การเปิดหรือปิดใช้งานตัวแบ่งย่อหน้าในตัวควบคุม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเปิดใช้งานตัวแบ่งย่อหน้าสำหรับกล่องข้อความหรือกล่อง Rich Text อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างย่อหน้าใหม่ของข้อความ เมื่อผู้ใช้กำลังพิมพ์ข้อมูลลงในตัวควบคุม

  1. คลิกขวาที่ตัวควบคุมที่คุณต้อง การเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการแบ่งย่อหน้า แล้ว คลิกคุณสมบัติตัวควบคุม บนเมนูทางลัด

  2. คลิกแท็บ แสดง

  3. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดใช้งานตัวแบ่งย่อหน้า ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวแบ่งย่อหน้า

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณไม่สามารถปิดใช้งานตัวแบ่งย่อหน้าสำหรับกล่องข้อความแบบหลายบรรทัดหรือกล่อง Rich Text

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×