การเปิดหรือเปลี่ยนสมุดงานต้นทางของการอ้างอิงภายนอก (การเชื่อมโยง)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การอ้างอิงภายนอก (หรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าการเชื่อมโยง) เป็นการอ้างอิงถึงเซลล์หรือช่วงบนสมุดงานในอีกสมุดงานหนึ่งของ Excel หรือการอ้างอิงไปยังชื่อที่กำหนดในสมุดงานอื่น คุณสร้างการอ้างอิงภายนอกระหว่างสมุดงานเพื่อนำข้อมูลจากสมุดงานต้นทางเข้ามาในสมุดงานปลายทาง

จากเวิร์กบุ๊กปลายทาง คุณสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กต้นฉบับของการอ้างอิงภายนอกได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่าง คุณอาจต้องการตรวจสอบว่า เป็นเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการอ้างอิงภายนอกไปชี้ที่สไลด์ หรือทำการเปลี่ยนแปลงเวิร์กบุ๊กต้นฉบับ นอกจากนี้ได้อย่างง่ายดายคุณสามารถเปลี่ยนเวิร์กบุ๊กต้นฉบับในการอ้างอิงภายนอก ตัวอย่างเช่น เวิร์กบุ๊กต้นฉบับถูกย้าย และคุณจำเป็นต้องอัปเดตการอ้างอิงภายนอกเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลง

 1. เปิดสมุดงานปลายทาง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก แก้ไขการเชื่อมโยง

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขการเชื่อมโยง ให้คลิกสมุดงานต้นทางที่คุณต้องการเปิด

 4. คลิก เปิดแฟ้มหลัก

 1. เปิดสมุดงานปลายทาง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก แก้ไขการเชื่อมโยง

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขการเชื่อมโยง ให้คลิกสมุดงานต้นทางที่คุณต้องการเปลี่ยน

 4. คลิก เปลี่ยนต้นทาง

 5. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนต้นทาง ให้คลิกสมุดงานต้นทางที่คุณต้องการอ้างถึง คุณอาจต้องการเรียกดูเพื่อค้นหาสมุดงานที่คุณต้องการ

 1. ค้นหาสมุดงานที่คุณต้องการใช้เป็นต้นทางใหม่สำหรับการอ้างอิงภายนอก แล้วบันทึกตำแหน่งของสมุดงานนั้น

 2. ในสมุดงานปลายทาง ให้เลือกเซลล์ที่มีการอ้างอิงภายนอกที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. ในแถบสูตร รูปปุ่ม ค้นหาการอ้างอิงไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น เช่น C:\Reports\[Budget.xlsx], และแทนการอ้างอิงที่ มีตำแหน่งที่ตั้งของเวิร์กบุ๊กต้นฉบับใหม่

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×