การเปิดหรือปิดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณพิมพ์เครื่องหมายดอกจันหรือตัวเลข1, Word รู้ว่า คุณกำลังพยายามเริ่มรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข คุณสามารถปิดฟีเจอร์การรับรู้รายการโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ถ้าคุณปิดใช้งานฟีเจอร์ และสร้างรายการของคุณด้วยตนเอง คุณไม่สามารถเลือก และเปลี่ยนแปลงรายการทั้งหมดในครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเลือกรายการ และเปลี่ยนสีของตัวเลขทั้งหมดในครั้งเดียว

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก การพิสูจน์อักษร

  3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

  4. ภายใต้นำไปใช้ขณะพิมพ์ เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ หรือกล่องกาเครื่องหมายใส่ลำดับเลขอัตโนมัติ

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

  2. คลิก การพิสูจน์อักษร

  3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

  4. ภายใต้นำไปใช้ขณะพิมพ์ เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ หรือกล่องกาเครื่องหมายใส่ลำดับเลขอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเปิด หรือ ปิดการจัดรูปแบบอัตโนมัติของสิ่งต่าง ๆ เช่นเครื่องหมายยัติภังค์ และเส้นประ เศษส่วน เชื่อมโยงหลายมิติ และเครื่องหมายอัญประกาศ ดูกำหนดค่าหรือปิดข้อความอัตโนมัติที่จัดรูปแบบ (จัดรูปแบบอัตโนมัติ)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×