การเปิดที่ติดต่อ Exchange ของบุคคลอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปิดโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ Exchange ของผู้ใช้ Microsoft Outlook คนอื่นได้ตราบใดที่พวกเขาได้ให้สิทธิ์แก่คุณ ถ้าคุณยังไม่มีสิทธิ์ ข้อความอีเมลร้องขอสิทธิ์จะถูกส่งไปถึงคนอื่นผู้นั้น

หมายเหตุ: จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

  1. ใน บุคคล ให้คลิก หน้าแรก

  2. ในกลุ่ม แชร์ ให้คลิก เปิดที่ติดต่อที่แชร์

  3. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อ หรือคลิก ชื่อ เพื่อเลือกชื่อจากสมุดรายชื่อ

    โฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ตามค่าเริ่มต้นเท่านั้นที่จะสามารถแชร์ได้ ถ้าคุณหรือใครก็ตามได้สร้างโฟลเดอร์ที่ติดต่อเพิ่มเติมขึ้นมา โฟลเดอร์เหล่านี้จะไม่สามารถแชร์ได้เลย

  4. คลิก ตกลง

ถ้าเจ้าของโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ที่คุณต้องการที่จะเปิดนั้นยังไม่ได้ให้สิทธิ์กับคุณ ข้อความอีเมลร้องขอการแชร์จะเปิดขึ้นมา ข้อความนี้ช่วยให้คุณร้องขอสิทธิ์เพื่อที่จะดูโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของคนอื่นได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถอนุญาตให้ ที่ติดต่อ แชร์กับผู้รับที่ร้องขอการแชร์ได้อีกด้วย

หลังจากที่คุณได้เข้าถึงโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ที่แชร์เป็นครั้งแรกแล้ว โฟลเดอร์ ที่ติดต่อ นั้นจะถูกเพิ่มไว้ใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ ภายใต้ ที่ติดต่อที่แชร์ ครั้งต่อไปที่คุณต้องการดูโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ที่แชร์นี้ คุณสามารถไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อนี้ใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ ได้เลย

ลบโฟลเดอร์ที่ติดต่อ

เมื่อคุณไม่ต้องการดูโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคนอื่นอีกต่อไปแล้ว ในรายการ ที่ติดต่อที่แชร์ ให้คลิกขวาที่ชื่อโฟลเดอร์ แล้วคลิก ลบโฟลเดอร์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×