การเปิดสมุดงานหรือ Snapshot ใน Excel จาก Excel Services

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถคัดลอกสมุดงานปัจจุบันที่คุณกำลังดูใน Excel Services ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ และเปิดสมุดงานนั้นใน Microsoft Office Excel มีสองวิธีที่จะทำสิ่งนี้ ได้แก่ เปิดสมุดงานแบบเต็ม หรือเปิดสมุดงานแบบจำกัด ซึ่งเรียกว่า Snapshot

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำไมเปิดเวิร์กบุ๊กบนคอมพิวเตอร์ของคุณใน Office Excel ได้อย่างไร

สิ่งที่บันทึกไว้ และเอาออกเมื่อคุณเปิด snapshot ได้อย่างไร

เปิดเวิร์กบุ๊กหรือ snapshot ใน Excel

ทำไมจึงเปิดสมุดงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย Office Excel

ข้อมูลและแผนภูมิที่คุณเห็นใน Excel Services มีอยู่ใน สมุดงาน Microsoft Office Excel ที่คุณบันทึกไว้แล้วในไลบรารีเอกสาร โฟลเดอร์เครือข่าย หรือตำแหน่งที่ตั้ง HTTP โดยผู้สร้างสมุดงาน มีเวลาเมื่อคุณต้องการคัดลอกสถานะปัจจุบันของสมุดงานไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ของคุณ และเปิดสมุดงานใน Excel ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการ

 • ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การพิมพ์ใน Excel

 • เปลี่ยนแปลงค่าและสูตรของเซลล์เพื่อดูผลลัพธ์ใหม่

 • เพิ่มหรือปรับปรุงแผนภูมิ รายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart

 • ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์แบบ What-if เช่น Goal Seek หรือ Solver เพื่อตอบคำถามที่ไม่ได้คาดคิด เป็นต้น

 • โต้ตอบกับตาราง Excel โดยการเพิ่มคอลัมน์จากการคำนวณ หรือการแสดงผลรวมย่อยที่แตกต่าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูความแตกต่างระหว่างการใช้เวิร์กบุ๊กใน Excel และ Excel Services

ด้านบนของหน้า

อะไรถูกบันทึกและถูกเอาออกเมื่อคุณเปิด Snapshot

Snapshot คือรุ่นแบบจำกัดของสมุดงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลที่สามารถดูได้ถูกบันทึก แต่ข้อมูลที่คุณไม่ต้องการเผยแพร่ถูกเอาออกไป ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายว่าอะไรถูกบันทึกและถูกเอาออกเมื่อคุณเปิด Snapshot

บันทึก

 • การจัดรูปแบบ     การจัดรูปแบบ ลักษณะ และชุดรูปแบบของเซลล์ทั้งหมด

 • ข้อมูลที่สามารถมองเห็นได้    เซลล์ คอลัมน์ แถว หรือทั้งหมด แผ่นงานที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

 • ค่าเซลล์     ค่าข้อความ หมายเลข และวันที่ปัจจุบันในเซลล์ และค่าที่ส่งกลับของสูตรและฟังก์ชัน

 • วัตถุ     ตาราง แผนภูมิ รายงาน PivotTable และรายงาน PivotChart ของ Excel

เอาออก

 • ข้อมูลส่วนบุคคล    ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจอยู่ในสมุดงาน และที่คุณอาจไม่ได้ตระหนักเลย เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณ หรือข้อมูลสรุปส่วนบุคคลในคุณสมบัติของเอกสาร

 • การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข    การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมด

 • ข้อมูลที่ซ่อน    เซลล์ที่ซ่อนอยู่ แถว คอลัมน์ และแผ่นงาน

 • สูตร     สูตรและฟังก์ชันทั้งหมดของแผ่นงาน Microsoft Office Excel

 • คุณลักษณะแบบโต้ตอบ     คุณลักษณะแบบโต้ตอบทั้งหมด เช่นการขยายและการยุบระดับของข้อมูลในรายงาน PivotTable การกรองและการเรียงลำดับข้อมูลในตาราง Excel และแผ่นงาน และการจัดกลุ่มและยกเลิกการจัดกลุ่มข้อมูลที่มีเค้าร่าง

 • การเชื่อมต่อ     การเชื่อมต่อทั้งหมดไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกและข้อมูลที่ถูกแคช

 • ที่เกี่ยวกับเว็บ     การเชื่อมโยงหลายมิติ และตัวเลือกการประกาศเว็บ

ด้านบนของหน้า

เปิดสมุดงานหรือ Snapshot ใน Excel

หมายเหตุ: คุณต้องติดตั้ง Microsoft Office Excel ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Office Excel ให้ดูวิธีใช้ Office Excel

 1. ถ้าจำเป็น ให้เปิดเพจของ Web Part ที่มีสมุดงานที่โหลดลงใน Excel Web Access Web Part หรือเปิดสมุดงานจากไลบรารีเอกสารในมุมมองเว็บเบราว์เซอร์

 2. แถบเครื่องมือMicrosoft Office Excel Web Access คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเมนูเปิด จากแล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปิดสมุดงาน ให้คลิก เปิดใน Excel

   สถานะปัจจุบันของทั้งสมุดงาน รวมทั้งการโต้ตอบใดๆ ที่คุณได้ทำในเซสชันปัจจุบัน เช่น การเรียงลำดับและการกรอง และรวมทั้งสูตรที่คำนวณซ้ำ และการเชื่อมต่อข้อมูลที่ฟื้นฟู ถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ของคุณ และถูกเปิดใน Excel เพื่อให้คุณสามารถดูและเปลี่ยนแปลงได้

  • เมื่อต้องการเปิด Snapshot ให้คลิก เปิด Snapshot ใน Excel

   สถานะปัจจุบันของทั้งสมุดงาน หรือเฉพาะแผ่นงานหรือรายการที่มีชื่อที่เลือกไว้ ซึ่งถูกเลือกโดยผู้สร้างสมุดงานเมื่อประกาศแผ่นงาน รวมทั้งการโต้ตอบใดๆ ที่คุณได้ทำในเซสชันปัจจุบัน เช่น การเรียงลำดับและการกรองถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ของคุณ และถูกเปิดใน Excel เพื่อให้คุณสามารถดูและเปลี่ยนแปลงได้

   เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิด Snapshot จากไลบรารีเอกสารที่มีสมุดงานอยู่ด้วยการชี้ไปยังรายการสมุดงาน คลิกลูกศรถัดจากรายการนั้น แล้วคลิกSnapshot ใน Excel

สิ่งสำคัญ: คำสั่ง เปิดใน Excel และ เปิด Snapshot ใน Excel เป็นคำสั่งหลักสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสำรวจข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เองด้วยการใช้คุณลักษณะทั้งหมดของ Excel คำสั่งเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมุดงานต้นฉบับที่มีอยู่ในไลบรารีเอกสารหรือโฟลเดอร์เครือข่ายได้

ปัญหา: ฉันไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กหรือ snapshot

คุณอาจไม่มีสิทธิ์เปิดรายการ ซึ่งจำเป็นในการเปิดสมุดงาน คุณอาจไม่มีสิทธิ์แสดงรายการ ซึ่งจำเป็นในการเปิด Snapshot โปรดติดต่อผู้ดูแลไซต์ของคุณ

ปัญหา:เปิด เมนูไม่ปรากฏบนแถบเครื่องมือ

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดเอง Excel Web Access เพื่อให้เปิด เมนูจะถูกซ่อนไว้บนแถบเครื่องมือ Excel Web Access ตัวอย่าง อาจถูกตั้งค่าคุณสมบัติชนิดของแถบเครื่องมือ เพื่อเปิด เมนูที่ซ่อน หรือยกเลิกเลือกคุณสมบัติเปิดใน Excel, Snapshot เปิดใน Excel สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Excel Web Access Web Part

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×