การเปิดหรือปิดใช้งานการตรวจการสะกด

ขณะที่คุณกำลังพิมพ์ และเกิดการพิมพ์คำที่ผิดพลาดลงไป คุณจะเห็นเส้นใต้หยักสีแดงปรากฏขึ้น

คำที่สะกดผิดสองสามคำ

แม้ว่าคุณจะสามารถแก้ไขคำที่สะกดผิดนั้นได้ แต่คุณก็อาจสูญเสียความต่อเนื่องในการทำงาน และกระทบต่อความคิดที่หลั่งไหลออกมาของคุณได้ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน คุณสามารถปิดใช้งานการตรวจการสะกด แล้งทำการตรวจการสะกดด้วยตนเองเมื่อคุณทำการเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว วิธีการมีดังนี้

คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร ล้างกล่อง ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ แล้วคลิก ตกลง

ตัวเลือกการตรวจการสะกดขณะพิมพ์

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตรวจการสะกดกลับคืนมา ให้ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น แล้วเลือกกล่อง ตรวจการสะกดขณะพิมพ์

เมื่อต้องการตรวจการสะกดด้วยตนเอง ให้คลิก รีวิว > การสะกดและไวยากรณ์

คำสั่งการสะกดและไวยากรณ์

อย่าลืมเรียกใช้การตรวจการสะกด เนื่องจากข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดผิดอาจลดความน่าเชื่อถือของสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อออกไปได้ โดยเฉพาะเมื่อหัวหน้าของคุณ คุณครูของคุณ หรือบุคคลในฝ่ายทรัพยากรบุคคลเห็นข้อผิดพลาดนั้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×