การเปิดหรือปิดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณพิมพ์เครื่องหมายดอกจัน หรือ1, Word รู้ว่า คุณกำลังพยายามเริ่มรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข คุณสามารถปิดฟีเจอร์การรับรู้รายการโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ถ้าคุณปิดใช้งานฟีเจอร์ และสร้างรายการของคุณด้วยตนเอง คุณไม่สามารถเลือก และเปลี่ยนแปลงรายการทั้งหมดในครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเลือกรายการ และเปลี่ยนสีของตัวเลขทั้งหมดในครั้งเดียว

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก การพิสูจน์อักษร

  3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

  4. ภายใต้นำไปใช้ขณะพิมพ์ เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ หรือกล่องกาเครื่องหมายใส่ลำดับเลขอัตโนมัติ และคลิกตกลง

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

  2. คลิก การพิสูจน์อักษร

  3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

  4. ภายใต้นำไปใช้ขณะพิมพ์ เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ หรือกล่องกาเครื่องหมายใส่ลำดับเลขอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเปิด หรือ ปิดการจัดรูปแบบอัตโนมัติของสิ่งต่าง ๆ เช่นเครื่องหมายยัติภังค์ และเส้นประ เศษส่วน ไฮเปอร์ลิงก์ และเครื่องหมายอัญประกาศ ดูกำหนดค่าหรือปิดข้อความอัตโนมัติที่จัดรูปแบบ (จัดรูปแบบอัตโนมัติ)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×