การเปิดหรือปิดใช้งาน Add-in ในโปรแกรม Office

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Add-in คือฟังก์ชันที่ได้รับการติดตั้งซึ่งเพิ่มคำสั่งแบบกำหนดเองและฟีเจอร์ใหม่ๆ ให้กับโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 Add-in อาจเป็นฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการอัปเดตในประเภทต่างๆ ที่เพิ่มผลผลิตของคุณ บทความนี้จะอธิบายวิธีดูและจัดการ Add-in สำหรับโปรแกรม Office

บล็อก Office

ในบทความนี้

ดู Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

ฉันจะทำอย่างไรถ้าฉันได้รับข้อความว่า HKEY_LOCAL_MACHINE ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การระบุปุ่มและตัวควบคุมแบบกำหนดเองที่เพิ่มลงใน Ribbon จาก Add-in

ศูนย์ความเชื่อถือจะช่วยป้องกันฉันจาก Add-in ที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างไร

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถามว่าฉันต้องการเปิดหรือปิดใช้งาน Add-in หรือส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์

ดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยของ Add-in

การแสดง Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

เมื่อคุณติดตั้ง ระบบ Microsoft Office 2007 ระบบจะติดตั้ง Add-in มากมายและลงทะเบียนโดยอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

word

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม และคลิก ตัวเลือกของ Word จากนั้นคลิก Add-In

 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่    แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและใช้งานอยู่ในโปรแกรม Office ของคุณ

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ในกล่องโต้ตอบ COM Add-ins ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า ปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับ เอกสาร     แสดงรายการไฟล์เทมเพลตที่อ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ปิดใช้งาน    แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เนื่องจากทำให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของเพจ

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-In

 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่    แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและใช้งานอยู่ในโปรแกรม Office ของคุณ

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ในกล่องโต้ตอบ COM Add-ins ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า ปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     แสดงรายการไฟล์แม่แบบที่อ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ปิดใช้งาน    แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เนื่องจากทำให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของเพจ

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม และคลิก ตัวเลือกของ Access จากนั้นคลิก Add-In

 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่    แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและใช้งานอยู่ในโปรแกรม Office ของคุณ

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ในกล่องโต้ตอบ COM Add-ins ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า ปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     แสดงรายการไฟล์แม่แบบที่อ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ปิดใช้งาน    แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เนื่องจากทำให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของเพจ

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel จากนั้นคลิก Add-In

 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่    แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและใช้งานอยู่ในโปรแกรม Office ของคุณ

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ในกล่องโต้ตอบ COM Add-ins ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า ปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     แสดงรายการไฟล์แม่แบบที่อ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ปิดใช้งาน    แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เนื่องจากทำให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของเพจ

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-In

 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่    แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและใช้งานอยู่ในโปรแกรม Office ของคุณ

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ในกล่องโต้ตอบ COM Add-ins ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า ปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     แสดงรายการไฟล์แม่แบบที่อ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ปิดใช้งาน    แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เนื่องจากทำให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของเพจ

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม และคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint จากนั้นคลิก Add-In

 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้

  • Add-in ของแอปพลิเคชัน ที่ใช้งานอยู่     แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและกำลังทำงานในโปรแกรม Office ของคุณในปัจจุบัน

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ในกล่องโต้ตอบ COM Add-ins ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า ปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     แสดงรายการไฟล์แม่แบบที่อ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ปิดใช้งาน    แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เนื่องจากทำให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของเพจ

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-In

 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่    แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและใช้งานอยู่ในโปรแกรม Office ของคุณ

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ในกล่องโต้ตอบ COM Add-ins ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า ปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     แสดงรายการไฟล์แม่แบบที่อ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ปิดใช้งาน    แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เนื่องจากทำให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของเพจ

Visio

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-In

 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่    แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและใช้งานอยู่ในโปรแกรม Office ของคุณ

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ในกล่องโต้ตอบ COM Add-ins ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าว จะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     แสดงรายการไฟล์แม่แบบที่อ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน

  • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ปิดใช้งาน    แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เนื่องจากทำให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของเพจ

การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

การจัดการ Add-in อาจเกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดใช้งาน Add-in การเพิ่มหรือเอา Add-in ออก และการทำให้ Add-in ทำงานหรือไม่ทำงาน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Add-in ที่ถูกปิดใช้งานโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ ให้ดูสองส่วนถัดไป

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

word

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม และคลิก ตัวเลือกของ Word จากนั้นคลิก Add-In

 2. ในกล่อง Add-ins ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ Type

 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง Manage แล้วคลิก Go

 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก OK

หมายเหตุ: Add-in ชนิด ตัวตรวจสอบเอกสาร จะถูกเปิดใช้งานโดยใช้วิธีอื่น Add-in เหล่านี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณตรวจสอบเอกสารเพื่อหา Metadata หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ซ่อนอยู่ เมื่อต้องการตรวจสอบเอกสารของคุณ ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office คลิก จัดเตรียม แล้วคลิก ตรวจสอบเอกสาร

ด้านบนของเพจ

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in

 2. ในกล่อง Add-ins ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ Type

 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง Manage แล้วคลิก Go

 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก OK

ด้านบนของเพจ

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม และคลิก ตัวเลือกของ Access จากนั้นคลิก Add-In

 2. ในกล่อง Add-ins ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ Type

 3. เลือกประเภทของ Add-in ใน กล่อง จัดการ จากนั้นคลิก ต่อไป

 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก OK

หมายเหตุ: Add-in ประเภท ตัวตรวจสอบเอกสาร เปิดใช้ได้ในหลายวิธี โดย Add-in เหล่านี้จะเปิดใช้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณตรวจสอบเมตาดาต้าที่ซ่อนอยู่หรือข้อมูลส่วนตัว เมื่อต้องการตรวจสอบเอกสาร ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม และคลิก จัดเตรียม จากนั้นคลิก ตรวจสอบเอกสาร

ด้านบนของเพจ

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel จากนั้นคลิก Add-In

 2. ในกล่อง Add-ins ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ Type

 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง Manage แล้วคลิก Go

 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก OK

หมายเหตุ: Add-in ประเภท ตัวตรวจสอบเอกสาร เปิดใช้ได้ในหลายวิธี โดย Add-in เหล่านี้จะเปิดใช้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณตรวจสอบเมตาดาต้าที่ซ่อนอยู่หรือข้อมูลส่วนตัว เมื่อต้องการตรวจสอบเอกสาร ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม และคลิก จัดเตรียม จากนั้นคลิก ตรวจสอบเอกสาร

ด้านบนของเพจ

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in

 2. ในกล่อง Add-ins ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ Type

 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง Manage แล้วคลิก Go

 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก OK

ด้านบนของเพจ

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม และคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint จากนั้นคลิก Add-In

 2. ในกล่อง Add-ins ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ Type

 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง Manage แล้วคลิก Go

 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก OK

หมายเหตุ: Add-in ประเภท ตัวตรวจสอบเอกสาร เปิดใช้ได้ในหลายวิธี โดย Add-in เหล่านี้จะเปิดใช้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณตรวจสอบเมตาดาต้าที่ซ่อนอยู่หรือข้อมูลส่วนตัว เมื่อต้องการตรวจสอบเอกสาร ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม และคลิก จัดเตรียม จากนั้นคลิก ตรวจสอบเอกสาร

ด้านบนของเพจ

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-In

 2. ในกล่อง Add-ins ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ Type

 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง Manage แล้วคลิก Go

 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก OK

ด้านบนของเพจ

Visio

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in

 2. ในกล่อง Add-ins ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ Type

 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง Manage แล้วคลิก Go

 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก OK

ด้านบนของเพจ

ฉันจะทำอย่างไรถ้าฉันได้รับข้อความว่า HKEY_LOCAL_MACHINE ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ถ้าคุณพยายามปิดใช้งาน Add-in และได้รับข้อความ "สถานะที่เชื่อมต่อของ Add-in ของ Office ที่ลงทะเบียนใน HKEY_LOCAL_MACHINE ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้" ให้ทำดังต่อไปนี้

คุณใช้ระบบปฏิบัติการใดอยู่

Windows Vista

Windows XP

Windows Vista

 1. ปิด Outlook ถ้าคุณเปิด Outlook อยู่

 2. ตรวจสอบว่าบริการ Outlook ไม่ได้ทำงานอยู่ โดยการทำดังต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่แถบงาน แล้วคลิก ตัวจัดการงาน แล้วคลิก กระบวนการ

  • ค้นหา OUTLOOK.EXE ในรายการกระบวนการ ดังต่อไปนี้

   • ถ้า OUTLOOK.EXE ไม่ได้อยู่ในรายการ ให้ไปยังขั้นตอนที่ 3

   • ถ้า OUTLOOK.EXE อยู่ในรายการ ให้คลิกที่คำสั่งนั้น แล้วคลิก จบกระบวนการ

 3. เริ่ม Outlook ในโหมดผู้ดูแลระบบ โดยการทำดังต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่ไอคอน Outlook บนแถบเครื่องมือ เปิดใช้งานด่วน (อยู่ถัดจากปุ่มเริ่มของ Windows) จากนั้นคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

   Outlook ไม่ได้อยู่บนแถบเครื่องมือการเปิดใช้งานด่วนของฉัน

   คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Microsoft Office คลิกขวาที่ Microsoft Office Outlook 2007 แล้วคลิก เพิ่มลงใน เปิดใช้ด่วน

 4. ปิดใช้งาน Add-in ที่คุณต้องการปิดใช้งานตามขั้นตอนต่อไปนี้ในส่วน การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว ในบทความนี้

 5. ปิด Outlook

 6. เปิด Outlook แต่ไม่ใช่ในโหมดผู้ดูแลระบบ

ด้านบนของเพจ

Windows XP

 1. ปิด Outlook ถ้าคุณเปิด Outlook อยู่

 2. ตรวจสอบว่าบริการ Outlook ไม่ได้ทำงานอยู่ โดยการทำดังต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่แถบงาน แล้วคลิก ตัวจัดการงาน แล้วคลิก กระบวนการ

  • ค้นหา OUTLOOK.EXE ในรายการกระบวนการ ดังต่อไปนี้

   • ถ้า OUTLOOK.EXE ไม่ได้อยู่ในรายการ ให้ไปยังขั้นตอนที่ 3

   • ถ้า OUTLOOK.EXE อยู่ในรายการ ให้คลิกที่คำสั่งนั้น แล้วคลิก จบกระบวนการ

 3. เริ่ม Outlook ในโหมดผู้ดูแลระบบ โดยการทำดังต่อไปนี้

  • ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบ Windows XP ในฐานะผู้ดูแล ให้ออกจากระบบ Windows XP แล้วเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล

  • เปิด Outlook จากนั้นปิดใช้งาน Add-in ที่คุณต้องการปิดใช้งานตามขั้นตอนต่อไปนี้ในส่วน การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว ในบทความนี้

 4. ปิด Outlook

 5. ออกจากระบบ Windows XP แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ตามปกติของคุณ

 6. เปิด Outlook

ด้านบนของเพจ

การระบุปุ่มและตัวควบคุมแบบกำหนดเองที่เพิ่มลงใน Ribbon จาก Add-in

คุณสามารถเพิ่มปุ่มกำหนดเองและการควบคุม Ribbon ใน Add-in และเอกสาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ตัวควบคุมแบบกำหนดเองทั้งหมดใน Office Fluent Ribbon มีคำแนะนำบนหน้าจอแบบพิเศษซึ่งระบุแหล่งที่มาของตัวควบคุม ในตัวอย่างนี้ ตัวควบคุมมาจาก RXDemo.xlsm และมีการระบุในคำแนะนำบนหน้าจอของตัวควบคุม

รูป Ribbon

ด้วยวิธีนี้ คุณจะรู้ว่าตัวควบคุมแบบกำหนดเองมาจากที่ใด และสามารถเอาออกหรือปรับปรุงเอกสาร แม่แบบส่วนกลาง หรือ COM Add-in ที่กำลังแสดงตัวควบคุมได้ โปรดดูส่วนก่อนหน้านี้เพื่อศึกษาวิธีการแสดง COM Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

ด้านบนของเพจ

ศูนย์ความเชื่อถือจะช่วยป้องกันฉันจาก Add-in ที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น Add-in ที่ถูกติดตั้งและลงทะเบียนไว้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ แฮกเกอร์สามารถใช้ Add-in เพื่อสร้างความเสียหายที่เป็นอันตรายได้ เช่น การแพร่กระจายไวรัส ดังนั้นคุณสามารถใช้การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับ Add-in เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแสดงหรือเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยของ Add-in ในตอนท้ายของบทความนี้

ถ้าคุณหรือผู้ดูแลระบบของคุณตั้งค่าความปลอดภัยที่สูงขึ้นสำหรับ Add-in และศูนย์ความเชื่อถือตรวจพบ Add-in ที่มีแนวโน้มว่าไม่ปลอดภัยซึ่งไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ ศูนย์ความเชื่อถือจะปิดใช้งานโค้ดดังกล่าวตามค่าเริ่มต้น และแถบข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึง Add-in หรือส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่มีแนวโน้มว่าไม่ปลอดภัย

แถบข้อความ

ถ้าคุณคลิก ตัวเลือก บนแถบข้อความ กล่องโต้ตอบความปลอดภัยจะเปิดขึ้น และให้คุณมีตัวเลือกที่จะเปิดใช้งาน Add-in โปรดดูที่ส่วนถัดไปสำหรับวิธีการตัดสินใจที่ปลอดภัยก่อนที่คุณจะคลิกตัวเลือก

หมายเหตุ: ใน Microsoft Office Outlook 2007 และ Microsoft Office Publisher 2007 การแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบ ไม่ได้ปรากฏในแถบข้อความ ตามค่าเริ่มต้น Office Outlook 2007 จะอนุญาตให้เรียกใช้ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น ให้ดูที่ ดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยของ Add-in

ด้านบนของเพจ

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถามว่าฉันต้องการเปิดหรือปิดใช้งาน Add-in หรือส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์

เมื่อกล่องโต้ตอบความปลอดภัยปรากฏขึ้น คุณสามารถเปิดใช้งาน Add-in เฉพาะเซสชันปัจจุบันเท่านั้นด้วยการคลิก เปิดใช้งาน Add-in นี้เฉพาะเซสชันนี้เท่านั้น หรือคุณจะปล่อยให้ปิดใช้งานก็ได้ คุณควรเปิดใช้งาน Add-in ก็ต่อเมื่อคุณแน่ใจว่า Add-in นั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น

กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office

หรือมิฉะนั้นคุณสามารถแสดงความเชื่อถือผู้ประกาศอย่างชัดเจน ด้วยการคลิก เปิดใช้งานโค้ดทั้งหมดที่ประกาศโดยผู้ประกาศนี้ การทำเช่นนี้จะเป็นการเปิดใช้งาน Add-in นั้น และอนุญาตให้ซอฟต์แวร์ต่างๆ จากผู้ประกาศรายนั้นเชื่อถือได้เสมอ

Microsoft Office Outlook

ใน Office Outlook 2007 เมื่อกล่องโต้ตอบความปลอดภัยปรากฏขึ้น คุณสามารถเปิดใช้งาน Add-in เฉพาะเซสชันปัจจุบันเท่านั้นด้วยการคลิก เปิดใช้งาน Add-in ของแอปพลิเคชัน หรือคุณจะปล่อยให้ปิดใช้งานก็ได้ คุณควรเปิดใช้งาน Add-in ก็ต่อเมื่อคุณแน่ใจว่า Add-in นั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ข้อมูลด้านความปลอดภัยของ Microsoft Office Outlook

หรือมิฉะนั้นคุณสามารถแสดงความเชื่อถือผู้ประกาศอย่างชัดเจน ด้วยการคลิก เชื่อถือเอกสารทั้งหมดจากผู้ประกาศนี้ การทำเช่นนี้จะเป็นการเปิดใช้งาน Add-in นั้น และอนุญาตให้ซอฟต์แวร์ต่างๆ จากผู้ประกาศรายนั้นเชื่อถือได้เสมอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เผยแพร่ที่เชื่อถือได้ ให้ดูที่ เพิ่ม นำออก หรือดูผู้เผยแพร่ที่เชื่อถือได้

ด้านบนของเพจ

การแสดงหรือเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยของ Add-in

เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยของ Add-in การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบกับโปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้ในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 เหล่านี้:

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณได้เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ

  • กำหนดให้ผู้เผยแพร่ที่น่าเชื่อถือรับรอง Add-in ของแอปพลิเคชัน เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ศูนย์ความเชื่อถือตรวจสอบ ลายเซ็นดิจิทัล ในไฟล์ Dynamic-Link Library (.dll) ที่มี Add-in ถ้าผู้เผยแพร่ไม่น่าเชื่อถือ โปรแกรม Office จะไม่โหลด Add-in และแถบข้อความจะแสดงการแจ้งเตือนว่ามีการปิดใช้งาน Add-in แล้ว

  • ปิดใช้งานการแจ้งให้ทราบสำหรับ Add-in ที่ไม่มีลายเซ็น (โค้ดจะยังคงถูกปิดใช้งาน) กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดว่าส่วนขยายแอปพลิเคชันต้องได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ เท่านั้น ในบางสถานการณ์ ไฟล์ Dynamic-link Library (.dll) ที่มี Add-in อาจไม่ได้รับการเซ็นชื่อ ในกรณีเช่นนี้ Add-in ที่ได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้จะเปิดใช้งาน แต่ Add-in ที่ไม่มีการเซ็นชื่อจะถูกปิดใช้งาน

  • ปิดใช้งาน Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด (อาจทำให้หน้าที่การใช้งานเสียหาย) เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าคุณไม่ไว้วางใจ Add-in ใดๆ Add-in ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบและกล่องกาเครื่องหมาย Add-in อื่นจะไม่พร้อมใช้งาน

   หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณจบการทำงานและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่เท่านั้น

ด้านบนของเพจ

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณได้เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ

  • กำหนดให้ผู้เผยแพร่ที่น่าเชื่อถือรับรอง Add-in ของแอปพลิเคชัน เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ศูนย์ความเชื่อถือตรวจสอบ ลายเซ็นดิจิทัล ในไฟล์ Dynamic-Link Library (.dll) ที่มี Add-in ถ้าผู้เผยแพร่ไม่น่าเชื่อถือ โปรแกรม Office จะไม่โหลด Add-in และแถบข้อความจะแสดงการแจ้งเตือนว่ามีการปิดใช้งาน Add-in แล้ว

  • ปิดใช้งานการแจ้งให้ทราบสำหรับ Add-in ที่ไม่มีลายเซ็น (โค้ดจะยังคงถูกปิดใช้งาน) กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดว่าส่วนขยายแอปพลิเคชันต้องได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ เท่านั้น ในบางสถานการณ์ ไฟล์ Dynamic-link Library (.dll) ที่มี Add-in อาจไม่ได้รับการเซ็นชื่อ ในกรณีเช่นนี้ Add-in ที่ได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้จะเปิดใช้งาน แต่ Add-in ที่ไม่มีการเซ็นชื่อจะถูกปิดใช้งาน

  • ปิดใช้งาน Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด (อาจทำให้หน้าที่การใช้งานเสียหาย) เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าคุณไม่ไว้วางใจ Add-in ใดๆ Add-in ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบและกล่องกาเครื่องหมาย Add-in อื่นจะไม่พร้อมใช้งาน

   หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณจบการทำงานและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่เท่านั้น

ด้านบนของเพจ

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก Add-ins

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณได้เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ

  • กำหนดให้ผู้เผยแพร่ที่น่าเชื่อถือรับรอง Add-in ของแอปพลิเคชัน เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ศูนย์ความเชื่อถือตรวจสอบ ลายเซ็นดิจิทัล ในไฟล์ Dynamic-Link Library (.dll) ที่มี Add-in ถ้าผู้เผยแพร่ไม่น่าเชื่อถือ โปรแกรม Office จะไม่โหลด Add-in และแถบข้อความจะแสดงการแจ้งเตือนว่ามีการปิดใช้งาน Add-in แล้ว

  • ปิดใช้งานการแจ้งให้ทราบสำหรับ Add-in ที่ไม่มีลายเซ็น (โค้ดจะยังคงถูกปิดใช้งาน) กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดว่าส่วนขยายแอปพลิเคชันต้องได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ เท่านั้น ในบางสถานการณ์ ไฟล์ Dynamic-link Library (.dll) ที่มี Add-in อาจไม่ได้รับการเซ็นชื่อ ในกรณีเช่นนี้ Add-in ที่ได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้จะเปิดใช้งาน แต่ Add-in ที่ไม่มีการเซ็นชื่อจะถูกปิดใช้งาน

  • ปิดใช้งาน Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด (อาจทำให้หน้าที่การใช้งานเสียหาย) เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าคุณไม่ไว้วางใจ Add-in ใดๆ Add-in ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบและกล่องกาเครื่องหมาย Add-in อื่นจะไม่พร้อมใช้งาน

   หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณจบการทำงานและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่เท่านั้น

ด้านบนของเพจ

Outlook

ตามค่าเริ่มต้น Outlook จะอนุญาตให้เรียกใช้ Add-in ใดๆ ที่ติดตั้งแล้วได้ คุณสามารถจำกัด Outlook ให้เรียกใช้เฉพาะ Add-in ที่มีลายเซ็นแบบดิจิทัลเท่านั้น ด้วยการนำการตั้งค่า การเตือนสำหรับแมโครที่มีลายเซ็น แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งาน ไปใช้กับ Add-in ดังต่อไปนี้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก ความปลอดภัยของแมโคร

 3. คลิก การเตือนสำหรับแมโครที่มีลายเซ็น แมโครทั้งหมดที่ไม่มีลายเซ็นจะถูกปิดการทำงาน

 4. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก Add-in

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นําการตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครไปใช้กับ Add-in ที่ติดตั้งอยู่

ด้านบนของเพจ

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณได้เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ

  • กำหนดให้ผู้เผยแพร่ที่น่าเชื่อถือรับรอง Add-in ของแอปพลิเคชัน เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ศูนย์ความเชื่อถือตรวจสอบ ลายเซ็นดิจิทัล ในไฟล์ Dynamic-Link Library (.dll) ที่มี Add-in ถ้าผู้เผยแพร่ไม่น่าเชื่อถือ โปรแกรม Office จะไม่โหลด Add-in และแถบข้อความจะแสดงการแจ้งเตือนว่ามีการปิดใช้งาน Add-in แล้ว

  • ปิดใช้งานการแจ้งให้ทราบสำหรับ Add-in ที่ไม่มีลายเซ็น (โค้ดจะยังคงถูกปิดใช้งาน) กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดว่าส่วนขยายแอปพลิเคชันต้องได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ เท่านั้น ในบางสถานการณ์ ไฟล์ Dynamic-link Library (.dll) ที่มี Add-in อาจไม่ได้รับการเซ็นชื่อ ในกรณีเช่นนี้ Add-in ที่ได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้จะเปิดใช้งาน แต่ Add-in ที่ไม่มีการเซ็นชื่อจะถูกปิดใช้งาน

  • ปิดใช้งาน Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด (อาจทำให้หน้าที่การใช้งานเสียหาย) เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าคุณไม่ไว้วางใจ Add-in ใดๆ Add-in ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบและกล่องกาเครื่องหมาย Add-in อื่นจะไม่พร้อมใช้งาน

   หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณจบการทำงานและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่เท่านั้น

ด้านบนของเพจ

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก Add-ins

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณได้เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ

  • กำหนดให้ผู้เผยแพร่ที่น่าเชื่อถือรับรอง Add-in ของแอปพลิเคชัน เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ศูนย์ความเชื่อถือตรวจสอบ ลายเซ็นดิจิทัล ในไฟล์ Dynamic-Link Library (.dll) ที่มี Add-in ถ้าผู้เผยแพร่ไม่น่าเชื่อถือ โปรแกรม Office จะไม่โหลด Add-in และแถบข้อความจะแสดงการแจ้งเตือนว่ามีการปิดใช้งาน Add-in แล้ว

  • ปิดใช้งานการแจ้งให้ทราบสำหรับ Add-in ที่ไม่มีลายเซ็น (โค้ดจะยังคงถูกปิดใช้งาน) กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดว่าส่วนขยายแอปพลิเคชันต้องได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ เท่านั้น ในบางสถานการณ์ ไฟล์ Dynamic-link Library (.dll) ที่มี Add-in อาจไม่ได้รับการเซ็นชื่อ ในกรณีเช่นนี้ Add-in ที่ได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้จะเปิดใช้งาน แต่ Add-in ที่ไม่มีการเซ็นชื่อจะถูกปิดใช้งาน

  • ปิดใช้งาน Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด (อาจทำให้หน้าที่การใช้งานเสียหาย) เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าคุณไม่ไว้วางใจ Add-in ใดๆ Add-in ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบและกล่องกาเครื่องหมาย Add-in อื่นจะไม่พร้อมใช้งาน

   หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณจบการทำงานและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่เท่านั้น

ด้านบนของเพจ

Visio

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก Add-ins

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณได้เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ

  • กำหนดให้ผู้เผยแพร่ที่น่าเชื่อถือรับรอง Add-in ของแอปพลิเคชัน เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ศูนย์ความเชื่อถือตรวจสอบ ลายเซ็นดิจิทัล ในไฟล์ Dynamic-Link Library (.dll) ที่มี Add-in ถ้าผู้เผยแพร่ไม่น่าเชื่อถือ โปรแกรม Office จะไม่โหลด Add-in และแถบข้อความจะแสดงการแจ้งเตือนว่ามีการปิดใช้งาน Add-in แล้ว

  • ปิดใช้งานการแจ้งให้ทราบสำหรับ Add-in ที่ไม่มีลายเซ็น (โค้ดจะยังคงถูกปิดใช้งาน) กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดว่าส่วนขยายแอปพลิเคชันต้องได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ เท่านั้น ในบางสถานการณ์ ไฟล์ Dynamic-link Library (.dll) ที่มี Add-in อาจไม่ได้รับการเซ็นชื่อ ในกรณีเช่นนี้ Add-in ที่ได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้จะเปิดใช้งาน แต่ Add-in ที่ไม่มีการเซ็นชื่อจะถูกปิดใช้งาน

  • ปิดใช้งาน Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด (อาจทำให้หน้าที่การใช้งานเสียหาย) เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าคุณไม่ไว้วางใจ Add-in ใดๆ Add-in ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบและกล่องกาเครื่องหมาย Add-in อื่นจะไม่พร้อมใช้งาน

   หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณจบการทำงานและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่เท่านั้น

ด้านบนของเพจ

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณได้เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ

  • กำหนดให้ผู้เผยแพร่ที่น่าเชื่อถือรับรอง Add-in ของแอปพลิเคชัน เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ศูนย์ความเชื่อถือตรวจสอบ ลายเซ็นดิจิทัล ในไฟล์ Dynamic-Link Library (.dll) ที่มี Add-in ถ้าผู้เผยแพร่ไม่น่าเชื่อถือ โปรแกรม Office จะไม่โหลด Add-in และแถบข้อความจะแสดงการแจ้งเตือนว่ามีการปิดใช้งาน Add-in แล้ว

  • ปิดใช้งานการแจ้งให้ทราบสำหรับ Add-in ที่ไม่มีลายเซ็น (โค้ดจะยังคงถูกปิดใช้งาน) กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดว่าส่วนขยายแอปพลิเคชันต้องได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ เท่านั้น ในบางสถานการณ์ ไฟล์ Dynamic-link Library (.dll) ที่มี Add-in อาจไม่ได้รับการเซ็นชื่อ ในกรณีเช่นนี้ Add-in ที่ได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้จะเปิดใช้งาน แต่ Add-in ที่ไม่มีการเซ็นชื่อจะถูกปิดใช้งาน

  • ปิดใช้งาน Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด (อาจทำให้หน้าที่การใช้งานเสียหาย) เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าคุณไม่ไว้วางใจ Add-in ใดๆ Add-in ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบและกล่องกาเครื่องหมาย Add-in อื่นจะไม่พร้อมใช้งาน

   หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณจบการทำงานและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่เท่านั้น

ด้านบนของเพจ

สุดท้ายอัปเดตแล้ว 2015-6-02

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×