การเปลี่ยนโลโก้สำหรับชุดข้อมูลธุรกิจ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนโลโก้ในสิ่งพิมพ์โดยตรง หรือคุณสามารถเปลี่ยนโลโก้ในชุดข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกนำไปใช้กับสิ่งพิมพ์

เปลี่ยนโลโก้ในสิ่งพิมพ์

การเปลี่ยนโลโก้ในสิ่งพิมพ์ เลือกโลโก้ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนชุดข้อมูลธุรกิจอื่นที่มีโลโก้อื่น คลิกไฟล์ >ข้อมูล >แก้ไขข้อมูลทางธุรกิจ และชุดข้อมูลธุรกิจที่แตกต่างจากรายการดรอปดาวน์แล้วเลือก

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความในโลโก้ คลิกกล่องข้อความ ในโลโก้ แล้ว พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปภาพที่ใช้ในโลโก้ ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกรูปภาพ หยุดชั่วคราว จากนั้น คลิกรูปภาพอีกครั้ง

  2. บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ คลิกเปลี่ยนรูปภาพ >เปลี่ยนรูปภาพ แล้ว เลือกรูปภาพที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนข้อความหรือรูปภาพโดยตรงในสิ่งพิมพ์ แทนที่จะเปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบข้อมูลทางธุรกิจ โลโก้ในชุดข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์จะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อรวมการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนโลโก้ในชุดข้อมูลธุรกิจ

 1. คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > แก้ไขข้อมูลธุรกิจ

 2. ในกล่องโต้ตอบข้อมูลทางธุรกิจ เลือกชุดข้อมูลทางธุรกิจที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กแก้ไข

 3. ในกล่องโลโก้ คลิกเปลี่ยน เลือกโลโก้ใหม่ คลิกแทรก แล้ว คลิ กบันทึก

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงนำไปใช้กับสิ่งพิมพ์ที่เปิดอยู่ คลิกอัปเดสิ่งพิมพ์

  • เมื่อต้องการกลับไปยังสิ่งพิมพ์ปัจจุบันโดยไม่ต้องใช้การเปลี่ยนแปลง คลิกปิด

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าคุณกำลังเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าข้อมูลธุรกิจแทน หรือถ้าคุณไม่ได้สร้างชุดข้อมูลใด ๆ business ปุ่มแก้ไข ในกล่องโต้ตอบข้อมูลทางธุรกิจ ไม่ปรากฏขึ้น

   • ถ้ารูปภาพโลโก้ของคุณประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คุณต้องเปลี่ยนข้อความนั้นในโปรแกรมที่คุณใช้เพื่อสร้างโลโก้

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนโลโก้ในสิ่งพิมพ์

การเปลี่ยนโลโก้ในสิ่งพิมพ์ เลือกโลโก้ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนชุดข้อมูลธุรกิจอื่นที่มีโลโก้อื่น บนเมนูแก้ไข คลิกข้อมูลทางธุรกิจ นั้นแล้ว เลือกชุดข้อมูลทางธุรกิจที่แตกต่างกัน

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความในโลโก้ คลิกกล่องข้อความ ในโลโก้ แล้ว พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปภาพที่ใช้ในโลโก้ ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกรูปภาพ หยุดชั่วคราว จากนั้น คลิกรูปภาพอีกครั้ง

  2. บนแถบเครื่องมือรูปภาพ คลิกแทรกรูปภาพ ปุ่มแทรกรูปภาพ จากนั้น เลือกรูปภาพที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนข้อความหรือรูปภาพโดยตรงในสิ่งพิมพ์ แทนที่จะเปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบข้อมูลทางธุรกิจ โลโก้ในชุดข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์เป็นไม่มีการปรับปรุงการรวมการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนโลโก้ในชุดข้อมูลธุรกิจ

 1. บนเมนูแก้ไข คลิกข้อมูลทางธุรกิจ แล้ว คลิ กแก้ไข

 2. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขข้อมูลชุดธุรกิจ คลิกเปลี่ยน

 3. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ เรียกดูไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยโลโก้ของคุณใหม่ เลือกโลโก้ คลิกแทรก แล้ว คลิ กบันทึก

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงนำไปใช้กับสิ่งพิมพ์ที่เปิดอยู่ คลิกอัปเดสิ่งพิมพ์

  • เมื่อต้องการกลับไปยังสิ่งพิมพ์ปัจจุบันโดยไม่ต้องใช้การเปลี่ยนแปลง คลิกปิด

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าคุณกำลังเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าข้อมูลธุรกิจแทน หรือถ้าคุณไม่ได้สร้างชุดข้อมูลใด ๆ business ปุ่มแก้ไข ในกล่องโต้ตอบข้อมูลทางธุรกิจ ไม่ปรากฏขึ้น

   • ถ้ารูปภาพโลโก้ของคุณประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คุณต้องเปลี่ยนข้อความนั้นในโปรแกรมที่คุณใช้เพื่อสร้างโลโก้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×