การเปลี่ยนโลโก้สำหรับชุดข้อมูลธุรกิจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนโลโก้ในสิ่งพิมพ์ได้โดยตรง หรือคุณสามารถเปลี่ยนโลโก้ในชุดข้อมูลธุรกิจที่มีการนำไปใช้กับสิ่งพิมพ์ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนโลโก้ในสิ่งพิมพ์

เปลี่ยนโลโก้ในชุดข้อมูลธุรกิจ

การเปลี่ยนโลโก้ในสิ่งพิมพ์

เมื่อต้องการเปลี่ยนโลโก้ในสิ่งพิมพ์ ให้เลือกโลโก้ แล้วจากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนไปยังชุดข้อมูลธุรกิจอื่นที่มีโลโก้ที่แตกต่างออกไป บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ข้อมูลธุรกิจ แล้วจากนั้นให้เลือกชุดข้อมูลธุรกิจอื่น

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความในโลโก้ ให้คลิกกล่องข้อความในโลโก้ แล้วจากนั้นให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปภาพที่ใช้ในโลโก้ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกรูปภาพ หยุดชั่วขณะ แล้วจากนั้นคลิกรูปภาพอีกครั้ง

  2. บนแถบเครื่องมือรูปภาพ คลิกแทรกรูปภาพ ปุ่มแทรกรูปภาพ จากนั้น เลือกรูปภาพที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนข้อความหรือรูปภาพของโลโก้ในสิ่งพิมพ์โดยตรง แทนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบ ข้อมูลธุรกิจ ชุดข้อมูลธุรกิจที่สัมพันธ์กับสิ่งพิมพ์จะไม่ได้รับการปรับปรุงโดยรวมการเปลี่ยนแปลงของคุณเข้าไว้

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนโลโก้ในชุดข้อมูลธุรกิจ

 1. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ข้อมูลธุรกิจ แล้วจากนั้นให้คลิก แก้ไข

 2. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขชุดข้อมูลธุรกิจ ให้คลิก เปลี่ยน

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้เรียกดูโฟลเดอร์ที่มีโลโก้ใหม่ของคุณ ให้เลือกโลโก้ คลิก แทรก แล้วจากนั้นให้คลิก บันทึก

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ยังสิ่งพิมพ์ซึ่งเปิดอยู่ในปัจจุบัน ให้คลิก ปรับปรุงสิ่งพิมพ์

  • เมื่อต้องการส่งสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันกลับโดยไม่นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับสิ่งพิมพ์ ให้คลิก ปิด

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าคุณกำลังเปลี่ยนชุดข้อมูลธุรกิจของตัวยึด หรือถ้าคุณยังไม่ได้สร้างชุดข้อมูลธุรกิจ ปุ่ม แก้ไข ในกล่องโต้ตอบ ข้อมูลธุรกิจ จะไม่ปรากฏขึ้นมา

   • ถ้ารูปโลโก้ของคุณมีข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน คุณต้องเปลี่ยนข้อความนั้นในโปรแกรมที่คุณใช้สร้างโลโก้นั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×