การเปิดหรือปิดใช้งานแมโครในเอกสาร Office

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้จะเกี่ยวกับความปลอดภัยของแมโคร และความเสี่ยงของการเปิดใช้งานแมโครและวิธีศูนย์ความเชื่อถือในระบบ Microsoft Office 2007 สามารถช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้อธิบายถึง

มีอะไรใหม่ใน Office 2010

บล็อก Office

ในบทความนี้

แมโครและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคืออะไรคืออะไร

เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานแมโครด้วยศูนย์ความเชื่อถือ

ฉันสามารถศูนย์ความเชื่อถือช่วยปกป้องฉันจากแมโครที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างไร

คำเตือนด้านความปลอดภัยถามถ้า ฉันต้องการเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานแมโคร ฉันควรทำอะไรได้บ้าง

แมโครคืออะไรและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคืออะไร

แมโครอื่นใช้บ่อย จำนวนจะถูกสร้างขึ้น ด้วย VBA และเขียน โดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม แมโครบางก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาจเกิดขึ้น บุคคลที่ มีเจตนาร้ายสามารถแนะนำทำลายแมโคร ในเอกสารหรือไฟล์ ซึ่งสามารถกระจายไวรัส บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแมโครด้วยศูนย์ความเชื่อถือ

การตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครจะอยู่ในศูนย์ความเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำงานในองค์กร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ ได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าแมโครของคุณในศูนย์ความเชื่อถือ การตั้งค่าเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะโปรแกรม Office ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น การตั้งค่าแมโครในโปรแกรม Office ทั้งหมดของคุณจะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

เข้าถึง

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การตั้งค่าแมโคร

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อถือแมโคร แมโครทั้งหมดในเอกสารและแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครถูกปิดใช้งาน ถ้ามีเอกสารที่ มีแมโคที่คุณเชื่อถือ คุณสามารถวางเอกสารเหล่านั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งเชื่อถือได้รับอนุญาตให้เรียกใช้โดยไม่ต้องการตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ นี่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานแมโคร แต่ต้องการได้รับการเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยว่ามีแมโครอยู่หรือไม่ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเลือกได้ว่าเมื่อใดจะเปิดใช้งานแมโครเหล่านั้นตามแต่กรณี

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล การตั้งค่านี้เหมือนกับตัวเลือก ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ ยกเว้นในกรณีถ้าแมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะสามารถทำงานได้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้นแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือน ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานแมโครที่ถูกเซ็นชื่อหรือเลือกที่จะเชื่อถือผู้ประกาศ แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งเตือน

  • เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (โค้ดที่อาจเป็นอันตราย แนะนำไม่สามารถทำงานได้)  คลิกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้แมโครทั้งหมดเพื่อเรียกใช้ ตั้งค่านี้ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณความเสี่ยงต่อการโค้ดที่อาจเป็นอันตราย และไม่แนะนำ

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การตั้งค่าแมโคร

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อถือแมโคร แมโครทั้งหมดในเอกสารและแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครถูกปิดใช้งาน ถ้ามีเอกสารที่ มีแมโคที่คุณเชื่อถือ คุณสามารถวางเอกสารเหล่านั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งเชื่อถือได้รับอนุญาตให้เรียกใช้โดยไม่ต้องการตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ นี่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานแมโคร แต่ต้องการได้รับการเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยว่ามีแมโครอยู่หรือไม่ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเลือกได้ว่าเมื่อใดจะเปิดใช้งานแมโครเหล่านั้นตามแต่กรณี

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล การตั้งค่านี้เหมือนกับตัวเลือก ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ ยกเว้นในกรณีถ้าแมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะสามารถทำงานได้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้นแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือน ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานแมโครที่ถูกเซ็นชื่อหรือเลือกที่จะเชื่อถือผู้ประกาศ แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งเตือน

  • เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (โค้ดที่อาจเป็นอันตราย แนะนำไม่สามารถทำงานได้)  คลิกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้แมโครทั้งหมดเพื่อเรียกใช้ ตั้งค่านี้ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณความเสี่ยงต่อการโค้ดที่อาจเป็นอันตราย และไม่แนะนำ

  • เชื่อถือการเข้าถึงโมเดลวัตถุของโครงการ VBA    การตั้งค่านี้มีไว้สำหรับนักพัฒนาและใช้เพื่อป้องกันโดยตั้งใจหรืออนุญาตการเข้าถึงโมเดลวัตถุ VBA ทางการเขียนโปรแกรมจากไคลเอ็นต์อัตโนมัติใดก็ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การตั้งค่านี้ให้ตัวเลือกความปลอดภัยสำหรับโค้ดซึ่งเขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรม Office ทำงานอัตโนมัติและจัดการทางการเขียนโปรแกรมกับสภาพแวดล้อมและโมเดลวัตถุ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) นี่เป็นการตั้งค่าต่อผู้ใช้งานและต่อโปรแกรมประยุกต์ และปฏิเสธการเข้าถึงตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกความปลอดภัยนี้ทำให้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตสร้างโค้ด "จำลองตัวเอง" ที่อาจทำอันตรายต่อระบบผู้ใช้ปลายทางได้ยากขึ้น สำหรับไคลเอ็นต์อัตโนมัติที่จะเข้าถึงโมเดลวัตถุ VBA ทางการเขียนโปรแกรม ผู้ใช้ที่เรียกใช้โค้ดต้องอนุญาตการเข้าถึงอย่างชัดเจน เมื่อต้องการเปิดใช้การเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปิดกล่องโต้ตอบตั้งค่าความปลอดภัยแมโครจากแท็บนักพัฒนา ใน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ถ้าแท็บนักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Excel คลิกเป็นที่นิยม นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายแท็บแสดงนักพัฒนาใน Ribbon

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก Macro Settings

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ไม่มีคำเตือน และปิดใช้งานแมโครทั้งหมด  คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อถือแมโคร แมโครและการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครทั้งหมดถูกปิดใช้งาน

  • คำเตือนสำหรับการเซ็นชื่อแมโคร ถูกปิดใช้งานแมโคทั้งหมด  นี่คือ การตั้งค่าเริ่มต้น และจะเหมือนกับตัวเลือกปิดใช้งานแมโครทั้งหมด ด้วยการแจ้งให้ทราบ เว้นแต่ว่าถ้าแมโครที่ถูกเซ็นชื่อ โดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโคสามารถเรียกใช้ถ้าคุณมีเชื่อถือผู้ประกาศที่มีอยู่แล้ว ถ้าคุณไม่มีเชื่อถือได้ใน publisher คุณจะได้รับแจ้ง วิธีนี้ คุณสามารถเลือกเปิดใช้งานแมโครที่มีลายเซ็นดังกล่าว หรือผู้ประกาศที่เชื่อถือ แมโคทั้งหมดถูกปิดใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

  • คำเตือนสำหรับแมโครทั้งหมด  คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้แมโครจะปิดใช้งาน แต่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยถ้ารทั้ง ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกเวลาที่จะเปิดใช้งานแมโครเหล่านั้นตามตัวพิมพ์โดยกรณี

  • ไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับแมโคร (ไม่แนะนำ)  คลิกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้แมโครทั้งหมดเพื่อเรียกใช้ ตั้งค่านี้ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณความเสี่ยงต่อการโค้ดที่อาจเป็นอันตราย และไม่แนะนำ

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การตั้งค่าแมโคร

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อถือแมโคร แมโครทั้งหมดในเอกสารและแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครถูกปิดใช้งาน ถ้ามีเอกสารที่ มีแมโคที่คุณเชื่อถือ คุณสามารถวางเอกสารเหล่านั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งเชื่อถือได้รับอนุญาตให้เรียกใช้โดยไม่ต้องการตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ นี่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานแมโคร แต่ต้องการได้รับการเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยว่ามีแมโครอยู่หรือไม่ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเลือกได้ว่าเมื่อใดจะเปิดใช้งานแมโครเหล่านั้นตามแต่กรณี

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล การตั้งค่านี้เหมือนกับตัวเลือก ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ ยกเว้นในกรณีถ้าแมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะสามารถทำงานได้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้นแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือน ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานแมโครที่ถูกเซ็นชื่อหรือเลือกที่จะเชื่อถือผู้ประกาศ แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งเตือน

  • เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (โค้ดที่อาจเป็นอันตราย แนะนำไม่สามารถทำงานได้)  คลิกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้แมโครทั้งหมดเพื่อเรียกใช้ ตั้งค่านี้ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณความเสี่ยงต่อการโค้ดที่อาจเป็นอันตราย และไม่แนะนำ

  • เชื่อถือการเข้าถึงโมเดลวัตถุของโครงการ VBA    การตั้งค่านี้มีไว้สำหรับนักพัฒนาและใช้เพื่อป้องกันโดยตั้งใจหรืออนุญาตการเข้าถึงโมเดลวัตถุ VBA ทางการเขียนโปรแกรมจากไคลเอ็นต์อัตโนมัติใดก็ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การตั้งค่านี้ให้ตัวเลือกความปลอดภัยสำหรับโค้ดซึ่งเขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรม Office ทำงานอัตโนมัติและจัดการทางการเขียนโปรแกรมกับสภาพแวดล้อมและโมเดลวัตถุ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) นี่เป็นการตั้งค่าต่อผู้ใช้งานและต่อโปรแกรมประยุกต์ และปฏิเสธการเข้าถึงตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกความปลอดภัยนี้ทำให้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตสร้างโค้ด "จำลองตัวเอง" ที่อาจทำอันตรายต่อระบบผู้ใช้ปลายทางได้ยากขึ้น สำหรับไคลเอ็นต์อัตโนมัติที่จะเข้าถึงโมเดลวัตถุ VBA ทางการเขียนโปรแกรม ผู้ใช้ที่เรียกใช้โค้ดต้องอนุญาตการเข้าถึงอย่างชัดเจน เมื่อต้องการเปิดใช้การเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปิดกล่องโต้ตอบตั้งค่าความปลอดภัยแมโครจากแท็บนักพัฒนา ใน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ถ้าแท็บนักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ PowerPoint คลิกเป็นที่นิยม นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายแท็บแสดงนักพัฒนาใน Ribbon

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก Macro Settings

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อถือแมโคร แมโครทั้งหมดในเอกสารและแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครถูกปิดใช้งาน ถ้ามีเอกสารที่ มีแมโคที่คุณเชื่อถือ คุณสามารถวางเอกสารเหล่านั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งเชื่อถือได้รับอนุญาตให้เรียกใช้โดยไม่ต้องการตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ นี่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานแมโคร แต่ต้องการได้รับการเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยว่ามีแมโครอยู่หรือไม่ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเลือกได้ว่าเมื่อใดจะเปิดใช้งานแมโครเหล่านั้นตามแต่กรณี

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล การตั้งค่านี้เหมือนกับตัวเลือก ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ ยกเว้นในกรณีถ้าแมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะสามารถทำงานได้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้นแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือน ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานแมโครที่ถูกเซ็นชื่อหรือเลือกที่จะเชื่อถือผู้ประกาศ แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งเตือน

  • เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (โค้ดที่อาจเป็นอันตราย แนะนำไม่สามารถทำงานได้)  คลิกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้แมโครทั้งหมดเพื่อเรียกใช้ ตั้งค่านี้ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณความเสี่ยงต่อการโค้ดที่อาจเป็นอันตราย และไม่แนะนำ

  • เชื่อถือการเข้าถึงโมเดลวัตถุของโครงการ VBA    การตั้งค่านี้มีไว้สำหรับนักพัฒนาและใช้เพื่อป้องกันโดยตั้งใจหรืออนุญาตการเข้าถึงโมเดลวัตถุ VBA ทางการเขียนโปรแกรมจากไคลเอ็นต์อัตโนมัติใดก็ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การตั้งค่านี้ให้ตัวเลือกความปลอดภัยสำหรับโค้ดซึ่งเขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรม Office ทำงานอัตโนมัติและจัดการทางการเขียนโปรแกรมกับสภาพแวดล้อมและโมเดลวัตถุ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) นี่เป็นการตั้งค่าต่อผู้ใช้งานและต่อโปรแกรมประยุกต์ และปฏิเสธการเข้าถึงตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกความปลอดภัยนี้ทำให้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตสร้างโค้ด "จำลองตัวเอง" ที่อาจทำอันตรายต่อระบบผู้ใช้ปลายทางได้ยากขึ้น สำหรับไคลเอ็นต์อัตโนมัติที่จะเข้าถึงโมเดลวัตถุ VBA ทางการเขียนโปรแกรม ผู้ใช้ที่เรียกใช้โค้ดต้องอนุญาตการเข้าถึงอย่างชัดเจน เมื่อต้องการเปิดใช้การเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก Macro Settings

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อถือแมโคร แมโครทั้งหมดในเอกสารและแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครถูกปิดใช้งาน ถ้ามีเอกสารที่ มีแมโคที่คุณเชื่อถือ คุณสามารถวางเอกสารเหล่านั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งเชื่อถือได้รับอนุญาตให้เรียกใช้โดยไม่ต้องการตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ นี่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานแมโคร แต่ต้องการได้รับการเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยว่ามีแมโครอยู่หรือไม่ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเลือกได้ว่าเมื่อใดจะเปิดใช้งานแมโครเหล่านั้นตามแต่กรณี

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล การตั้งค่านี้เหมือนกับตัวเลือก ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ ยกเว้นในกรณีถ้าแมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะสามารถทำงานได้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้นแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือน ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานแมโครที่ถูกเซ็นชื่อหรือเลือกที่จะเชื่อถือผู้ประกาศ แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งเตือน

  • เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (โค้ดที่อาจเป็นอันตราย แนะนำไม่สามารถทำงานได้)  คลิกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้แมโครทั้งหมดเพื่อเรียกใช้ ตั้งค่านี้ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณความเสี่ยงต่อการโค้ดที่อาจเป็นอันตราย และไม่แนะนำ

  • เชื่อถือการเข้าถึงโมเดลวัตถุของโครงการ VBA    การตั้งค่านี้มีไว้สำหรับนักพัฒนาและใช้เพื่อป้องกันโดยตั้งใจหรืออนุญาตการเข้าถึงโมเดลวัตถุ VBA ทางการเขียนโปรแกรมจากไคลเอ็นต์อัตโนมัติใดก็ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การตั้งค่านี้ให้ตัวเลือกความปลอดภัยสำหรับโค้ดซึ่งเขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรม Office ทำงานอัตโนมัติและจัดการทางการเขียนโปรแกรมกับสภาพแวดล้อมและโมเดลวัตถุ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) นี่เป็นการตั้งค่าต่อผู้ใช้งานและต่อโปรแกรมประยุกต์ และปฏิเสธการเข้าถึงตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกความปลอดภัยนี้ทำให้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตสร้างโค้ด "จำลองตัวเอง" ที่อาจทำอันตรายต่อระบบผู้ใช้ปลายทางได้ยากขึ้น สำหรับไคลเอ็นต์อัตโนมัติที่จะเข้าถึงโมเดลวัตถุ VBA ทางการเขียนโปรแกรม ผู้ใช้ที่เรียกใช้โค้ดต้องอนุญาตการเข้าถึงอย่างชัดเจน เมื่อต้องการเปิดใช้การเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การตั้งค่าแมโคร

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อถือแมโคร แมโครทั้งหมดในเอกสารและแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครถูกปิดใช้งาน ถ้ามีเอกสารที่ มีแมโคที่คุณเชื่อถือ คุณสามารถวางเอกสารเหล่านั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งเชื่อถือได้รับอนุญาตให้เรียกใช้โดยไม่ต้องการตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ นี่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานแมโคร แต่ต้องการได้รับการเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยว่ามีแมโครอยู่หรือไม่ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเลือกได้ว่าเมื่อใดจะเปิดใช้งานแมโครเหล่านั้นตามแต่กรณี

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล การตั้งค่านี้เหมือนกับตัวเลือก ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ ยกเว้นในกรณีถ้าแมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะสามารถทำงานได้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้นแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือน ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานแมโครที่ถูกเซ็นชื่อหรือเลือกที่จะเชื่อถือผู้ประกาศ แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งเตือน

  • เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (โค้ดที่อาจเป็นอันตราย แนะนำไม่สามารถทำงานได้)  คลิกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้แมโครทั้งหมดเพื่อเรียกใช้ ตั้งค่านี้ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณความเสี่ยงต่อการโค้ดที่อาจเป็นอันตราย และไม่แนะนำ

  • เชื่อถือการเข้าถึงโมเดลวัตถุของโครงการ VBA    การตั้งค่านี้มีไว้สำหรับนักพัฒนาและใช้เพื่อป้องกันโดยตั้งใจหรืออนุญาตการเข้าถึงโมเดลวัตถุ VBA ทางการเขียนโปรแกรมจากไคลเอ็นต์อัตโนมัติใดก็ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การตั้งค่านี้ให้ตัวเลือกความปลอดภัยสำหรับโค้ดซึ่งเขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรม Office ทำงานอัตโนมัติและจัดการทางการเขียนโปรแกรมกับสภาพแวดล้อมและโมเดลวัตถุ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) นี่เป็นการตั้งค่าต่อผู้ใช้งานและต่อโปรแกรมประยุกต์ และปฏิเสธการเข้าถึงตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกความปลอดภัยนี้ทำให้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตสร้างโค้ด "จำลองตัวเอง" ที่อาจทำอันตรายต่อระบบผู้ใช้ปลายทางได้ยากขึ้น สำหรับไคลเอ็นต์อัตโนมัติที่จะเข้าถึงโมเดลวัตถุ VBA ทางการเขียนโปรแกรม ผู้ใช้ที่เรียกใช้โค้ดต้องอนุญาตการเข้าถึงอย่างชัดเจน เมื่อต้องการเปิดใช้การเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปิดกล่องโต้ตอบตั้งค่าความปลอดภัยแมโครจากแท็บนักพัฒนา ใน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ถ้าแท็บนักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Word คลิกเป็นที่นิยม นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายแท็บแสดงนักพัฒนาใน Ribbon

ด้านบนของหน้า

ศูนย์ความเชื่อถือจะช่วยป้องกันฉันจากแมโครที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างไร

ก่อนเปิดใช้งานแมโครในเอกสาร ศูนย์ความเชื่อถือจะตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

 • แมโครที่ถูกเซ็นชื่อ โดยนักพัฒนาด้วยการลายเซ็นดิจิทัล

 • ลายเซ็นดิจิทัลถูกต้อง

 • ลายเซ็นดิจิทัลนี้เป็นลายเซ็นปัจจุบัน (ยังไม่หมดอายุ)

 • ใบรับรองเกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัลถูกออก โดยการเชื่อถือรับรอง (CA)

 • นักพัฒนาที่เซ็นชื่อแมโครคือการผู้เผยแพร่ที่น่าเชื่อถือ

ถ้าศูนย์ความเชื่อถือตรวจพบปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น แมโครจะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น และแถบข้อความจะปรากฏเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าแมโครอาจไม่ปลอดภัย

แถบข้อความ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานแมโคร ให้คลิก ตัวเลือก บนแถบข้อความ กล่องโต้ตอบความปลอดภัยจะเปิดขึ้น โปรดดูส่วนถัดไปสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับแมโครและความปลอดภัย

หมายเหตุ: ใน Microsoft Office Outlook 2007 และ Microsoft Office Publisher 2007 การแจ้งเตือนความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบ ไม่ได้อยู่ในแถบข้อความ

ด้านบนของหน้า

คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถามว่าฉันต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแมโคร ฉันควรทำอย่างไร

เมื่อกล่องโต้ตอบตัวเลือกความปลอดภัยปรากฏขึ้น คุณสามารถเปิดใช้งานแมโครหรือจะปล่อยให้แมโครนั้นปิดใช้งาน คุณควรเปิดใช้งานแมโครเมื่อคุณแน่ใจว่าแมโครนั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้

ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า มาจากแหล่งเชื่อถือเอกสารและแมโคร และมีลายเซ็นถูกต้อง และคุณไม่ต้องการได้รับแจ้งเกี่ยวกับเหล่านั้นอีกครั้ง แทนที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือเริ่มต้นเพื่อความปลอดภัยน้อยแมโครตั้งค่าความปลอดภัย คุณสามารถคลิเชื่อถือเอกสารทั้งหมดจากผู้ประกาศนี้ ในกล่องโต้ตอบการรักษาความปลอดภัย เพิ่มผู้ประกาศลงในรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ของคุณในศูนย์ความเชื่อถือ ซอฟต์แวร์ทั้งหมดจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ในกรณีที่แมโครที่ไม่มีลายเซ็นที่ถูกต้อง แต่คุณเชื่อถือได้ และไม่ต้องการได้รับแจ้งอีก แทนที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือเริ่มต้นเพื่อความปลอดภัยน้อยแมโครตั้งค่าความปลอดภัย ได้ดียิ่งขึ้นเมื่อต้องการย้ายเอกสารไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งเชื่อถือได้รับอนุญาตให้เรียกใช้โดยไม่ต้องการตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

กล่องโต้ตอบ ความปลอดภัย จะอธิบายปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้และให้คำแนะนำว่าคุณควรหรือไม่ควรทำอะไรในแต่ละกรณี

ปัญหา

คำแนะนำ

ไม่มีการเซ็นชื่อแมโคร     เนื่องจากแมโครจะไม่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล ระบบไม่ตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของ publisher แมโคร ดังนั้น นั้นไม่ได้เพื่อตรวจสอบว่า แมโคปลอดภัย หรือไม่

ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานแมโครที่ไม่มีลายเซ็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแมโครนั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ คุณยังสามารถทำงานในเอกสารของคุณได้แม้ว่าจะไม่ได้เปิดใช้งานแมโครก็ตาม

ลายเซ็นแมโครจะไม่น่าเชื่อถือ     แมโครคืออาจไม่ปลอดภัย เนื่องจากแมโครที่มีลายเซ็น ลายเซ็นถูกต้อง และคุณไม่ได้เลือกที่จะเชื่อถือ publisher ที่เซ็นชื่อแมโคร

คุณสามารถลองอย่างชัดเจนความเชื่อถือ publisher แมโคร ด้วยการคลิกเชื่อถือเอกสารทั้งหมดจากผู้ประกาศนี้ ในกล่องโต้ตอบการรักษาความปลอดภัย ตัวเลือกนี้ปรากฏก็ต่อเมื่อลายเซ็นถูกต้อง คลิกตัวเลือกนี้เพิ่มผู้ประกาศลงในรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ของคุณในศูนย์ความเชื่อถือ

ลายเซ็นแมโครจะไม่ถูกต้อง     แมโครคืออาจไม่ปลอดภัย เนื่องจากแมโครที่มีลายเซ็น และลายเซ็นไม่ถูกต้อง

เราขอแนะนำว่า คุณไม่ต้องเปิดใช้งานแมโครที่ มีลายเซ็นที่ไม่ถูกต้อง เหตุผลที่เป็นไปได้หนึ่งลายเซ็นถูกต้องได้ว่า จะถูกเปลี่ยนแปลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีการแจ้งให้ทราบถ้า ลายเซ็นดิจิทัลจะเชื่อถือ

ลายเซ็นแมโครหมดอายุแล้ว     แมโครคืออาจไม่ปลอดภัย เนื่องจากแมโครที่มีลายเซ็น และลายเซ็นหมดอายุแล้ว

ก่อนเปิดใช้งานแมโครที่มีลายเซ็นหมดอายุ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแมโครมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ถ้าก่อนหน้านี้คุณใช้เอกสารนี้ได้โดยไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัยใดๆ การเปิดใช้งานแมโครก็อาจมีความเสี่ยงน้อยลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×