การเปิดหรือปิดใช้งานหมายเลขสัปดาห์ในมุมมองเดือนและตัวนำทางวันที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเลขสัปดาห์สามารถปรากฏในมุมมองเดือนปฏิทินและบนตัวนำทางวันที่ใน แถบรายการที่ต้องทำ หมายเลขสัปดาห์จะเริ่มต้นใหม่เมื่อเริ่มปีใหม่ของแต่ละปี ตามค่าเริ่มต้นแล้ว หมายเลขสัปดาห์จะถูกปิดใช้งานไว้

ตัวนำทางวันที่ใน แถบรายการที่ต้องทำ ที่มีและไม่มีหมายเลขวันที่

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดใช้งานหมายเลขสัปดาห์ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. คลิก ปฏิทิน

  3. ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงผล ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงหมายเลขสัปดาห์ใน มุมมองเดือน และ ตัวนำทางวันที่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×