การเปิดข้อความสมาชิก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณได้รับข้อความสมาชิก การแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นเหนือไอคอนแถบงานในพื้นที่การแจ้งให้ทราบของ Windows เมื่อต้องการเปิดข้อความ ให้คลิกการแจ้งเตือนดังนี้

การแจ้งเตือนข้อความสมาชิก

เมื่อต้องการลบข้อความโดยไม่เปิดข้อความนั้น ให้คลิกขวาที่การแจ้งเตือน แล้วคลิก ลบ

การแสดงการแจ้งเตือนข้อความอีกครั้ง

การแจ้งเตือนข้อความจะหายไปหลังผ่านไปไม่กี่วินาที แต่รูปซองจดหมายจะกะพริบเหนือไอคอนแถบงานเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าคุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

เมื่อต้องการแสดงการแจ้งเตือนข้อความอีกครั้ง ให้ชี้ไปที่ไอคอนซองจดหมายที่กะพริบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×