การเปิดหรือปิดใช้งานการทำรายการข้อมูลในเซลล์ให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

Microsoft Office Excel ทำให้รายการข้อความที่คุณเริ่มต้นพิมพ์ในคอลัมน์ข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ — ถ้าตัวอักษรสองสามตัวแรกที่คุณพิมพ์ตรงกันกับรายการที่มีอยู่แล้วในคอลัมน์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องการหยุดการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ คุณสามารถปิดตัวเลือกนี้ได้

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก ขั้นสูง จากนั้นภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับค่าในเซลล์ เพื่อเปิดหรือปิดตัวเลือกนี้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×