การเปิดหรือการแก้ไขแฟ้มในไลบรารี SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

วิธีที่คุณเลือกที่จะเปิดหรือแก้ไขแฟ้มในไลบรารีบนไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการทำอะไรกับแฟ้มและวิธีการที่ไลบรารีถูกตั้งค่า ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแค่เปิดแฟ้มเพื่ออ่าน หรือคุณอาจต้องการทำการแก้ไขด้วย

ในบทความนี้

ภาพรวม

เปิดไฟล์จากไซต์ SharePoint

เช็คเอาท์ไฟล์จากโปรแกรม Office

แก้ไขไฟล์ โดยการเปิดจากไซต์ SharePoint

แก้ไขไฟล์ โดยการเปิดจากโปรแกรม Office

ภาพโดยรวม

ถ้าคุณเปิดแฟ้มขณะที่คุณกำลังเรียกดูผ่านไลบรารีบนไซต์ SharePoint โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ที่สร้างแฟ้มนั้นจะแสดงข้อความซึ่งถามคุณว่าต้องการเปิดแฟ้มเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหรือต้องการแก้ไข

นอกจากนี้ Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 และ Microsoft Office Excel 2007 ยังมีโหมดการอ่านเมื่อแฟ้มถูกเปิดจากไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 โหมดการอ่านทำให้การเรียกดูแฟ้มต่างๆ ง่ายขึ้นและลดการคับคั่งของคำสั่งที่ไม่จำเป็นสำหรับการอ่าน โปรแกรมยังแสดงคำสั่งแก้ไขบนแถบข้อความที่คุณสามารถคลิกได้ถ้าคุณตัดสินใจว่าต้องการทำการแก้ไขแฟ้ม

เมื่อคุณคลิกแฟ้มบนไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 แฟ้มจะเปิดเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ถ้าคุณต้องการเปิดแฟ้มเพื่อแก้ไข คุณสามารถใช้คำสั่งแก้ไขบนเมนูแบบหล่นลงของแฟ้ม ถ้าคุณไม่ทราบรุ่นของ Windows SharePoint Services ที่คุณกำลังใช้ คุณสามารถใช้คำสั่งแก้ไขเพื่อเปิดแฟ้มสำหรับแก้ไขในรุ่นใดก็ได้

เมื่อคุณเปิดแฟ้มจากไลบรารี SharePoint โดยใช้โปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 แฟ้มจะเปิดเพื่อการแก้ไข หลังจากที่คุณเปิดแฟ้มบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ทางลัดไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์จะถูกสร้างในโฟลเดอร์ ตำแหน่งเครือข่ายของฉัน (My Network Places) ของคุณ คุณสามารถใช้ทางลัดนี้เพื่อเปิดแฟ้มได้สะดวกขึ้นจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ในภายหลัง

เช็คเอาท์แฟ้มเพื่อทำงานกับแฟ้ม

ถ้ามีคนหลายคนทำงานบนแฟ้มเดียวกัน คุณอาจต้องการเช็คเอาท์แฟ้มก่อนทำงานกับแฟ้ม เมื่อคุณเช็คเอาท์แฟ้ม คุณจะเป็นบุคคลเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงแฟ้มได้ขณะที่แฟ้มถูกเช็คเอาท์ให้คุณ สิ่งนี้ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความสับสนหรือความขัดแย้งในการแก้ไข แฟ้มต้องถูกเช็คอินก่อนผู้อื่นจึงจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลง

ไลบรารีสามารถถูกตั้งค่าให้จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ เมื่อไลบรารีต้องการการเช็คเอาท์ คุณต้องเช็คเอาท์แฟ้มก่อนแก้ไขแฟ้ม แฟ้มใหม่ต้องถูกเช็คอินก่อนผู้อื่นจึงจะสามารถเห็นได้

ถ้าคุณไม่เช็คเอาท์แฟ้มและแฟ้มถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้อื่นขณะที่คุณกำลังทำงานกับแฟ้ม คุณอาจได้รับการพร้อมท์ให้แก้ไขความขัดแย้งในการแก้ไขแฟ้ม ถ้าคุณได้รับข้อความนี้ คุณสามารถตัดสินใจว่าจะเก็บรุ่นใดของแฟ้ม หรือคุณสามารถผสานการเปลี่ยนแปลงทั้งสองชุดได้

การทำงานกับแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ

เมื่อคุณเช็คเอาท์แฟ้มจากโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 และแฟ้มอยู่ในไลบรารีบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถทำงานกับแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์ของคุณในโปรแกรม Office ในกรณีส่วนใหญ่ วิธีนี้จะเร็วกว่าการทำงานกับแฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์ แฟ้มจะถูกเก็บในโฟลเดอร์แบบร่างของเซิร์ฟเวอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งนี้ผ่านทางตัวเลือกสำหรับการบันทึกในโปรแกรม Microsoft Office

ถ้าคุณเชื่อมต่อไลบรารี Windows SharePoint Services 3.0 ของคุณกับ Microsoft Office Outlook 2007 คุณสามารถทำงานกับแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์ของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไลบรารี SharePoint กับ Office Outlook 2007 ให้ดูที่วิธีใช้ Outlook

เมื่อคุณเช็คเอาท์แฟ้มลงในโฟลเดอร์แบบร่างของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หรือเชื่อมต่อไลบรารีของคุณกับ Office Outlook 2007 คุณสามารถทำงานกับแฟ้มได้เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อ เช่น เมื่อคุณไม่ได้อยู่ในสำนักงาน เมื่อคุณเชื่อมต่ออีกครั้ง คุณสามารถปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ได้ ถ้าคุณกำลังทำงานบนแฟ้มด้วยการเปิดแฟ้มจาก Outlook คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณเชื่อมต่ออีกครั้งและเปิดแฟ้ม ถ้าคุณเช็คเอาท์แฟ้ม คุณต้องเช็คอินแฟ้มเพื่อให้ผู้อื่นสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณได้

ด้านบนของหน้า

เปิดแฟ้มจากไซต์ SharePoint

หมายเหตุ: ไซต์ของคุณอาจถูกกำหนดเองให้แตกต่างกัน แต่คุณสามารถใช้แนวทางต่อไปนี้ในหลายๆ กรณีเพื่อกำหนดว่า Windows SharePoint Services รุ่นใดจะทำงานบนไซต์ ทั้งนี้ บนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 เมนูที่มีชื่อหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณจะปรากฏในมุมขวาบน ขณะที่บนไซต์ Windows SharePoint Services 2.0 การนำทางระดับบนสุดในมุมซ้ายบนจะมีการเชื่อมโยงของ หน้าแรกรายการและเอกสาร และ วิธีใช้

 1. บนไซต์ SharePoint ให้เปิดไลบรารีที่แฟ้มของคุณตั้งอยู่

  สิ่งที่ต้องทำถ้าคุณไม่สามารถค้นหาไลบรารีของคุณ

  1. ถ้าชื่อไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้ทำดังต่อไปนี้

   • บนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด

   • บนไซต์ Windows SharePoint Services 2.0 ให้คลิก รายการและเอกสาร

  2. คลิกชื่อรายการของคุณ

 2. คลิกแฟ้มที่คุณต้องการเปิด

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. บนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ขึ้นอยุ่กับโปรแกรมที่คุณกำลังใช้ ข้อความอาจปรากฏขึ้นถามคุณว่าต้องการเปิดแฟ้มอย่างไร ให้คลิก อ่านอย่างเดียว

  2. บนไซต์ Windows SharePoint Services 2.0 ข้อความอาจปรากฏเพื่อถามว่าแฟ้มปลอดภัยที่จะเปิดหรือไม่ ให้คลิก ตกลง ถ้าคุณสะดวกที่จะเปิดแฟ้ม

   หมายเหตุ: 

   • ในกรณีส่วนใหญ่ ถ้าแฟ้มเป็นแบบอ่านอย่างเดียว อ่านอย่างเดียว จะปรากฏในวงเล็บหรือวงเล็บเหลี่ยมในแถบชื่อเรื่องของโปรแกรมของคุณ

   • ใน Office Word 2007, Office Excel 2007 และ Office PowerPoint 2007 โดยทั่วไปแถบข้อความพร้อมปุ่มสำหรับการแก้ไขจะปรากฏตามแนวยาวด้านบนของแฟ้ม ถ้าคุณตัดสินใจว่าต้องการแก้ไขแฟ้มแทนที่จะอ่านเท่านั้น คุณสามารถคลิกปุ่ม แก้ไขเอกสารแก้ไขสมุดงาน หรือ แก้ไขงานนำเสนอ เพื่อเริ่มต้นแก้ไขแฟ้ม

   • ถ้าคุณตัดสินใจแก้ไขแฟ้มแทนที่จะอ่านเท่านั้น และคุณไม่ต้องการเห็นแถบข้อความตามแนวยาวด้านบนของแฟ้มของคุณ ให้ปิดแฟ้มแล้วเปิดใหม่เพื่อแก้ไข

ด้านบนของหน้า

เช็คเอาท์แฟ้มจากโปรแกรม Office

ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อเช็คเอาท์แฟ้มขณะที่แฟ้มถูกเปิดในโปรแกรม Office คุณยังสามารถเช็คเอาท์แฟ้มจากไลบรารีบนไซต์ SharePoint ได้

ให้ดำเนินการต่อไปนี้ในโปรแกรมเหล่านี้ของ การวางจำหน่าย Office 2007

Word, Excel หรือ PowerPoint

 • คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกServer แล้ว คลิ กเช็คเอาท์

Visio

 • บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก เช็คเอาท์

โปรแกรม Office อื่นๆ

คุณสามารถเช็คเอาท์แฟ้มชนิดอื่นได้โดยใช้คำสั่งในไลบรารีบนไซต์ SharePoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้บนไซต์ SharePoint

เคล็ดลับ: ถ้าไลบรารีของคุณต้องการการเช็คเอาท์ คำสั่ง เช็คเอาท์ จะปรากฏบนแถบข้อความเมื่อคุณเปิดแฟ้มในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดต่อไปนี้ได้แก่ Word, Excel หรือ PowerPoint

ด้านบนของหน้า

แก้ไขแฟ้มด้วยการเปิดแฟ้มจากไซต์ SharePoint

เมื่อต้องการเปิดแฟ้ม การวางจำหน่าย Office 2007 จากไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 คุณแค่คลิกแฟ้มเท่านั้น กล่องโต้ตอบอาจปรากฏโดยให้ตัวเลือกกับคุณเพื่อเปิดหรือแก้ไขแฟ้มโดยขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้ เมื่อต้องการแก้ไขแฟ้มบนไซต์ที่กำลังเรียกใช้ Windows SharePoint Services รุ่นก่อนหน้า ต้องการแก้ไขเว็บเพจ หรือถ้าคุณไม่ทราบว่ารุ่นใดที่ทำงานบนไซต์ SharePoint คุณสามารถใช้คำสั่งแก้ไขที่ปรากฏในรายการแบบหล่นลงสำหรับแฟ้มนั้นได้

หมายเหตุ: ไซต์ของคุณอาจถูกกำหนดเองให้แตกต่างกัน แต่คุณสามารถใช้แนวทางต่อไปนี้ในหลายๆ กรณีเพื่อกำหนดว่า Windows SharePoint Services รุ่นใดจะทำงานบนไซต์ ทั้งนี้ บนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 เมนูที่มีชื่อหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณจะปรากฏในมุมขวาบน ขณะที่บนไซต์ Windows SharePoint Services 2.0 การนำทางระดับบนสุดในมุมซ้ายบนจะมีการเชื่อมโยงของ หน้าแรก, รายการและเอกสาร และ วิธีใช้

 1. บนไซต์ SharePoint ให้เปิดไลบรารีที่แฟ้มของคุณตั้งอยู่

  สิ่งที่ต้องทำถ้าคุณไม่สามารถค้นหาไลบรารีของคุณ

 1. ถ้าชื่อไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้ทำดังต่อไปนี้

  • บนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด

  • บนไซต์ Windows SharePoint Services 2.0 ให้คลิก รายการและเอกสาร

 2. คลิกชื่อรายการของคุณ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณทราบว่าแฟ้มอยู่บนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ให้คลิกแฟ้ม จากนั้นคลิก แก้ไข

  • ถ้าคุณกำลังใช้เวอร์ชันก่อนหน้า หรือคุณไม่ทราบรุ่นที่คุณกำลังใช้ ชี้ไปไฟล์ที่คุณต้อง การแก้ไข คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้ว คลิกแก้ไขในชื่อโปรแกรม ตัวอย่างเช่น เพื่อแก้ไขเอกสาร Word คลิกแก้ไขใน Microsoft Office Word

 2. ถ้าข้อความจะปรากฏขี้นถามว่าแฟ้มปลอดภัยที่จะเปิดหรือไม่ ให้คลิก ตกลง ถ้าคุณสะดวกที่จะเปิดแฟ้ม

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าไลบรารีของคุณต้องการการเช็คเอาท์ คำสั่งแก้ไขจะบอกว่า เช็คเอาท์และแก้ไข แทนที่จะเป็นเพียง แก้ไข

  • ถ้าแฟ้มถูกเช็คเอาท์ คุณต้องเช็คอินแฟ้มก่อนผู้อื่นจึงจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณได้

  • หลังจากคุณบันทึกแฟ้มแล้ว ผู้อื่นสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำได้หลังจากที่พวกเขาฟื้นฟูเบราว์เซอร์ของพวกเขา เว้นเสียแต่ว่าต้องมีการอนุมัติสำหรับไลบรารี แฟ้มเป็นรุ่นแบบร่างในไลบรารีที่ติตตามทั้งรุ่นหลักและรุ่นรอง หรือแฟ้มยังถูกเช็คเอาท์อยู่

ด้านบนของหน้า

แก้ไขแฟ้มด้วยการเปิดแฟ้มจากโปรแกรม Office

 1. ให้ดำเนินการต่อไปนี้ในโปรแกรมเหล่านี้ของ ระบบ Microsoft Office 2007

  Word, Excel หรือ PowerPoint

  • คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

   Project, Publisher, SharePoint Designer, Visio หรือ Outlook

  • บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก เปิด

 2. ภายใต้ มองหาใน ให้คลิก ตำแหน่งเครือข่ายของฉัน (My Network Places)

 3. คลิกชื่อของไซต์ SharePoint ที่แฟ้มของคุณตั้งอยู่ จากนั้นคลิก เปิด

  เคล็ดลับ: อีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถคลิกสองครั้งที่ชื่อไซต์เพื่อเปิดไซต์ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกสองครั้งเพื่อเปิดไลบรารีหรือแฟ้มของคุณดังขั้นตอนต่อไปนี้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นเซิร์ฟเวอร์ของคุณใน ตำแหน่งเครือข่ายของฉัน (My Network Places) ให้พิมพ์ URL ของเซิร์ฟเวอร์ลงในกล่อง ชื่อแฟ้ม

 4. คลิกชื่อของไลบรารีที่มีแฟ้ม เช่น เอกสารที่ใช้ร่วมกัน จากนั้นคลิก เปิด

 5. คลิกชื่อของแฟ้มที่คุณต้องการเปิด จากนั้นคลิก เปิด

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแฟ้ม คุณสามารถเปิดแฟ้มเป็นแบบอ่านอย่างเดียวได้ คลิกลูกศรบนปุ่ม เปิด จากนั้นคลิก อ่านอย่างเดียว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×