การเปิดหรือปิดการตั้งค่าแป้นพิมพ์ที่ถูกต้อง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณลักษณะนี้จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณกำลังใช้งาน Microsoft Office รุ่นภาษาเกาหลี หรือเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office Multi-Language Pack 2007 นอกจากนี้ คุณต้องเปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับภาษาเกาหลีผ่าน Microsoft Office Language Settings ด้วย

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  2. บนแท็บ แก้ไขอัตโนมัติ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แก้ไขการตั้งค่าแป้นพิมพ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×