การเปิดหรือบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบแฟ้มอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft PowerPoint 2010 มีช่วงของชนิดไฟล์ที่คุณสามารถบันทึกเป็น เช่น Jpeg (.jpg), ไฟล์ Portable Document Format (.pdf) จเอง (.html), OpenDocument Presentation (.odp), และแม้แต่เป็นวิดีโอ หรือภาพยนตร์ (และอื่น ๆ) ได้

คุณยังสามารถเปิดรูปแบบไฟล์อื่นต่าง ๆ กับPowerPoint 2010 เช่นงานนำ เสนอ OpenDocument จเอง และชนิดไฟล์อื่น ๆ

หมายเหตุ: 

 • PowerPoint 2010 ไม่สนับสนุนการบันทึกไปยัง PowerPoint 95 และเวอร์ชันก่อนหน้าไฟล์รูปแบบ

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าไฟล์รูปแบบจะพร้อมใช้งานเพื่อให้คุณสามารถบันทึกเป็น หรือเปิดในPowerPoint 2010 ดูรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint 2010

 • เมื่อต้องการศึกษาวิธีการบันทึกงานนำเสนอลงในซีดีหรือการส่งงานนำเสนอไปยังบุคคลที่ไม่มี PowerPoint ให้ดู การบรรจุงานนำเสนอลงในซีดี

 • เมื่อเปิดหรือบันทึกเอกสารในรูปแบบ Open Document Presentation (.odp) การจัดรูปแบบบางอย่างอาจสูญหายไปและลักษณะการทำงานของคุณลักษณะบางอย่างอาจถูกจำกัดหรือไม่สามารถใช้งานได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

บันทึกงานนำเสนอเป็นรูปแบบแฟ้มอื่น

เปิดงานนำเสนอในรูปแบบแฟ้มอื่น

บันทึกงานนำเสนอเป็นรูปแบบแฟ้มอื่น

 1. ในPowerPoint 2010 เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการบันทึกในรูปแบบไฟล์อื่น

 2. คลิกแท็บ แฟ้ม

 3. คลิก บันทึกเป็น

 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ใส่ชื่อใหม่สำหรับงานนำเสนอ หรือไม่ต้องทำสิ่งใดเพื่อยอมรับชื่อแฟ้มที่แนะนำ

 5. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบแฟ้มที่คุณต้องการ แล้วคลิก บันทึก

  บันทึกเป็นแฟ้มใน PowerPoint 2010

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบไฟล์ ดูรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint 2010

  สิ่งสำคัญ: 

  • ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอของคุณPowerPoint 2010 การจัดรูปแบบไฟล์ PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้านี้ จัดรูปแบบและฟีเจอร์ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อPowerPoint 2010 อาจไม่ถูกเก็บรักษาไว้

เปิดงานนำเสนอในรูปแบบแฟ้มอื่น

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก เปิด

 3. ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกโฟลเดอร์ ไดรฟ์ สื่อแบบถอดได้ (เช่น แฟลชไดรฟ์ ซีดี หรือดีวีดี) หรือตำแหน่งที่ตั้งบนอินเทอร์เน็ตที่มีแฟ้มที่คุณต้องการเปิด

 4. คลิก All PowerPoint Presentations และเลือก All Files

  เคล็ดลับ: ตามค่าเริ่มต้น แฟ้มที่คุณเห็นในกล่องโต้ตอบ เปิด คือแฟ้มงานนำเสนอ PowerPoint

  เปิดแฟ้ม PowerPoint 2010

 5. ค้นหาตำแหน่งและคลิกแฟ้ม แล้วคลิก เปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×