การเปิดหรือเปลี่ยนสมุดงานต้นทางของการอ้างอิงภายนอก (การเชื่อมโยง)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การอ้างอิงภายนอก (หรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าการเชื่อมโยง) เป็นการอ้างอิงถึงเซลล์หรือช่วงบนสมุดงานในอีกสมุดงานหนึ่งของ Excel หรือการอ้างอิงไปยังชื่อที่กำหนดในสมุดงานอื่น คุณสร้างการอ้างอิงภายนอกระหว่างสมุดงานเพื่อนำข้อมูลจากสมุดงานต้นทางเข้ามาในสมุดงานปลายทาง

จากเวิร์กบุ๊กปลายทาง คุณสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กต้นฉบับของการอ้างอิงภายนอกได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่าง คุณอาจต้องการตรวจสอบว่า เป็นเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการอ้างอิงภายนอกไปชี้ที่สไลด์ หรือทำการเปลี่ยนแปลงเวิร์กบุ๊กต้นฉบับ นอกจากนี้ได้อย่างง่ายดายคุณสามารถเปลี่ยนเวิร์กบุ๊กต้นฉบับในการอ้างอิงภายนอก ตัวอย่างเช่น เวิร์กบุ๊กต้นฉบับถูกย้าย และคุณจำเป็นต้องอัปเดตการอ้างอิงภายนอกเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดเวิร์กบุ๊กต้นฉบับ

เปลี่ยนเวิร์กบุ๊กต้นฉบับสำหรับอ้างอิงภายนอกทั้งหมดที่ใช้งาน

เปลี่ยนเวิร์กบุ๊กต้นฉบับของการอ้างอิงภายนอกหนึ่ง โดยไม่มีผลกระทบต่อการอ้างอิงภายนอกอื่น

เปิดสมุดงานต้นทาง

 1. เปิดสมุดงานปลายทาง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก แก้ไขการเชื่อมโยง

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขการเชื่อมโยง ให้คลิกสมุดงานต้นทางที่คุณต้องการเปิด

 4. คลิก เปิดแฟ้มหลัก

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสมุดงานต้นทางสำหรับการอ้างอิงภายนอกทั้งหมดที่ใช้สมุดงานนั้น

 1. เปิดสมุดงานปลายทาง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก แก้ไขการเชื่อมโยง

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขการเชื่อมโยง ให้คลิกสมุดงานต้นทางที่คุณต้องการเปลี่ยน

 4. คลิก เปลี่ยนต้นทาง

 5. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนต้นทาง ให้คลิกสมุดงานต้นทางที่คุณต้องการอ้างถึง คุณอาจต้องการเรียกดูเพื่อค้นหาสมุดงานที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสมุดงานต้นทางของการอ้างอิงภายนอกจุดหนึ่งโดยไม่มีผลต่อการอ้างอิงภายนอกอื่นๆ

 1. ค้นหาสมุดงานที่คุณต้องการใช้เป็นต้นทางใหม่สำหรับการอ้างอิงภายนอก แล้วบันทึกตำแหน่งของสมุดงานนั้น

 2. ในสมุดงานปลายทาง ให้เลือกเซลล์ที่มีการอ้างอิงภายนอกที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. ในแถบสูตร รูปปุ่ม ค้นหาการอ้างอิงไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น เช่น C:\Reports\[Budget.xlsx], และแทนการอ้างอิงที่ มีตำแหน่งที่ตั้งของเวิร์กบุ๊กต้นฉบับใหม่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×