การเปิดที่ติดต่อ Exchange ของบุคคลอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อผู้ใช้ Microsoft Outlook อื่นให้สิทธิ์ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ ของบุคคล นั้น คุณสามารถเปิดได้ใน Outlook ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ ข้อความอีเมร้องขอสิทธิ์จะถูกส่งไปยังบุคคลอื่น

หมายเหตุ: กับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server ที่จำเป็นต้องใช้

 1. ใน ที่ติดต่อ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ใช้ร่วมกัน คลิก เปิดที่ติดต่อที่ใช้ร่วมกัน

 2. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อ หรือคลิก ชื่อ เพื่อเลือกชื่อจากสมุดรายชื่อ

 3. คลิก ตกลง

  หลังจากที่คุณเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ติดต่อ ที่แชร์เป็นครั้งแรก โฟลเดอร์ที่ติดต่อ นั้นจะถูกเพิ่มลงในบานหน้าต่างนำทางภายใต้ที่ติดต่ออื่น ครั้งถัดไปที่คุณต้องเพื่อดูโฟลเดอร์ที่แชร์ที่ติดต่อ คุณสามารถไปยังติดต่อในบานหน้าต่างนำทางโดยตรง

  ถ้าเจ้าของโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ที่คุณต้องการที่จะเปิดนั้นยังไม่ได้ให้สิทธิ์กับคุณ ข้อความอีเมลร้องขอการแชร์จะเปิดขึ้นมา ข้อความนี้ช่วยให้คุณร้องขอสิทธิ์เพื่อที่จะดูโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของคนอื่นได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถอนุญาตให้ ที่ติดต่อ แชร์กับผู้รับที่ร้องขอการแชร์ได้อีกด้วย

  ขอสิทธิ์เข้าถึงที่ติดต่อ Exchange ของบุคคลอื่น

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถเปิดได้เฉพาะโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ เริ่มต้น โฟลเดอร์ที่ติดต่ออื่นใดที่คุณหรือบุคคลอื่นสร้างเพิ่มเติมขึ้นจะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

  • เมื่อต้องการเอาโฟลเดอร์ที่ติดต่อออกจากรายการ ที่ติดต่ออื่น ให้คลิกขวาที่ชื่อโฟลเดอร์ แล้วคลิก เอาออกจากที่ติดต่ออื่น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×