การเปิดที่ติดต่อ Exchange ของบุคคลอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 หรือ Exchange Server 2007 ไว้ ส่วนใหญ่ personal และ home บัญชีผู้ใช้ที่ใช้ Microsoft Exchange สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange และวิธีการกำหนด เวอร์ชันของ Exchange ที่บัญชีผู้ใช้ของคุณเชื่อมต่อกับ ดูลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม

คุณสามารถดูที่ติดต่อ Microsoft Exchange เริ่มต้นที่ใช้ร่วมกันของบุคคลอื่นได้อย่างรวดเร็วจากบานหน้าต่างนำทาง

 1. ใน ที่ติดต่อ ให้คลิก เปิดที่ติดต่อที่ใช้ร่วมกัน

  กล่องโต้ตอบ เปิดที่ติดต่อที่ใช้ร่วมกัน

 2. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อ หรือคลิก ชื่อ เพื่อเลือกชื่อจากสมุดรายชื่อ

 3. คลิก ตกลง

  หลังจากคุณเข้าถึงโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ที่ใช้ร่วมกันเป็นครั้งแรก โฟลเดอร์ ที่ติดต่อ จะถูกเพิ่มลงในบานหน้าต่างนำทาง ครั้งต่อไปที่คุณดูโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ที่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถคลิกโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ในบานหน้าต่างนำทาง

  ถ้าบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ที่คุณต้องการเปิดไม่ได้ให้สิทธิ์คุณในการดูโฟลเดอร์ดังกล่าว Outlook จะพร้อมท์คุณให้ขอสิทธิ์ที่คุณต้องการจากบุคคลนั้น ถ้าคุณคลิก ใช่ ข้อความอีเมลการร้องขอให้ใช้ร่วมกันจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ข้อความนั้นจะร้องขอให้บุคคลดังกล่าวใช้โฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของตนร่วมกับคุณ และจะให้ตัวเลือกเพื่อใช้โฟลเดอร์ ที่ติดต่อ เริ่มต้นของคุณร่วมกับบุคคลนั้นด้วย

  การร้องขอให้ใช้ที่ติดต่อร่วมกัน

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถเปิดได้เฉพาะโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ เริ่มต้น ถึงแม้ว่าบุคคลหนึ่งๆ ได้สร้างโฟลเดอร์ที่ติดต่อเพิ่มเติมแล้วก็ตาม แต่คุณสามารถเปิดโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ เริ่มต้นได้เท่านั้น

 • เมื่อต้องการเอาโฟลเดอร์ที่ติดต่อออกจากรายการ ที่ติดต่ออื่น ให้คลิกขวาที่ชื่อโฟลเดอร์ แล้วคลิก เอาออกจากที่ติดต่ออื่น

 • เจ้าของรายการที่ติดต่อจะควบคุมว่าใครสามารถดูรายการและเปลี่ยนแปลงรายการได้บ้าง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×