การเปิดหรือปิดใช้งานการจัดรูปแบบ Rich-Text เต็มรูปแบบในกล่อง Rich Text

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณเปิดใช้งานการจัดรูปแบบ Rich-Text สำหรับกล่อง Rich Text ผู้ใช้สามารถใช้ตัวเลือกที่หลากหลายเพื่อจัดรูปแบบข้อความที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมนั้น ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถนำแบบอักษรหรือลักษณะอักขระอื่นไปใช้กับข้อความภายในกล่อง Rich Text หรือแม้แต่แทรกตารางลงในกล่อง Rich Text ได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือก ผู้ใช้ยังอาจสามารถเชื่อมโยงหรือฝังรูปภาพลงในกล่อง Rich Text ได้ การฝังรูปภาพจะเก็บรูปภาพไว้เป็นส่วนหนึ่งของฟอร์ม และเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าผู้ใช้ของคุณไม่จำเป็นต้องปรับปรุงรูปภาพ การเชื่อมโยงไปยังรูปภาพจะเก็บรูปภาพนั้นไว้ภายนอกฟอร์ม และเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าถ้าคุณคิดว่า ผู้ใช้ของคุณจำเป็นต้องปรับปรุงรูปภาพที่มีการเชื่อมโยงใหม่ หรือถ้าคุณต้องการลดขนาดแฟ้มของฟอร์มที่มีการกรอกสมบูรณ์แล้ว ถ้าผู้ใช้เชื่อมโยงกับรูปภาพ ผู้ใช้ต้องสามารถเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มต้นฉบับของรูปภาพได้ มิฉะนั้น รูปภาพจะไม่ปรากฏในกล่อง Rich Text

  1. คลิกขวาที่กล่อง Rich Text ที่คุณต้องการเปิดหรือปิดใช้งานการจัดรูปแบบ Rich-Text เต็มรูปแบบ แล้วคลิก คุณสมบัติ กล่อง Rich Text บนเมนูทางลัด

  2. คลิกแท็บ แสดง

  3. เมื่อต้องการเปิดใช้งานการจัดรูปแบบ Rich-Text เต็มรูปแบบสำหรับกล่อง Rich Text ที่เลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Rich Text เต็มรูปแบบ (เช่น รูป ตาราง และอื่นๆ) แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการทำให้ผู้ใช้สามารถฝังรูปภาพไว้ภายในกล่อง Rich Text ได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รูปฝังตัว

    • เมื่อต้องการให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงกับรูปภาพจากกล่อง Rich Text ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รูปที่มีการเชื่อมโยง

    • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แทรกรูปภาพชนิดใดก็ตามลงในกล่อง Rich Text ได้ ให้ล้างทั้งกล่องกาเครื่องหมาย รูปฝังตัว และ รูปที่มีการเชื่อมโยง

  4. เมื่อต้องการปิดใช้งานการจัดรูปแบบ Rich-Text เต็มรูปแบบสำหรับกล่อง Rich Text ที่เลือก ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย Rich Text เต็มรูปแบบ (เช่น รูป ตาราง และอื่นๆ)

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ การจัดรูปแบบ Rich-Text บางส่วน และรูปฝังตัวจะไม่ได้รับการสนับสนุน ถ้าคุณมองเห็นข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการตั้งค่า Rich-Text ที่ไม่เข้ากันในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการตั้งค่าความเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เท่านั้น ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ กล่อง Rich Text การกระทำดังกล่าวจะเป็นการเลือกการตั้งค่า Rich-Text ที่ถูกต้องให้แก่คุณโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×