การเปิดการเก็บถาวรพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปิดเวิร์กสเปซของ Groove ที่ถูกบันทึกเป็นการเก็บถาวร

พื้นที่ทำงานจะรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อของพื้นที่ทำงานที่ถูกเก็บถาวร

 • คอลเลกชันของเครื่องมือและชื่อเครื่องมือแบบกำหนดเอง

 • รายการของสมาชิกพื้นที่ทำงาน ซึ่งจัดประเภทเป็น "หยุดชั่วคราว" (เมื่อคุณดูรายการ สมาชิก ตามสถานะ)

  หมายเหตุ: ข้อมูลเฉพาะตัวที่คืนค่าพื้นที่ทำงานจะรับบทบาทของผู้จัดการเมื่อมีการคืนค่าพื้นที่ทำงาน

 • ข้อมูลทั้งหมดของพื้นที่ทำงานนับตั้งแต่มีการเก็บถาวรพื้นที่ทำงานนั้น

เมื่อต้องการเปิดพื้นที่ทำงานจากการเก็บถาวร ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก สร้าง แล้วคลิก พื้นที่ทำงานจากการเก็บถาวร

 2. เลือกแฟ้มเก็บถาวรที่คุณต้องการ (ถ้าคุณเห็นแฟ้มนั้นแสดงอยู่ในรายการ) หรือเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งระบบแฟ้ม แล้วคลิก เปิด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดพื้นที่ทำงานจากการเก็บถาวรได้โดยคลิกสองครั้งที่แฟ้มนั้นโดยตรงในระบบแฟ้มของคุณ

 3. ถ้าได้รับพร้อมท์ ให้ใส่รหัสผ่านสำหรับการเก็บถาวร

 4. เชิญสมาชิกในพื้นที่ทำงานอีกครั้งตามที่จำเป็น เมื่อต้องการทำ ได้แรกยกเลิกเชิญได้ จากนั้นส่งการเชิญใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×