การเปิดหรือปิดใช้งานการทำรายการข้อมูลในเซลล์ให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Office Excel ทำให้รายการข้อความที่คุณเริ่มต้นพิมพ์ในคอลัมน์ข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ — ถ้าตัวอักษรสองสามตัวแรกที่คุณพิมพ์ตรงกันกับรายการที่มีอยู่แล้วในคอลัมน์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องการหยุดการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ คุณสามารถปิดตัวเลือกนี้ได้

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. คลิก ขั้นสูง จากนั้นภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับค่าในเซลล์ เพื่อเปิดหรือปิดตัวเลือกนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×