การเปิดการเผยแพร่ปฏิทินเพื่อให้ผู้อื่นสามารถแชร์ข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วย Office 365 ผู้ใช้จะสามารถเผยแพร่ปฏิทินของตัวเองบนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้บุคคลที่อยู่ภายนอกองค์กรของคุณสามารถดูได้

ผู้ใช้สามารถเลือกเผยแพร่ปฏิทินของตัวเองในอินเตอร์เน็ตโดยอัตโนมัติได้ อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณอาจไม่ต้องการให้ผู้ที่อยู่นอกองค์กรของคุณเห็นข้อมูลปฏิทินของผู้ใช้ของคุณ ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถปิด การเผยแพร่ปฏิทิน ได้

  1. ไปที่การดูแล>การตั้งค่าบริการ>อีเมลปฏิทิน,และที่ติดต่อ

  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เปิด การเผยแพร่ปฏิทิน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเผยแพร่ปฏิทินของตัวเองกับที่ติดต่อภายนอกได้

    • ปิด การเผยแพร่ปฏิทิน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เผยแพร่ปฏิทินของตัวเองกับที่ติดต่อภายนอก

การเผยแพร่ปฏิทิน การแชร์ปฏิทิน และการเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ ต่างกันอย่างไร

  • การเผยแพร่ปฏิทิน จะสร้าง URL ซึ่งผู้ใช้สามารถให้ URL นี้กับผู้ที่อยู่นอกองค์กรของผู้ใช้ได้ โดย URL หนึ่งจะทำให้ผู้รับสามารถสมัครใช้งานปฏิทินของคุณได้โดยการใช้ Outlook หรือ Outlook Web App และอีก URL จะทำให้ผู้รับสามารถดูปฏิทินของคุณในเว็บเบราว์เซอร์ได้ ผู้ใช้แต่ละรายจะควบคุมได้ว่าจะให้ผู้อื่นสามารถเห็นรายละเอียดได้มากเพียงใด

  • การแชร์ปฏิทิน ทำให้ผู้ใช้สามารถเชิญผู้ที่อยู่ในองค์กรของตนเองมาดูปฏิทินของตนได้ ผู้ใช้ที่แชร์ปฏิทินของตนเองสามารถระบุได้ว่ารายละเอียดมากเพียงใดที่ผู้รับจะสามารถดูได้ ถ้าผู้ใช้ไม่ได้แชร์ปฏิทินของตน ผู้ใช้อื่นที่อยู่ในองค์กรจะยังคงเห็นข้อมูลเวลาว่างหรือไม่ว่าง ผู้ใช้สามารถให้ผู้รับเข้าถึงรายละเอียดเพิ่มเติมได้เมื่อมีการแชร์ปฏิทินของพวกเขา ถ้าผู้อื่นใช้ Outlook หรือ Outlook Web App ผู้นั้นจะสามารถแสดงปฏิทินของคุณถัดจากของเขาเองได้ คุณไม่สามารถแชร์ปฏิทินของคุณกับผู้ที่อยู่นอกองค์กรของคุณได้ ยกเว้นองค์กรของทั้งสองฝ่ายได้รวมกันผ่านทาง Office 365 หรือ Exchange เมื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์ปฏิทิน ให้ดูที่ การแชร์ปฏิทิน

  • การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ จะทำให้ผู้ใช้ Outlook สามารถมอบสิทธิ์แก่บางคนให้ดูรายละเอียดทั้งหมดของการนัดหมายและจัดกำหนดการประชุมในนามของพวกเขาได้ การมอบสิทธิ์การเข้าถึงจะพร้อมใช้งานใน Outlook แต่จะไม่พร้อมใช้งานใน Outlook Web App เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบสิทธิ์การเข้าถึง ให้ดูที่

คุณยังสามารถดูวิดีโอเหล่านี้ได้ด้วย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×