การเปิดหรือปิดพร้อมท์โปรไฟล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อมีหลายโปรไฟล์ คุณสามารถกำหนดค่าMicrosoft Outlook 2010 เพื่อพร้อมท์เมื่อเริ่มOutlook เพื่อเลือกโปรไฟล์ที่จะใช้ ถ้าพร้อมท์โปรไฟล์ปิด โปรไฟล์เริ่มไว้

  1. ออกจาก Outlook

  2. ใน แผงควบคุม ให้คลิกหรือคลิกสองครั้งที่ จดหมาย

จดหมาย ในแผงควบคุมอยู่ที่ใด

จดหมาย ปรากฏในตำแหน่งที่ตั้งแผงควบคุมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Microsoft ระบบปฏิบัติการ Windows มุมมองแผงควบคุมที่เลือก ว่าระบบปฏิบัติการ 32 หรือ 64 บิตหรือรุ่นOutlook 2010 ถูกติดตั้งเท่า นั้น

วิธีที่ง่ายที่สุดในการระบุตำแหน่ง จดหมาย คือ ให้เปิด แผงควบคุม ใน Windows จากนั้นในกล่อง ค้นหา ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง ให้พิมพ์ จดหมาย ใน แผงควบคุม ของ Windows XP ให้พิมพ์ จดหมาย ในกล่อง ที่อยู่

หมายเหตุ:  ไอคอน จดหมาย จะปรากฏขึ้นหลังจาก Outlook เริ่มทำงานเป็นครั้งแรก

  1. คลิกที่ แสดงโปรไฟล์

  2. ภายใต้ เมื่อเริ่ม Microsoft Outlook ให้ใช้โปรไฟล์นี้ ให้คลิก พร้อมท์โปรไฟล์ที่จะใช้ หรือ ใช้โปรไฟล์นี้เสมอ

    คำสั่งพร้อมท์โปรไฟล์ที่จะใช้ในกล่องโต้ตอบ จดหมาย

  3. เมื่อ Outlook เริ่ม ให้คลิกโปรไฟล์ที่คุณต้องการใช้ในรายการ ชื่อโปรไฟล์

เคล็ดลับ: เมื่อคุณใช้หลายโปรไฟล์ มีอยู่โดยปกติแล้วโปรไฟล์หนึ่งที่คุณใช้บ่อยที่สุด โปรไฟล์สามารถถูกกำหนดเป็นโปรไฟล์เริ่มต้นในรายการชื่อโปรไฟล์ เมื่อรายการปรากฏขึ้น คลิกตกลง เพื่อใช้โปรไฟล์เริ่มต้น หรือคลิกค่าอื่นในรายการ

การตั้งค่าโปรไฟล์เริ่มต้น

  1. ในกล่องโต้ตอบ เลือกโปรไฟล์ ในรายการ ชื่อโปรไฟล์ ให้คลิกโปรไฟล์ที่คุณต้องการเลือกเป็นโปรไฟล์เริ่มต้น

กล่องโต้ตอบ เลือกโปรไฟล์

  1. คลิก ตัวเลือก จากนั้น ภายใต้ ตัวเลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งค่าเป็นโปรไฟล์เริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×