นบนแถบเครื่องมือที่ด้านบนของแฟ้ม การใช้ตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าคุณเปิดแฟ้มเพื่ออ่านก่อน แล้วจึงตัดสินใจว่าคุณต้องการแก้ไขแฟ้มนี้

ด้านบนของหน้า

เช็คเอาท์แฟ้ม

เมื่อคุณเช็คเอาท์แฟ้ม ให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครสามารถทำการเปลี่ยนแปลงกับแฟ้มได้ในขณะที่คุณแก้ไขอยู่ ผู้ใช้อื่นๆ จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณจนกว่าคุณจะเช็คอินแฟ้ม

องค์กรของคุณอาจต้องการให้คุณเช็คเอาท์แฟ้มที่จะแก้ไข ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้มีหลายคนทำการเปลี่ยนแปลงในเวลาเดียวกัน และช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนและข้อขัดแย้งในการแก้ไขได้ ในไลบรารีที่จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ แฟ้มจะถูกเช็คเอาท์โดยอัตโนมัติให้คุณเมื่อคุณแก้ไข ในกรณีที่คุณยังไม่ได้เช็คเอาท์แฟ้ม

 1. หากไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ชื่อไลบรารีใน 'เปิดใช้งานด่วน'

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นคลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปที่ชื่อแฟ้มเพื่อแสดงลูกศรลง

  ในไลบรารีรูปภาพ ให้คลิกแฟ้ม แล้วในคุณสมบัติที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก เช็คเอาท์

 3. คลิกลูกศรลง แล้วในเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก เช็คเอาท์

  เมื่อไฟล์ใด ๆ ยกเว้นรูปภาพถูกเช็คเอาท์ ไอคอนสำหรับไฟล์ในไลบรารีเปลี่ยนเพื่อระบุว่า ไฟล์ถูกเช็คเอาท์ รูปไอคอน เมื่อรูปภาพถูกเช็คเอาท์ ปุ่มบนหน้าคุณสมบัติเปลี่ยนเป็นเช็คอิน

 4. ถ้าโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ในการแก้ไขแฟ้มนั้นเข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 คุณอาจมองเห็นข้อความที่ถามว่าคุณต้องการทำงานกับแฟ้มนั้นเป็นแบบร่างภายในเครื่องหรือไม่ ถ้าคุณต้องการทำงานกับสำเนาของแฟ้มนั้นบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ให้ปล่อยให้มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โฟลเดอร์แบบร่างภายในเครื่องของฉัน ไว้ ถ้าคุณต้องการให้มีการเก็บสำเนาแบบร่างบนเซิร์ฟเวอร์ขณะที่มีการเช็คเอาท์ไปยังคุณ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนั้น

  หมายเหตุ: 

  • ต่อมา ถ้าคุณตัดสินใจเช็คอินแฟ้มโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ คุณจะสามารถละทิ้งการเปลี่ยนแปลงของคุณได้ โดยคุณจะสูญเสียการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำไว้ขณะที่แฟ้มถูกเช็คเอาท์ และแฟ้มจะถูกแปลงกลับไปยังรุ่นที่มีการเช็คอินครั้งสุดท้าย และจะไม่มีประวัติรุ่นเก็บไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้บันทึกนั้น

  • คุณสามารถเช็คอินแฟ้มเพื่อให้ผู้อื่นสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณ และรักษาแฟ้มนั้นให้เช็คเอาท์ขณะที่คุณทำงานกับแฟ้มต่อไปได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย รักษาเอกสารให้เช็คเอาท์หลังจากที่เช็คอินรุ่นนี้แล้วหรือไม่ เมื่อคุณเช็คอินแฟ้มนั้นกลับ

ด้านบนของหน้า

แก้ไขแฟ้ม

ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าไลบรารีของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องเช็คเอาท์แฟ้มก่อนที่คุณจะแก้ไข ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงแฟ้มในเวลาเดียวกัน ถ้ามีใครอื่นเช็คเอาท์แฟ้ม คุณจะไม่สามารถแก้ไขแฟ้มได้

ถ้าคุณไม่เช็คเอาท์แฟ้มก่อนที่คุณจะแก้ไข บุคคลอื่นจะสามารถแก้ไขได้ในขณะที่คุณกำลังทำงานกับแฟ้มนั้น เมื่อมีอย่างน้อยสองคนทำงานกับแฟ้มในเวลาเดียวกัน อาจทำให้มีการเขียนทับการเปลี่ยนแปลงของกันและกันได้โดยไม่ได้ตั้งใจ

 1. หากไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ชื่อไลบรารีใน 'เปิดใช้งานด่วน'

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นคลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังเปิดแฟ้มที่สร้างขึ้นในโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 เช่น Office Word 2007 ให้คลิกที่แฟ้มนั้น ถ้าคุณเห็นกล่องโต้ตอบที่ถามถึงวิธีการที่คุณต้องการเปิดแฟ้ม ให้เลือกตัวเลือกในการแก้ไขแฟ้มนั้น

  • ถ้าคุณต้องการแก้ไขไฟล์ ในโปรแกรมรุ่นก่อนหน้า หรือโปรแกรมที่จะไม่เข้ากันได้กับWindows SharePoint Services 3.0 ชี้ไปที่ชื่อไฟล์ที่จะแสดงเป็นลูกศรลง คลิกลูกศร และบนเมนูที่ปรากฏขึ้น คลิกแก้ไขในโปรแกรม

  • ในไลบรารีรูปภาพ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรูปภาพหรือรูปภาพที่คุณต้องการแก้ไข บนการกระทำใน เมนู รูปเมนู คลิกแก้ไข

 3. คุณอาจมองเห็นข้อความเมื่อคุณเปิดแฟ้มได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสำหรับไลบรารีของคุณและโปรแกรมที่คุณใช้ในการแก้ไขแฟ้ม ตัวอย่างเช่น ข้อความอาจถามว่าคุณคิดว่าแฟ้มนี้ปลอดภัยที่จะเปิดหรือไม่ หรือเป็นข้อความที่แจ้งให้คุณทราบว่าแฟ้มของคุณกำลังถูกเช็คเอาท์ถ้าไลบรารีของคุณต้องการให้แฟ้มถูกเช็คเอาท์ ถ้าคุณต้องการดำเนินการ ให้ตอบกลับข้อความนั้นๆ ด้วยการคลิก ตกลง หรือปุ่มที่คล้ายคลึงกัน

 4. แก้ไขแฟ้ม บันทึกแฟ้ม แล้วปิดโปรแกรม

 5. ถ้าแฟ้มถูกเช็คเอาท์ และโปรแกรมที่คุณกำลังใช้เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เช็คอินแฟ้มเมื่อคุณปิดแฟ้ม ถ้าคุณไม่ต้องการเช็คอินแฟ้มแล้ว คุณสามารถเช็คอินแฟ้มในภายหลังได้โดยใช้เมนูแบบหล่นลงของแฟ้มนั้นในไลบรารี

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขแฟ้มแต่ไม่ได้เช็คเอาท์แฟ้ม การเปลี่ยนแปลงของคุณจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณบันทึกแฟ้มกลับไปยังไลบรารี ถ้าแฟ้มถูกเช็คเอาท์แล้ว การเปลี่ยนแปลงของคุณจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเช็คอินแฟ้ม

  • คุณอาจได้รับพร้อมท์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มเมื่อคุณบันทึกแฟ้ม ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าไลบรารีของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจถูกขอให้เลือกชนิดเนื้อหาของแฟ้มหรือใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม

ด้านบนของหน้า

ทำงานแบบออฟไลน์กับแฟ้มจากไลบรารีเอกสาร

ถ้าคุณกำลังแก้ไขแฟ้มของคุณจากไลบรารีเอกสารโดยใช้โปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 เช่น Office Word 2007 คุณจะสามารถเช็คเอาท์และทำงานกับแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์ของคุณได้ การทำงานกับแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์อาจจะรวดเร็วกว่าการทำงานกับแฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

คุณต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็คเอาท์แฟ้ม แต่คุณสามารถทำงานกับแฟ้มในโฟลเดอร์แบบร่างเซิร์ฟเวอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ก็ตาม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเช็คเอาท์แฟ้มจากไซต์ Windows SharePoint Services ของคุณแล้วทำงานกับแฟ้มนั้นในภายหลังบนคอมพิวเตอร์แบบพกพาของคุณ สำเนาบนเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการปรับปรุงเมื่อคุณเช็คอินแฟ้มกลับโดยไม่คำนึงว่าคุณทำงานกับแฟ้มนั้นที่ใด

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับไลบรารีเอกสารเท่านั้น

 1. หากไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ชื่อไลบรารีใน 'เปิดใช้งานด่วน'

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นคลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปที่ชื่อแฟ้มในไลบรารีเพื่อแสดงลูกศรลง

 3. คลิกลูกศรลง แล้วคลิก เช็คเอาท์

 4. ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โฟลเดอร์แบบร่างภายในเครื่องของฉัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังเช็คเอาท์แฟ้มที่สร้างโดยโปรแกรมที่เข้ากันไม่ได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 กล่องกาเครื่องหมาย ใช้โฟลเดอร์แบบร่างภายในเครื่องของฉัน จะไม่ปรากฏขึ้น และคุณจะไม่สามารถทำงานกับแฟ้มแบบออฟไลน์ได้

 5. แก้ไขแฟ้ม แล้วเช็คอินแฟ้มกลับเมื่อคุณทำงานเสร็จสิ้นแล้ว

หมายเหตุ: ในบางโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 คุณจะสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์แบบร่างภายในเครื่องที่เก็บแฟ้มต่างๆ ของคุณได้ในขณะแฟ้มเหล่านั้นกำลังถูกเช็คเอาท์ไปยังคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ในโปรแกรมของคุณ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเชื่อมต่อไลบรารีของคุณกับโปรแกรมอีเมลบางโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 เช่น Microsoft Office Outlook 2007 เพื่อให้คุณสามารถอ่าน แก้ไข และค้นหาแฟ้มของคุณแบบออฟไลน์ได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ในโปรแกรมอีเมลของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×