การเปลี่ยนไปใช้ Access 2010

ภาพรวม

เปลี่ยนไปใช้ Access 2010 จากรุ่นก่อนหน้า ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Access ที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว หลักสูตรนี้จะเหมาะกับคุณ หลักสูตรนี้อธิบายถึงวิธีการเปลี่ยนไปใช้ Access 2010 จากรุ่นก่อนหน้า คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานที่คุ้นเคย เช่น การใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว การสร้างฐานข้อมูลใหม่ การสร้างตาราง และการสร้างหรือแก้ไขฟอร์มและรายงาน ใน Access 2010

หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะสามารถ:

 • ใช้มุมมอง Backstage เพื่อเปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่และสร้างฐานข้อมูลใหม่

 • บันทึกฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นแฟ้ม Access 2010

 • ใช้ Ribbon เพื่อเริ่มมุมมองออกแบบสำหรับตาราง ฟอร์ม รายงาน และแบบสอบถาม

 • ใช้มุมมองเค้าโครงเพื่อแก้ไขฟอร์มและรายงาน

 • ใช้มุมมองเค้าโครงเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลในรายงาน

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย:

 • บทเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง

 • แบบทดสอบขนาดสั้นที่ตอนท้ายบทเรียน แบบทดสอบนี้จะไม่มีการเก็บคะแนน

 • บัตรอ้างอิงด่วนที่คุณสามารถพิมพ์ออกมาได้ที่ตอนท้ายของหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะถือว่าคุณมีประสบการณ์การใช้ Access มาแล้วพอสมควร คุณได้เคยสร้างฐานข้อมูลมาบ้างแล้ว และคุณมีความเข้าใจพื้นฐานในการออกแบบฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ของตาราง ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับ Access ให้ดูที่ เริ่มต้นใช้งาน Access 2010

รุ่นออฟไลน์ (71.1 MB)

เริ่มต้นใช้งาน Access 2010

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เริ่มทำบางอย่างด้วยบานหน้าต่างนำทาง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ทำความรู้จักกับ Ribbon

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ใช้แฟ้มจาก Access รุ่นก่อนหน้า

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยแม่แบบและฐานข้อมูลเว็บ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ออกแบบอย่างรวดเร็วด้วยมุมมองเค้าโครง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติที่แนะนำ

ถ้าคุณมีประสบการณ์กับ Access 2003 หรือรุ่นก่อนหน้าอยู่บ้าง เช่นเคยทำงานกับหลายๆ ฐานข้อมูล หลักสูตรนี้จัดมาเพื่อคุณ ต่อไปนี้เป็นวิธีบางวิธีที่เราแนะนำให้คุณใช้ฝึกปฏิบัติตามสิ่งที่คุณได้เห็นในหลักสูตรนี้

สิ่งสำคัญ    ในการที่จะทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ คุณต้องมี Access 2010 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

การสร้างฐานข้อมูลเปล่าขึ้นใหม่

ในการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถใช้ Schema ฐานข้อมูลของคุณเองได้

 1. เริ่ม Access 2010 โปรแกรมจะเปิดในมุมมอง Backstage โดยอัตโนมัติ

 2. คลิกแท็บ สร้าง แม่แบบ ฐานข้อมูลเปล่า จะถูกเลือกไว้แล้ว

 3. ที่ด้านขวาของแท็บ ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ใส่ชื่อสำหรับฐานข้อมูลใหม่นี้

 4. คุณอาจเลือกคลิกไอคอนโฟลเดอร์ที่อยู่ที่ด้านขวาของกล่อง ชื่อแฟ้ม ก็ได้

  ซึ่งจะเริ่มกล่องโต้ตอบ แฟ้มฐานข้อมูลใหม่ และคุณสามารถใช้กล่องนี้เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่นสำหรับฐานข้อมูล

 5. คลิก ดาวน์โหลด

  ฐานข้อมูลจะเปิดขึ้นและแสดงตารางเปล่าในมุมมองแผ่นข้อมูล ซึ่งพร้อมที่จะให้คุณเพิ่มเขตข้อมูลลงไป

การเพิ่มเขตข้อมูลลงในตาราง

Access มีหลายวิธีในการเพิ่มเขตข้อมูลลงในตาราง ต่อไปนี้เป็นวิธีบางวิธีที่ใช้กันทั่วไป

 1. ในขณะที่ตารางเปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณอยู่บนแท็บ เขตข้อมูล (ให้คลิกแท็บนั้นถ้าคุณยังไม่อยู่บนแท็บนี้)

 2. ในกลุ่ม เพิ่มและลบ ให้เปิดรายการ เขตข้อมูลเพิ่มเติม

 3. ที่ด้านล่างของรายการ ภายใต้ เริ่มต้นใช้งานด่วน ให้คลิก ชื่อ
  รายการเขตข้อมูลเพิ่มเติม

 4. คลิกที่ส่วนหัวเขตข้อมูลเปล่าทางด้านขวาของเขตข้อมูลใหม่ (ที่มีคำว่า คลิกเพื่อเพิ่ม) จากนั้นทำขั้นตอนที่ 4 ซ้ำเพื่อเพิ่มเขตข้อมูล ที่อยู่และโทรศัพท์ลงในตารางของคุณ

 5. คลิกขวาที่ส่วนหัวเขตข้อมูลเปล่า (ที่มีคำว่า คลิกเพื่อเพิ่ม) แล้วจากรายการที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก Memo

  ซึ่งจะกำหนดชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลนั้นและทำให้ส่วนหัวเขตข้อมูลสามารถเขียนได้

 6. ในส่วนหัวเขตข้อมูล ให้ใส่ ข้อคิดเห็น แล้วคลิกด้านนอกส่วนหัวเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง

การนำทางในบานหน้าต่างนำทาง

หมายเหตุ    คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจึงจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ เริ่มด้วยการดาวน์โหลดฐานข้อมูลตัวอย่างของ Northwind เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้คลิกแท็บ สร้าง แล้วคลิก แม่แบบตัวอย่าง ให้ความเชื่อถือฐานข้อมูล (ในแถบข้อความสีเหลือง ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา) และเข้าสู่ฐานข้อมูล

 1. บานหน้าต่างนำทางจะปิดลงในแม่แบบนี้ ดังนั้นให้คลิกลูกศรคู่เพื่อเปิดขึ้นมา

  ปุ่มเปิด/ปิดบานหน้าต่างนำทาง

 2. ในบานหน้าต่างนี้ ให้คลิกแถบ รายงาน เพื่อขยายกลุ่มนั้น

  สังเกตว่า กลุ่มดังกล่าวจะแสดงชุดทางลัดต่างๆ ไปยังวัตถุฐานข้อมูล นี่เป็นวิธีที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณกำลังดูประเภทหรือกลุ่มที่กำหนดเอง

 3. ให้คลิกที่แถบด้านบนของบานหน้าต่าง (มีคำว่า Northwind Traders) แล้วคลิก, ชนิดวัตถุ ตอนนี้ คุณจะเห็นรายการวัตถุต่างๆ ในฐานข้อมูล

 4. คลิก ฟอร์ม แล้วคลิกขวาที่ฟอร์ม รายการลูกค้า จากนั้นคลิก มุมมองเค้าโครง

 5. คลิกกลุ่ม ตาราง เพื่อขยาย แล้วคลิกสองครั้งที่ตาราง ลูกค้า

 6. คลิกขวาที่แถบด้านบนของบานหน้าต่าง แล้วคลิก แถบค้นหา

  เมื่อต้องการแสดงแถบค้นหาให้เห็น ให้ทำขั้นตอนนี้ซ้ำ

 7. เมื่อแถบค้นหาปรากฏให้เห็นแล้ว ให้ขยายกลุ่มทั้งหมด และในกล่องค้นหา ให้ป้อนคำว่า ลูกค้า อย่างช้าๆ สังเกตวิธีที่ Access กรองรายการวัตถุในขณะที่คุณพิมพ์

การนำทางไปยัง Ribbon

ลองทำขั้นตอนเหล่านี้กับฐานข้อมูล เช่น Northwind

 • เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูลแล้วสังเกตดูแท็บตามบริบทที่ปรากฏขึ้นมา แล้วสำรวจแท็บเหล่านั้นเพื่อดูคำสั่งต่างๆ ที่มีให้

 • เปิดแบบสอบถามในมุมมองออกแบบแล้วสังเกตดูแท็บตามบริบทที่ปรากฏขึ้นมา สำรวจแท็บเหล่านั้นเพื่อดูคำสั่งต่างๆ ที่มีให้

 • เปิดฟอร์มในมุมมองเค้าโครงแล้วสังเกตดูแท็บตามบริบทที่ปรากฏขึ้นมา สำรวจแท็บเหล่านั้นด้วย

ขั้นตอนพิเศษ!

 1. ในขณะที่มีวัตถุฐานข้อมูลใดๆ เปิดอยู่ และแท็บ หน้าแรก ปรากฏอยู่ ให้กดแป้น ALT

  ชุดของ เคล็ดลับแป้นพิมพ์ จะปรากฏขึ้น

  เคล็ดลับแป้นพิมพ์

  Access มีเคล็ดลับแป้นพิมพ์ให้สำหรับแต่ละแท็บ Ribbon และสำหรับคำสั่งบนแต่ละแท็บ

 2. กดแป้น ALT อีกครั้ง สังเกตว่าเคล็ดลับแป้นพิมพ์จะหายไป

 3. กด ALT+C เพื่อไปยังแท็บ สร้าง

  เนื่องจากคุณนำทางไปยังแท็บ สร้าง จากแท็บ หน้าแรก Access จะแสดงชุดเคล็ดลับแป้นพิมพ์สำหรับแต่ละคำสั่งบนแท็บ สร้าง

 4. กด ALT อีกครั้ง สังเกตว่าเคล็ดลับแป้นพิมพ์จะหายไป

 5. คราวนี้ กด ALT+C และสังเกตว่าเคล็ดลับแป้นพิมพ์สำหรับแต่ละคำสั่งจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

  ถ้าคุณบังเอิญปิดเคล็ดลับแป้นพิมพ์สำหรับแท็บใดแท็บหนึ่ง คุณสามารถกด ALT และตัวอักษรสำหรับแท็บนั้นเพื่อให้เคล็ดลับแป้นพิมพ์กลับมาอีกครั้งได้

 6. กด QD เพื่อเริ่มตัวออกแบบแบบสอบถาม (Query Designer)

 7. เมื่อตัวออกแบบแบบสอบถามเปิดอยู่ ให้กด ALT+H เพื่อไปที่แท็บ หน้าแรก

  สังเกตว่าเคล็ดลับแป้นพิมพ์สำหรับคำสั่งที่ปิดใช้งาน (เป็นสีเทา) จะปิดใช้งานเช่นกัน

การประกาศฐานข้อมูลบนเว็บ

เริ่มโดยการดาวน์โหลดแม่แบบฐานข้อมูลเว็บหนึ่งรายการ เช่น แม่แบบฐานข้อมูลสินทรัพย์บนเว็บ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้คลิกแท็บ สร้าง แล้วคลิก แม่แบบตัวอย่าง ให้ความเชื่อถือฐานข้อมูล (ในแถบข้อความสีเหลือง ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา) และเข้าสู่ฐานข้อมูล

 1. ในมุมมอง Backstage ให้คลิกแท็บ บันทึกและประกาศ

 2. คลิก ประกาศไปยัง Access Services

 3. คลิก เรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

 4. คลิก ใช่ เพื่อปิดวัตถุใดๆ ที่เปิดอยู่และให้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ทำงาน

  ถ้าการตรวจสอบความเข้ากันได้ไม่พบปัญหาใดๆ หรือพบแต่คำเตือน ฐานข้อมูลนั้นพร้อมที่จะประกาศได้

 5. ใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ของคุณและชื่อของไซต์ ขอข้อมูล URL จากผู้ดูแลระบบของคุณ

 6. คลิก ประกาศไปยัง Access Services

  คุณต้องรอให้กระบวนการประกาศเสร็จสิ้น และให้เซิร์ฟเวอร์ของคุณประมวลผลไซต์ใหม่ของคุณจนเสร็จสิ้น

 7. เริ่มเบราว์เซอร์ของคุณ แล้วไปที่ไซต์นั้น และเปิดฟอร์มสินทรัพย์ปัจจุบันและป้อนข้อมูล

เปลี่ยนฐานข้อมูลเว็บและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังเว็บ

 1. เปิดฐานข้อมูลสินทรัพย์บนเว็บใน Access

 2. เปิดฟอร์มหลักในมุมมองเค้าโครง

 3. คลิกขวาที่แท็บ เริ่มต้นใช้งาน ในฟอร์มนั้น แล้วคลิก ลบ จากนั้นกด CTRL+S เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 4. คลิกแท็บ แฟ้ม เพื่อไปยังมุมมอง Backstage

 5. บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ทำข้อมูลทั้งหมดให้ตรงกัน เพื่อเขียน (บันทึก) การเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังเว็บนั้น

  ปุ่ม ทำข้อมูลทั้งหมดให้ตรงกัน

การทดสอบตนเอง

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน

คุณสามารถใช้มุมมองออกแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงฟอร์มและรายงานในฐานข้อมูลเว็บได้

จริง

ไม่ถูกต้อง คุณสามารถใช้มุมมองออกแบบได้เฉพาะกับฟอร์มหรือรายงานที่คุณจะไม่ประกาศบน Access Services เท่านั้น สำหรับฐานข้อมูลเว็บ ให้ใช้มุมมองเค้าโครงเพื่อสร้างและเปลี่ยนแปลงฟอร์มและรายงาน

เท็จ

ดีมาก คุณสามารถใช้มุมมองเค้าโครงเพื่อเปลี่ยนแปลงฟอร์มและรายงานในฐานข้อมูลเว็บได้ แต่ใช้มุมมองออกแบบไม่ได้

คุณเปิดฐานข้อมูล Access 97 ใน Access 2010 แล้วคุณป้อนข้อมูลและทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ

จริง

พยายามอีกครั้ง คุณทำได้เพียงอ่านข้อมูลเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Access 97 ใน Access 2010

เท็จ

ถูกต้อง คุณอ่านข้อมูลได้เท่านั้น ถ้าคุณต้องการทำมากกว่านั้น ให้บันทึกแฟ้มนั้นเป็นรูปแบบแฟ้ม Access 2010

คุณสามารถประกาศฐานข้อมูลเว็บไปยังเว็บไซต์ใดๆ ก็ได้

จริง

ไม่จริง คุณสามารถประกาศฐานข้อมูลเว็บได้เฉพาะที่เซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่เรียกใช้ Access Services อยู่เท่านั้น

เท็จ

ดี เซิร์ฟเวอร์ SharePoint 2010 ของคุณต้องเรียกใช้ Access Services

ในบานหน้าต่างนำทาง คุณเปิดฟอร์มเพื่อป้อนข้อมูลโดย

คลิกขวาที่ฟอร์ม แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

ไม่ถูกต้อง ถ้าคุณทำเช่นนั้น คุณจะเปิดฟอร์มเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ ไม่ใช่เพื่อใช้งานตามปกติ

คลิกสองครั้งที่ฟอร์ม

ให้คะแนนตัวคุณเองสองแต้ม คุณยังสามารถคลิกขวาที่วัตถุแล้วคลิก เปิด ได้ด้วย

คุณไม่ใช้บานหน้าต่างนำทาง คุณใช้คำสั่ง เปิด บนแท็บหน้าแรกของ Ribbon

พยายามอีกครั้ง คุณสามารถใช้บานหน้าต่างนำทางเพื่อเปิดวัตถุต่างๆ เพื่อใช้งานได้

เมื่อคุณบันทึกแฟ้ม MDB ในรูปแบบแฟ้มใหม่ (เป็นแฟ้ม ACCDB) คุณสามารถเปิดแฟ้มใหม่นั้นใน Access 2003 ได้

จริง

พยายามอีกครั้ง คุณไม่สามารถเปิดแฟ้ม ACCDB ใน Access 2003 ได้

เท็จ

ดี คุณสามารถเปิดแฟ้ม ACCDB ได้ใน Access 2007 หรือ 2010 เท่านั้น และอย่าลืมด้วยว่า คุณลักษณะเฉพาะใดๆ ของ 2010 จะไม่ทำงานใน 2007

คำติชม

บัตรอ้างอิงโดยสรุป

การฝึกอบรมเพิ่มเติม

หลักสูตรแรกในชุดสำหรับผู้เริ่มต้น

ดูเพิ่มเติม

การเลื่อนไปที่ตำแหน่งต่างๆ ในมุมมอง Backstage

 • Access 2010 จะเปิดในมุมมอง Backstage ไปและกลับออกจากมุมมอง Backstage ด้วยการคลิกแท็บ แฟ้ม

 • คุณสามารถเปิดฐานข้อมูลได้ด้วยการคลิกชื่อฐานข้อมูลนั้นที่อยู่ใต้ แฟ้ม หรือคลิกที่แท็บ ล่าสุด

 • บนแท็บ สร้าง คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลใหม่ได้ รวมทั้งฐานข้อมูลเปล่าและแม่แบบเปล่า

 • บนแท็บ บันทึกและส่ง คุณสามารถบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบแฟ้มอื่น สร้างแพคเกจและลงนามในฐานข้อมูล คอมไพล์เป็นแฟ้มปฏิบัติการ และประกาศฐานข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ SharePoint 2010 ที่เรียกใช้ Access Services อยู่

 • คลิก ตัวเลือก เพื่อเริ่มกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access และตั้งค่าตัวเลือกสำหรับฐานข้อมูลของคุณ และสำหรับโปรแกรม Access เอง

การสร้างฐานข้อมูลเปล่าขึ้นใหม่

 1. คลิกสองครั้งที่แม่แบบที่คุณต้องการ

 2. ยอมรับชื่อเริ่มต้นหรือพิมพ์ชื่อที่เหมาะสมกว่า

 3. คลิก สร้าง

ใช้บานหน้าต่างนำทาง

 • คลิกสองครั้งที่วัตถุเพื่อเปิดใช้งาน

 • คลิกขวาที่วัตถุเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบในวัตถุนั้น ส่งออก เปลี่ยนชื่อ หรือเปิดแผ่นคุณสมบัติของวัตถุที่เลือกไว้

เปลี่ยนแปลงวิธีที่บานหน้าต่างจัดประเภทวัตถุต่างๆ

 1. คลิกแถบด้านบนของบานหน้าต่าง ซึ่งจะเปิดรายการของประเภทและกลุ่มต่างๆ

 2. เลือกประเภทจากครึ่งบนของรายการ หรือเลือกกลุ่มจากครึ่งล่าง

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับบานหน้าต่าง

 • คลิกขวาที่แถบด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวเลือกการนำทาง

การค้นหาวัตถุ

 1. ถ้าแถบค้นหาไม่แสดงให้เห็น ให้คลิกขวาที่แถบด้านบนของบานหน้าต่างนำทางแล้วคลิก แถบค้นหา

 2. ป้อนชื่อวัตถุทั้งหมดหรือบางส่วนลงในกล่อง ค้นหา บานหน้าต่างจะกรองรายการวัตถุในขณะที่คุณพิมพ์

เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุฐานข้อมูลบังกันเอง

 1. ในมุมมอง Backstage ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 3. เลือก เอกสารในแท็บ และ แสดงแท็บเอกสาร

 4. ปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลใหม่เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง

การใช้ Ribbon

 • Ribbon ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวถาวร แต่จะเปลี่ยนไปตามวัตถุที่มีโฟกัสอยู่หรืองานที่คุณกำลังทำอยู่

 • Ribbon จะจัดคำสั่งเข้าด้วยกันเป็นชุดแท็บต่างๆ และแบ่งแท็บเหล่านี้ออกเป็นกลุ่มหลายๆ กลุ่ม

 • แท็บ หน้าแรก จะมีคำสั่งที่คุณใช้บ่อยที่สุด

 • นอกจากนี้ แถบเครื่องมือด่วนที่อยู่ที่มุมบนซ้ายของหน้าต่าง Access จะมีคำสั่งที่ใช้บ่อยมากที่สุด แถบเครื่องมือด่วนจะยังคงเดิม ไม่ว่าคุณจะกำลังใช้แท็บ Ribbon ใดอยู่ก็ตาม

 • คุณสามารถกำหนดแถบเครื่องมือด่วนและ Ribbon เองได้

การใช้เคล็ดลัดแป้นพิมพ์

 • กดแป้น ALT เพื่อแสดงเคล็ดลับแป้นพิมพ์สำหรับ Ribbon แต่ละแท็บ การกด ALT พร้อมกับตัวอักษรที่กำหนดให้แต่ละแท็บจะนำคุณไปยังแท็บนั้นๆ

 • เมื่อคุณใช้เคล็ดลับแป้นพิมพ์เพื่อไปยังแท็บ คุณจะเห็นเคล็ดลับแป้นพิมพ์สำหรับแต่ละคำสั่งที่อยู่บนแท็บนั้นด้วย เมื่อต้องการใช้คำสั่ง เพียงกดตัวเลข ตัวอักษรหนึ่งตัว หรือหลายตัว ถ้าเคล็ดลับแป้นพิมพ์สำหรับคำสั่งบนแท็บหายไป ให้กด ALT พร้อมกับตัวอักษรสำหรับแท็บนั้น

การกำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

 1. คลิกลูกศรที่ด้านขวาของแถบเครื่องมือเพื่อเปิดเมนูคำสั่ง

 2. เลือกคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือ

 3. ถ้าคุณไม่เห็นคำสั่งที่คุณต้องการ ให้คลิก คำสั่งเพิ่มเติม ซึ่งจะเริ่มกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access

 4. เพิ่มคำสั่งจากบานหน้าต่างด้านซ้ายไปที่บานหน้าต่างด้านขวา

การกำหนด Ribbon เอง

เมื่อคุณกำหนด Ribbon เอง การเปลี่ยนแปลงของคุณจะนำไปใช้กับ Access ไม่ใช่กับฐานข้อมูลเดียว

สิ่งสำคัญ    เมื่อคุณวางคำสั่งลงในแท็บหรือกลุ่ม Ribbon ที่กำหนดเอง คุณได้ตัดการเชื่อมโยงระหว่างคำสั่งนั้นกับหัวข้อวิธีใช้ (F1) ของคำสั่งนั้น

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม เพื่อไปที่มุมมอง Backstage แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิก กำหนด Ribbon เอง

 3. ใต้บานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก สร้างแท็บสร้างกลุ่ม หรือ เปลี่ยนชื่อ ตามที่คุณต้องการ

 4. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้ป้อนชื่อสำหรับแท็บหรือกลุ่มดังกล่าว

 5. ถ้าคุณกำลังสร้างแท็บหรือกลุ่มใหม่ ให้เลือกคำสั่งที่คุณต้องการจากบานหน้าต่างด้านซ้าย แล้วคลิกสองครั้งที่คำสั่งนั้น หรือคลิก เพิ่ม เพื่อย้ายคำสั่งนั้นไปยังบานหน้าต่างด้านขวา

กฎการใช้แฟ้มจาก Access รุ่นก่อนหน้า

 • ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นใน Access 2000, Access 2002 และ Access 2003 จะใช้งานได้ใน Access 2010 แต่คุณลักษณะบางอย่างจะไม่ทำงาน รวมถึงหน้าต่างฐานข้อมูลและการจำลองแบบ

 • แฟ้ม Access 97 จะเปิดใน Access 2010 แต่คุณสามารถดูวัตถุและเพิ่มระเบียนได้เท่านั้น คุณไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงการออกแบบใดๆ ได้ เว้นแต่คุณจะแปลงฐานข้อมูลเป็นรูปแบบแฟ้ม Access 2010

 • เมื่อคุณบันทึกฐานข้อมูลในรุ่นก่อนหน้าเป็นแฟ้ม ACCDB คุณจะสามารถใช้แฟ้มนั้นได้ใน Access 2007 หรือ 2010 เท่านั้น

 • ถ้าคุณเปิดฐานข้อมูล Access 2010 ใน Access 2007 คุณลักษณะเฉพาะของ Access 2010 จะไม่ทำงาน

การใช้แม่แบบและฐานข้อมูลเว็บ

Access มีแม่แบบอยู่สองชนิด คือแม่แบบบนเครื่องและออนไลน์ แม่แบบบนเครื่องจะถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณติดตั้ง Access แม่แบบออนไลน์จะสามารถนำมาใช้งานได้ ถ้าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เมื่อต้องการใช้แม่แบบออนไลน์

 1. ในมุมมอง Backstage บนแท็บ สร้าง ให้คลิก แม่แบบตัวอย่าง หรือคลิกสองครั้งที่ประเภทแม่แบบประเภทใดประเภทหนึ่งภายใต้ แม่แบบ Office.com

 2. ใส่ชื่อให้ฐานข้อมูลใหม่ และเลือกตำแหน่งที่ตั้งตามต้องการ แล้วคลิก สร้าง เพื่อดาวน์โหลดและเปิดแม่แบบนั้น

 3. เปิดใช้งานเนื้อหาใดๆ ที่ถูกบล็อก และเริ่มป้อนข้อมูล หรือปรับเปลี่ยนแม่แบบตามที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการประกาศฐานข้อมูลเว็บ

 1. ในมุมมอง Backstage ให้คลิกแท็บ บันทึกและประกาศ ถ้ายังไม่ได้เลือกแท็บนั้น แล้วคลิก ประกาศไปยัง Access Services

 2. คลิก เรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

 3. คลิก ใช่ เพื่อปิดวัตถุใดๆ ที่เปิดอยู่และให้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ทำงาน

 4. ถ้าไม่พบปัญหาใดๆ ฐานข้อมูลนั้นพร้อมที่จะประกาศได้

 5. ใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ของคุณและชื่อของไซต์

 6. คลิก ประกาศไปยัง Access Services
  เมื่อกระบวนการประกาศเสร็จสิ้นแล้ว ตารางในฐานข้อมูลของคุณจะกลายเป็นรายการของ SharePoint และฟอร์มต่างๆ จะมีลักษณะหน้าตาและการทำงานเหมือนใน Access

การใช้มุมมองเค้าโครง

มุมมองเค้าโครงเป็นตัวออกแบบแบบเป็นภาพสำหรับฟอร์มและรายงานใน Access 2010 และยังเป็นตัวออกแบบหนึ่งเดียวสำหรับฟอร์มและรายงานในฐานข้อมูลเว็บด้วย

เมื่อต้องการใช้มุมมองเค้าโครง

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ฟอร์มหรือรายงาน แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง
  หรือ
  คลิกขวาที่แท็บเอกสารสำหรับฟอร์มหรือรายงานใดๆ ที่เปิดอยู่ แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบางอย่างที่คุณสามารถทำได้ในมุมมองเค้าโครง

 • เลือกตัวควบคุมหรือป้ายชื่อหนึ่งอย่าง แล้วลากเพื่อปรับขนาดตัวควบคุมหรือป้ายชื่อทั้งหมดในคอลัมน์นั้น

 • เลือกป้ายชื่อ และคลิกแท็บ รูปแบบ แล้วใช้คำสั่งที่แท็บนั้นเพื่อเปลี่ยนแบบอักษร สีแบบอักษร หรือการจัดแนวข้อความ

 • กด CTRL และเลือกป้ายชื่อหลายๆ ป้าย แล้วจัดรูปแบบป้ายชื่อเหล่านั้น

 • เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงแบบส่วนรวมในเค้าโครง ให้คลิกตัวเลือกเค้าโครง ซึ่งเป็นเครื่องหมายกากบาทที่มุมบนซ้ายของเค้าโครง ตัวอย่างเช่น เลือกทั้งเค้าโครง บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก แผ่นคุณสมบัติ เพื่อเปิดคุณสมบัติของฟอร์ม และเปลี่ยนการตั้งค่าความสูงของตัวควบคุม

เมื่อต้องการย้ายหรือวางตัวควบคุมโดยการเพิ่มคอลัมน์และแถวเปล่าลงในเค้าโครง

 1. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

 2. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการลงในเค้าโครง

 3. ลากตัวควบคุมแยกต่างหากจากป้ายชื่อและวางไว้ในตำแหน่งตามต้องการ แถบสีส้มจะแสดงถึงปลายทาง

เมื่อต้องการจัดกลุ่มและเรียงลำดับข้อมูลในรายงานของคุณ

 1. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก จัดกลุ่มและเรียงลำดับ

 2. ในบานหน้าต่าง การจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ และการหาผลรวม ให้คลิก เพิ่มกลุ่ม แล้วคลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการจัดกลุ่มข้อมูล การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะปรากฏให้เห็นทันที
  คุณสามารถเพิ่มการจัดกลุ่มได้ถึงเจ็ดระดับด้วยกัน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×