การเปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งให้ทราบของการส่งข้อความส่วนรวม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อความอีเมลหรือข้อความ SMS อัตโนมัติสามารถแจ้งเตือนคุณเมื่อมีสายที่ไม่ได้รับหรือเมื่อมีข้อความเสียงเข้ามาใหม่ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว จะมีการเปิดใช้งานการแจ้งให้ทราบว่ามีสายที่ไม่ได้รับด้วยข้อความอีเมล โดยจะส่งไปยัง กล่องจดหมายเข้า ของคุณ สำหรับการแจ้งให้ทราบด้วยข้อความ SMS ซึ่งจะส่งไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณนั้น จำเป็นต้องทำการตั้งค่าหนึ่งครั้ง คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนว่ามีสายที่ไม่ได้รับได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้ในMicrosoft Exchange Server 2010 หรือบัญชีผู้ใช้ Exchange Server 2007 ส่งข้อความแบบรวมจะถูกเปิดใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ การสนับสนุนข้อความ (SMS) ข้อความจำเป็นต้องใช้ Exchange Server 2010

การเปิดใช้งานและการปิดใช้งานการแจ้งให้ทราบว่ามีสายที่ไม่ได้รับ

การส่งข้อความส่วนรวมที่มีบัญชีผู้ใช้ Exchange Server 2010

หมายเหตุ: ตัวเลือกข้อความเสียงที่พบใน Microsoft Outlook 2010 ยังสามารถใช้งานได้ใน Outlook Web App (OWA) ด้วยเช่นกัน

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก จัดการข้อความเสียง

หมายเหตุ: หลังจากที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณเปิดขึ้น คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ระบุข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบสำหรับ OWA

 1. ภายใต้ การแจ้งให้ทราบ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อความอีเมลไปยัง 'กล่องจดหมายเข้า' ของฉันเมื่อฉันไม่ได้รับโทรศัพท์

เมื่อต้องการรับการแจ้งเตือนด้วยข้อความ SMS คุณจำเป็นต้องตั้งค่าคุณลักษณะนี้ก่อน

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก จัดการข้อความเสียง

หมายเหตุ: หลังจากที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณเปิดขึ้น คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ระบุข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบสำหรับ OWA

 1. ภายใต้ การแจ้งให้ทราบ ให้คลิก ตั้งค่าการแจ้งให้ทราบ

 2. ในกล่องโต้ตอบ การส่งข้อความ ในรายการ ตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิกประเทศหรือภูมิภาคที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจดทะเบียนไว้

 3. ใน ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ให้คลิกผู้ให้บริการของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 4. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

ระบบจะส่งรหัสผ่านในรูปของข้อความ SMS ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

 1. ป้อนรหัสผ่าน แล้วคลิก สิ้นสุด

ในขณะนี้ คุณสามารถเลือกให้ทำการส่งการแจ้งให้ทราบด้วยข้อความ SMS ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้แล้ว

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือผู้ให้บริการ ให้คลิก ฉันต้องการแก้ไขการตั้งค่าการแจ้งให้ทราบของฉัน

เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงการแจ้งให้ทราบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึก ใน OWA

การส่งข้อความส่วนรวมที่มีบัญชีผู้ใช้ Exchange Server 2007

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก จัดการข้อความเสียง

 3. คลิกแท็บ ข้อความเสียง

 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อความอีเมลไปยัง 'กล่องจดหมายเข้า' ของฉันเมื่อฉันไม่ได้รับโทรศัพท์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×