การเปิดหรือปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์ม คุณสามารถระบุให้ผู้ใช้สามารถใช้ลายเซ็นดิจิทัลได้หรือไม่เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบของคุณ คุณสามารถใช้ลายเซ็นดิจิทัลด้วยเหตุผลหลายประการที่เหมือนกับที่คุณเซ็นเอกสารที่เป็นกระดาษ ลายเซ็นดิจิทัลใช้เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลดิจิทัล  เช่นแม่แบบฟอร์ม ฟอร์ม ข้อความอีเมล และเอกสาร โดยใช้การเข้ารหัสลับของคอมพิวเตอร์ เมื่อฟอร์มถูกเซ็นชื่อ ฟอร์มทั้งฟอร์มหรือบางส่วนที่ถูกเซ็นชื่อจะไม่สามารถมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ทำให้ลายเซ็นไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ: ถ้าเทมเพลตฟอร์มถูกออกแบบมาโดยยึดตาม XML Schema คุณสามารถเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลเทมเพลตฟอร์ถ้า XML Schema มีโหนที่อยู่ในลายเซ็นดิจิทัล XML World Wide Web Consortium (W3C) Namespace เท่านั้น

ในบทความนี้

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

เปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้ฟอร์มที่มีทั้งหมด

เปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้ส่วนหนึ่งของฟอร์ม

ปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัล

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณสร้างเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลงในฟอร์มทั้งหมด หรือเฉพาะส่วนของฟอร์มนั้น ในMicrosoft Office InfoPath 2007 คุณสามารถเลือกการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เทมเพลตฟอร์มเบราว์เซอร์กันเป็นเทมเพลตฟอร์มที่ออกแบบใน InfoPath โดยใช้โหมดความเข้ากันได้ที่เฉพาะเจาะจง เทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์สามารถเบราว์เซอร์เปิดใช้งานเมื่อได้รับการประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ InfoPath Forms Services ในเทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ คุณสามารถเปิดใช้ลายเซ็นดิจิทัลที่จะเพิ่มไปยังส่วนของฟอร์มที่ผู้ใช้กรอกเฉพาะเจาะจงเท่านั้น เมื่อคุณเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลสำหรับส่วนต่าง ๆ ของฟอร์ม ลายเซ็นที่นำไปใช้กับข้อมูลในส่วนเหล่านั้นเฉพาะของฟอร์มเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลเพื่อที่ผู้ใช้จะสามารถเซ็นชื่อทั้งฟอร์ม

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

 2. ภายใต้ ประเภท ให้คลิก ลายเซ็นดิจิทัล จากนั้นให้คลิก เปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลสำหรับทั้งฟอร์ม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ตัวเลือก เปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลสำหรับทั้งฟอร์ม จะไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์สนับสนุนลายเซ็นดิจิทัลสำหรับส่วนที่เฉพาะเจาะจงของแม่แบบฟอร์มเท่านั้น ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเลือกความเข้ากันได้สำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณหลังจากเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัล คุณควรเรียกใช้ตัวตรวจสอบการออกแบบเพื่อตรวจสอบว่าตัวเลือกลายเซ็นดิจิทัลถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตรวจสอบการออกแบบในส่วน ดูเพิ่มเติม

 3. ถ้าถูกออกแบบเทมเพลตฟอร์ โดยยึดตามฐานข้อมูล ริการเว็บ หรือ XML Schema ที่ประกอบด้วยลายเซ็นดิจิทัล namespace คลิกเลือก XPath รูปปุ่ม เพื่อระบุกลุ่มในแหล่งข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในลายเซ็น กลุ่มต้องเป็นส่วนหนึ่งของ namespace ลายเซ็นดิจิทัล

  หมายเหตุ: ถ้าคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มที่ไม่ได้ยึดตามฐานข้อมูล บริการบนเว็บ หรือ XML Schema ที่มี Namespace ลายเซ็นดิจทัล ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งาน ในกรณีนี้ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 5

 4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่คุณต้องการเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัล แล้วคลิก ตกลง

 5. ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้เซ็นชื่อฟอร์มก่อนที่จะส่งฟอร์ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พร้อมท์ผู้ใช้ให้เซ็นชื่อบนฟอร์มถ้าฟอร์มจะถูกส่งโดยไม่มีลายเซ็น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณยังไม่ได้เปิดใช้งานการส่งฟอร์มสำหรัแม่แบบฟอร์ม คุณต้องทำดังกล่าวหลังจากที่คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลเพื่อที่ผู้ใช้จะสามารถเซ็นชื่อบางส่วนของฟอร์ม

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

 2. ภายใต้ ประเภท ให้คลิก ลายเซ็นดิจิทัล จากนั้นให้คลิก เปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลสำหรับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในฟอร์ม

 3. คลิก เพิ่ม

 4. ในกล่องโต้ตอบ ชุดข้อมูลที่สามารถเซ็นชื่อได้ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับส่วนของแม่แบบฟอร์มที่คุณต้องการเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัล

  เคล็ดลับ: ชื่อคุณใช้ไม่สามารถประกอบด้วยช่องว่าง

 5. คลิกเลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่องเขตข้อมูลและกลุ่มที่จะเซ็นชื่อ

 6. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่คุณต้องการเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัล แล้วคลิก ตกลง

 7. ภายใต้ ตัวเลือกลายเซ็น ในกล่องโต้ตอบ ชุดข้อมูลที่สามารถเซ็นชื่อได้ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการอนุญาตเพียงลายเซ็นเดียวสำหรับส่วนนี้ของแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก อนุญาตเพียงลายเซ็นเดียว

  • เมื่อต้องการอนุญาตหลายลายเซ็นที่เป็นอิสระต่อกัน และสามารถเพิ่มหรือเอาออกโดยไม่มีผลกระทบต่อลายเซ็นอื่น ให้คลิก ลายเซ็นทั้งหมดเป็นอิสระต่อกัน (เซ็นชื่อร่วมกัน)

  • เมื่อต้องการอนุญาตหลายลายเซ็นที่เซ็นชื่อบนลายเซ็นก่อนหน้า ให้คลิก แต่ละลายเซ็นจะเซ็นชื่อบนลายเซ็นก่อนหน้า (เซ็นชื่อย้อนหลัง)

 8. ในกล่อง ข้อความยืนยันลายเซ็น ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดงต่อผู้ใช้เมื่อผู้ใช้เซ็นชื่อในส่วนนี้ของฟอร์ม จากนั้นให้คลิก ตกลง สองครั้ง

 9. ในแม่แบบฟอร์ม ให้กำหนดความสัมพันธ์ส่วนของแม่แบบฟอร์มที่คุณเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลกับส่วน

  วิธีการมีดังนี้

  1. วางเคอร์เซอร์ของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกส่วน

  2. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

  3. ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เพิ่มตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูล คลิกขวาเขตข้อมูล จากนั้น คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการผูกเขตข้อมูลนี้

   • การเพิ่มส่วนที่ถูกผูกไว้กับกลุ่ม คลิกขวากลุ่ม แล้ว คลิ กส่วนที่ มีตัวควบคุม

    หมายเหตุ: ถ้าเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่คุณระบุเป็นการทำซ้ำ คุณต้องเลือกกลุ่มไม่ใช่การทำซ้ำที่มีเขตข้อมูลหรือกลุ่มนั้น

 10. ในแม่แบบฟอร์ม ให้คลิกสองครั้งที่ป้ายชื่อ ส่วน ใต้ส่วนที่มีส่วนหรือตัวควบคุมอื่นที่คุณเพิ่งแทรก

 11. คลิกแท็บ ลายเซ็นดิจิทัล

 12. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้เซ็นชื่อแบบดิจิทัลบนส่วนนี้ได้

 13. ในกล่อง เซ็นชื่อข้อมูลต่อไปนี้ในฟอร์มเมื่อมีการเซ็นชื่อส่วนนี้ ให้คลิกชื่อของส่วนที่คุณได้สร้างลายเซ็นดิจิทัลไว้ในขั้นตอนที่ 4

 14. เมื่อต้องการเแสดงลายเซ็นในส่วนที่เพิ่มลายเซ็นลงไป ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงลายเซ็นในส่วน

 15. เมื่อต้องการสร้างตัวควบคุมในส่วนแบบอ่านอย่างเดียวเมื่อถูกเซ็นชื่อแล้ว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อเซ็นชื่อ ให้ทำตัวควบคุมเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

ด้านบนของหน้า

ปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัล

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

 2. ภายใต้ ประเภท ให้คลิก ลายเซ็นดิจิทัล จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลสำหรับแม่แบบฟอร์มทั้งหมด ให้คลิก ไม่ต้องเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัล

  • เมื่อต้องการปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลสำหรับส่วนที่เฉพาะเจาะจงในฟอร์ม ให้คลิก เปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลสำหรับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในฟอร์ม คลิกส่วนของแม่แบบฟอร์มในรายการ ข้อมูลในฟอร์มที่สามารถเซ็นชื่อได้ ที่คุณต้องการปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัล จากนั้นให้คลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×